Wniosek senatorów PiS do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niekonstytucyjności rządowego programu finansowania in vitro

Ogromna większość poczynanych w czasie procedury in vitro istot ludzkich ginie – według danych z różnych ośrodków od 60 do 80% – w czasie selekcji, transferu, zamrażania i odmrażania.

8 grudnia 2014 roku grupa 30 senatorów Prawa i Sprawiedliwości złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niekonstytucyjności rządowego programu finansowania in vitro. Poniżej zamieszczam jego fragmenty oraz swój komentarz.

„Wniosek kwestionuje konstytucyjność obranej metody regulacji. Rząd posłużył się aktem, który nie należy do konstytucyjnego systemu źródeł prawa powszechnie obowiązującego, natomiast wyraźnie wkracza w sferę najważniejszych wartości konstytucyjnych, takich jak godność człowieka, ochrona jego życia, zdrowia, dostęp do świadczeń medycznych. Na podstawie wskazanego aktu zapadają decyzje dotyczące osoby ludzkiej, uzależnione od kryteriów arbitralnie określonych przez ministra zdrowia bez jakiegokolwiek upoważnienia ze strony parlamentu.

Wniosek grupy senatorów PiS do TK zmierza do ochrony podstawowych zasad demokracji parlamentarnej, zakazujących rozwiązywania problemu braku większości sejmowej przez stanowienie powszechnie obowiązujących norm przez ministra.

Jest skierowany zarówno przeciwko programowi Ministra Zdrowia przewidującemu finansowanie z pieniędzy publicznych zabiegów in vitro, jak również przeciwko podstawie prawnej wydawania programów zdrowotnych, tj. art. 48 ust. 1 w związku z art. 5 pkt 30 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jednocześnie senatorowie wnioskują o pilne rozpatrzenie sprawy, uzasadniając to faktem, że w dniu 26 września 2013 roku Komisja Europejska podjęła decyzję o wniesieniu do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości sprawy przeciwko Polsce wobec nieprzestrzegania przez RP przepisów UE dotyczących jakości i bezpieczeństwa tkanek i komórek ludzkich. W ocenie Komisji, Rzeczypospolita nie stosuje przepisów UE dotyczących jakości i bezpieczeństwa <komórek rozrodczych, tkanek zarodkowych i tkanek płodu>. Jak wskazuje Komisja, pomimo «że kwestia przeszczepiania tkanek i komórek jest regulowana prawem krajowym, Polska nie zgłosiła Komisji żadnych zakazów ani ograniczeń dotyczących wspomnianych kategorii» (…).

Merytoryczna warstwa wniosku grupy senatorów Prawa i Sprawiedliwości do Trybunału Konstytucyjnego opracowana została przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Przedstawicielem wnioskodawców jest sen. Jan Maria Jackowski, których przed Trybunałem reprezentować będzie adwokat Jerzy Kwaśniewski”.

Warszawa, 09.12.2014 r.

Wniosek senatorów PiS jest kolejnym ważnym dokumentem podważającym zasadność rządowego finansowania programu in vitro. Przypomnę, że w 2008 roku Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka wydało oświadczenie w sprawie procedury zapłodnienia pozaustrojowego. Stwierdzono w nim, że procedura in vitro narusza trzy artykuły Konstytucji RP:

Art. 30. „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”.

Art. 38. „Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia”.

Art. 40. „Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu (…)”.

Ponadto stanowi naruszenie art. 157a kodeksu karnego:

  • 1. „Kto powoduje uszkodzenie ciała dziecka poczętego lub rozstrój zdrowia zagrażający jego życiu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Zaznaczyć należy, że ogromna większość poczynanych w czasie procedury in vitro istot ludzkich ginie – według danych z różnych ośrodków od 60 do 80% – w czasie selekcji, transferu, zamrażania i odmrażania.

Pozytywną, etyczną i skuteczniejszą odpowiedzią na problemy związane z niepłodnością jest naprotechnologia. Ufam, że Trybunał Konstytucyjny zablokuje finansowanie procedury in vitro jako naruszającej obowiązujące polskie prawo, a rząd wdroży program refundacji naprotechnologii jako metody pomocy niepłodnym małżeństwom.

Posłuchaj:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kategorie: Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.