Spotkanie rodzin w Meksyku

Wystąpienie dr. inż. Antoniego Zięby na VI Światowym Spotkaniu Rodzin w Meksyku w 2009 r.

Modlitwa orężem obrońców życia człowieka

Wasze Eminencje, Ekscelencje!
Drodzy Przyjaciele!

Przybyłem tu, by mówić o World Prayer for Life, modlitwie zrodzonej wśród obrońców życia z całego świata, zgromadzonych na II Światowym Modlitewnym Kongresie dla Życia, który odbył się w Krakowie-Łagiewnikach w 2007 r. Od tego czasu ta modlitewna inicjatywa intensywnie się rozwija. Ludzie modlą się na całym świecie. Nasza strona internetowa odwiedzana jest przez około 20 tysięcy osób każdego miesiąca. Modlitwa ta uzyskała również błogosławieństwo kard. Stanisława Dziwisza i 25 księży kardynałów z całego świata.

Teraz przystąpię do krótkiego przedstawienia tej inicjatywy modlitewnej.

Wiek XX i początek XXI to okres niekończących się masowych zamachów na życie ludzkie: l wojna światowa, II wojna światowa ze szczególną zbrodnią Holocaustu, zbrodnicze rewolucje komunistyczne, masowa aborcja, eutanazja, terroryzm.

Według rzetelnych szacunków, w XX i XXI wieku zabito poprzez aborcję około jednego miliarda nienarodzonych ludzi.

I wojna światowa przyniosła śmierć ok. 10 milionów ludzi, II wojna światowa ok. 55 milionów ofiar; wojna z nienarodzonymi 1 miliard ofiar. Ta straszliwa wojna z dziećmi nienarodzonymi trwa i ostatnio każdego roku przybywa kolejnych 50 milionów ofiar.

Masowe zabijanie poczętych dzieci rozpoczęło się w ubiegłym stuleciu po „legalizacji” zbrodni aborcji przez komunistycznego ludobójcę W.I. Lenina w Związku Sowieckim w 1920 roku.

Drugim przywódcą, który zalegalizował częściowo zbrodnię aborcji, był ludobójca Adolf Hitler; ten zbrodniarz w 1936 roku wprowadził w III Rzeszy „prawo” zezwalające na zabijanie chorych, czy obarczonych wadami dzieci nienarodzonych; w hitlerowskiej III Rzeszy zaczęto masowo praktykować zbrodnię eutanazji…

Druga połowa XX wieku przyniosła legalizację zbrodni aborcji w wielu krajach. Ta wojna trwa i każdego roku przybywa kolejnych 50 milionów zabójstw poczętych dzieci, co oznacza, że obecnie każdego dnia w okrutny sposób pozbawia się życia ponad 140 tysięcy nienarodzonych ludzi.

Bóg – Dawca życia i jego jedyny Pan – dał V przykazanie „Nie zabijaj”, a na kartach Pisma Świętego zawarł dramatyczne ostrzeżenie:

„Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi!” (Rdz 4,10).

Sumienie ludzkości, liczącej dzisiaj około 6 miliardów osób, obciąża zbrodnia jednego miliarda zabójstw. Trudno spokojnie o tym mówić, nie sposób nawet pomyśleć o możliwości kary Bożej za to ogromne zło.

Świadomi ogromu win, a także potęgi Miłosierdzia Bożego, nie popadamy w zwątpienie, nie tracimy nadziei, ale z ufnością wołamy: „Jezu, ufam Tobie”.

Niech mi wolno będzie przytoczyć słowa św. Pawła – Apostoła Narodów:

„Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska, aby jak grzech zaznaczył swoje królowanie śmiercią, tak łaska przejawiła swe królowanie przez sprawiedliwość wiodącą do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego” (Rz 5,20-21).

Kochani, niech nas nie przeraża straszliwe żniwo cywilizacji śmierci, chciejcie dostrzec oczyma wiary ogrom Łaski Jezusa Chrystusa, która „czeka” na tych, którzy z Pomocą Bożą podejmą zmagania o obronę życia człowieka.
Widzimy ogrom zbrodni i jesteśmy pewni mocą naszej wiary, że jest nam, każdemu z nas, przygotowany ogrom Laski Wszechmocnego Boga do eliminacji tego straszliwego zła.

Warto tu przypomnieć wypowiedź świętej Siostry Faustyny: „…wszelka łaska spływa przez modlitwę” (Dz. 146).

Niech mi wolno będzie przypomnieć też tylko jedną wypowiedź samego Jezusa Chrystusa: „Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie” (Mk 11,24).

Pragnę wreszcie przywołać słowa Matki Bożej, zapisane w „Dzienniczku” świętej Siostry Faustyny: „Córko moja, żądam od ciebie modlitwy, modlitwy i jeszcze raz modlitwy za świat (…) wszędzie, zawsze, w każdym miejscu i czasie – czy w dzień, czy w nocy, ilekroć się przebudzisz, módl się duchem. Duchem zawsze trwać na modlitwie można” (Dz. 325).

Teraz pragnę przedstawić program modlitwy Word Prayer for Life:
Świadomi ogromu zła, jakiego dokonano w świecie:

  • milionów zamachów na życie człowieka: aborcji, eutanazji, manipulacji genetycznych;
  • dostrzegając różnorakie współczesne zagrożenia życia człowieka;
  • ufając mocno w Miłosierdzie i Wszechmoc Trójjedynego Boga: Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego oraz potężne orędownictwo Najświętszej Maryi Panny;

rozpoczynamy 13 października 2007 roku, w dziewięćdziesiątą rocznicę Objawień Fatimskich, w Światowym Centrum Kultu Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach stałą modlitwę w intencjach:

  • przebłagania Miłosiernego Boga za odrzucony dar życia,
  • wzrostu szacunku dla życia każdego człowieka od poczęcia aż po naturalny kres,
  • zapewnienia w ustawodawstwach wszystkich krajów bezwarunkowego prawa do życia każdemu człowiekowi od poczęcia do naturalnej śmierci.

Naszymi codziennymi modlitwami będą: dziesiątek Różańca Świętego oraz Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Modlitwę będziemy wspierać – w miarę możliwości – czynami miłosierdzia i apostolstwem na rzecz obrony życia.

Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o włączanie się w to dzieło modlitewne oraz propagowanie go w swoich środowiskach.

Niech ta modlitwa będzie naszą odpowiedzią na słowa Sługi Bożego Jana Pawła II, zapisane w encyklice „Evangelium vitae”: „Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat” (EV, nr 100).

Nie wyznaczamy żadnych ram czasowych dla uczestników tej modlitwy; niech każdy obrońca życia sam roztropnie zdecyduje, jak długo pragnie uczestniczyć w tym modlitewnym dziele.

Osobiście jestem świadkiem szczególnej łaski, a wręcz cudu dokonanego przez Wszechmogącego Boga za przyczyną licznych modlitw.

Polska jest pierwszym krajem na świecie, który zdelegalizował aborcję i wprowadził prawo chroniące nienarodzone dzieci. Stało się to w 1993 roku, po 12 latach ufnej modlitwy tysięcy ludzi o anulowanie „prawa aborcyjnego”.
Proszę więc wszystkich was, drodzy przyjaciele, postawcie modlitwę na pierwszym miejscu wśród wszystkich waszych działań na rzecz życia, a Wszechmogący Bóg i Matka Boża pomogą wam osiągnąć zwycięstwo w waszej walce na rzecz obrony życia zarówno w waszych krajach, jak i na całym świecie.

Strona internetowa Światowej Krucjaty Modlitwy w intencji obrony życia człowieka: www.world-prayer-for-life.org

Możliwość komentowania jest wyłączona.