Sukces seksedukacji typu A w Stanach Zjednoczonych

Typy edukacji seksualnej: A, B, C

– wychowanie do czystości – abstynencji seksualnej (chastity education, abstinence-only education)

B – biologiczna edukacja seksualna (biological sex education); promująca przekaz informacji biologicznych oraz wiedzy na temat antykoncepcji, nie uwzględnia zasad etycznych

C – złożona edukacja seksualna zawierająca oba powyższe podejścia (comprehensive sex education)[1].

Początki działań związanych z wprowadzeniem edukacji seksualnej związane są z rokiem 1928 i założoną wówczas w Berlinie przez Mangusa Hirschfelda Światową Ligą Reformy Seksualnej. Organizacja to skupiała znanych wówczas liberalnych seksuologów, których celem było między innymi:

 • rozpowszechnienie antykoncepcji,
 • legalizacja aborcji, prostytucji,
 • upowszechnienie rozwodów
 • wprowadzenie do szkół edukacji seksualnej promującej jedynie wiedzę biologiczną i antykoncepcję.

Cele Światowej Ligi Reformy Seksualnej aktywnie realizowała założona w Szwecji w 1933 roku Narodowa Liga Wychowania Seksualnego, która w 1945 roku przyczyniła się do wprowadzenia w szwedzkich szkołach obowiązkowej edukacji seksualnej. W Stanach Zjednoczonych aktywną działalność na rzecz edukacji seksualnej prowadzi powstała w 1964 roku Rada Stanów Zjednoczonych ds. Informacji i Edukacji Seksualnej (SIECUS) wraz z Amerykańskim Stowarzyszeniem Wykładowców, Doradców i Terapeutów ds. Seksu (AASECT). Powszechnie edukację seksualną w Europie Zachodniej zaczęto wprowadzać pod koniec lat 60 i na początku lat 70[2].

Obecnie w skali globalnej najbardziej aktywną działalność prowadzi Międzynarodowa Federacja Planowanego Rodzicielstwa (International Planned Parenthood Federation), założona w 1952 roku i posiadająca filie w ponad 100 krajach. Federacja ta ma powiązania z licznymi organizacjami: Bank Światowy, UNEPA, UNICEEF, WHO, Fundacja FORDA, Fundacja Rockefellera, stowarzyszenia i fundacje polskie (Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Centrum Praw Kobiet, OŚKA, Federacja Stefana Batorego). Wszystkie wspomniane instytucje finansują politykę antynatalistyczną, ośmieszają koncepcję czystości i nierozerwalności małżeństwa, niszczą fundamenty chrześcijańskiej etyki i rodziny[3].

USA – abstynencka edukacja seksualna doprowadziła do pozytywnych zmian w społeczeństwie!

W latach 90-tych XX wieku w Stanach Zjednoczonych władze oświatowe i państwowe zaczęły sukcesywnie wycofywać się z programów liberalnej i permisywnej edukacji seksualnej. W miejsce wcześniejszych zaczęto wprowadzać programy wychowania promujące pozamałżeńską abstynencję seksualną oraz wierność małżeńską. Zaowocowały one pozytywnymi zmianami w tamtejszym społeczeństwie. Dla porównania w 1988 roku jedynie 2% amerykańskich nauczycieli w szkołach średnich zalecało abstynencję jako jedyny pewny środek zapobiegania ciąży oraz chorobom wenerycznym[4]. Według danych The School Health Policies and Programs Study, w 2000 roku aż w 96% amerykańskich szkołach średnich nauczano, że najlepszą metodą zapobiegania niechcianej ciąży jest abstynencja seksualna[5]. Brytyjski naukowiec dr T. Stammers w czasopiśmie „Postgraduate Medicine Journal” tak opisuje sukces amerykańskiego nauczania edukacji seksualnej:

„USA doświadczyły spadku zarówno ciąż, jak i aborcji u nieletnich. 30-procentowy spadek ciąż u nieletnich w USA spowodował powrót do najniższego poziomu od 1946 roku. Jedyne jak dotąd opublikowane badania zrecenzowane przez ekspertów, dotyczące wyjaśnienia przyczyn wskazują, że zmiana pierwszorzędnych zachowań seksualnych (ograniczenie bądź redukcja stosunków seksualnych, nie zaś stosowanie zabezpieczeń) ma tu znaczącą rolę. 66-procentowy spadek ciąż u niezamężnych nastolatek między rokiem 1991 a 1995 przypisuje się wzrostowi zachowań abstynenckich; 53-procentowy spadek w liczbie ciąż nieletnich między rokiem 1991 a 2001 przypisuje się zmianom w zachowaniach seksualnych, włączając w to abstynencję. Ale jak dotąd rząd Wielkiej Brytanii zdaje się nie zauważać tak uderzających dowodów[6]”.

Poniższa tabela ukazuje pozytywne efekty abstynenckiej edukacji seksualnej, która jest realizowana w USA od lat 90 ubiegłego wieku. Wśród nich należy wyróżnić: obniżenie odsetka nastolatków aktywnych seksualnie, spadek odsetka nastolatków po inicjacji seksualnej oraz zmniejszenie ilości nastolatków posiadających więcej niż 4 partnerów seksualnych[7].

Rok 1980 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2006 2007
Wskaźnik ciąż wśród nastolatek (15-19 lat) na 1000 kobiet 110,0[8] 115,3 108 99,6 91,4 85,7 79,5 72,7 69,5 71,5 42,5[9]
Wskaźnik aborcji wśród nastolatek (15-19 lat) na 1000 kobiet 71,4[10] 37,4 33,9 29,4 27,1 24,7 22,6 20,7 19,1 19,3 18,7[11]

W ostatnich latach w USA daje się zauważyć zmniejszający się wskaźnik urodzeń wśród nastolatek (15-19 lat). Poniżej znajdują się dane statystyczne dotyczące tychże urodzeń, w przeliczeniu na 1000 nastolatek w wieku 15-19 lat[12]:

Rok 1980 1991 2005 2006 2007 2008 2009
Wskaźnik urodzeń wśród nastolatek (15-19 lat) na 1000 kobiet 53,0[13] 61,8 40,5 41,9 42,5 41,5 39,1

Natomiast poniższy wykres przedstawia następujące wskaźniki: wskaźnik ciąż wśród nastolatek w wieku 15-19 lat na 1000 kobiet (teen pregnancy rates), wskaźnik urodzeń wśród nastolatek (15-19 lat) na 1000 kobiet (teen birth rates) oraz wskaźnik aborcji dla tej samej grupy wiekowej (teen abortion rates). Podane dane dotyczą lat 1991-2009[14].

W powyższym diagramie można zaobserwować zmniejszający się odsetek ciąż oraz aborcji wśród nastolatek w wieku 15-19 lat. Powodem tych pozytywnych trendów jest rozpowszechnianie edukacji seksualnej typu A, czyli wychowanie do czystości przedmałżeńskiej, które zostało zapoczątkowane w latach 90-tych. Tendencje te potwierdza opublikowana na początku lutego 2010 roku przez Rasmussen Reports Survey ankieta, która wykazała, że połowa Amerykanów uważa edukację seksualną opartą wyłącznie na abstynencji za skuteczną, podczas gdy jedynie 42% uważa ją za nieskuteczną. Natomiast 80% respondentów stwierdziła, że nauczanie dzieci o seksie należy do rodziców[15]. Wzrastające poparcie dla modelu edukacji seksualnej opartej na abstynencji potwierdzają badania prowadzone w szkołach, z których wynika, że w 2000 roku aż w 96% amerykańskich szkołach średnich nauczano, że najlepszą metodą zapobiegania niechcianej ciąży jest abstynencja seksualna. Model edukacji seksualnej typu A przynosi ogromne korzyści, które potwierdzają zestawione w niniejszym tekście dane statystyczne.


Przypisy:

 1. Committee on Adolescence, Condom Use by Adolescent, w: American Academy of Pediatrics, „Pediatrics”, Vol. 107, No 6 June 2001, s. 1466.
 2. Por. K. Urban, Doświadczenia USA i Wielkiej Brytanii: nieskuteczność biologicznej edukacji seksualnej (typu B lub C) oraz skuteczność abstynenckiej edukacji seksualnej (typu A),w: „Służba Życiu”, nr 1/2007, s. 3.
 3. E. Wejbert-Wąsiewicz, Oświata seksualna w Polsce. Historia i współczesność, w: „Kultura”, nr 4(25), sierpień 2011, s. 151.
 4. J. E. Darroch, D. J. Landry, S. Singh, Changing Emphases in Sexuality Education In U.S. Public Secondary Schools, 1988–1999, w: „Family Planning Perspectives”, Vol. 32 No. 5, September/October 2000, s. 204.
 5. J. Santelli, M. A. Ott, M. Lyon, in., Abstinence and abstinence-only education: A review of U.S. policies and programs, w: Journal of Adolescent Health,Vol. 38, 2006, s. 77.
 6. T. Stammers, As easy as ABC? Primary prevention of sexually transmitted infections, w: „Postgraduate Medicine Journal”, Vol. 81, 2005, s. 275.
 7. Guttmacher Institute, U.S. Teenage Pregnancies, Births and Abortions: National and State Trends and Trends by Race and Ethnicity, January 2010, s. 7.
 8. J. C. Abma, G. M. Martinez, W. D. Mosher, in., Teenagers in the United States: Sexual Activity, Contraceptive Use, and Childbearing, 2002, w: „Vital and Health Statistics”, Series 23, nr 24, s. 3, Hyattsville, Maryland, December 2004.
 9. Wskaźnik urodzeń wśród nastolatek poniżej 20 roku życia, w: http://www.census.gov/compendia/statab /2012/tables/12s0080.pdf
 10. U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics, Health, United States, 2010: with Special Feature on Death and Dying, Hyattsville, MD, February 2011, trend tables 116.
 11. Abortions by selected characteristics: 1990 to 2007, w: http://www.census.gov/compendia/statab/2012/tables/ 12s0102.pdf
 12. B. E. Hamilton, Ph.D.; J. A. Martin, M.P.H.; S. J. Ventura, M.A., Division of Vital Statistics, Births: Preliminary Data for 2009, w: „ National Vital Statistics Reports”, Volume 59, Number 3, 21 December 2010, s. 12.
 13. J. C. Abma, G. M. Martinez, W. D. Mosher, in., Teenagers in the United States: Sexual Activity, Contraceptive Use, and Childbearing, 2002, w: „Vital and Health Statistics”, Series 23, nr 24, s. 3, Hyattsville, Maryland, December 2004.
 14. About Teen Pregnancy, w: http://www.cdc.gov/TeenPregnancy/AboutTeenPreg.htm
 15. K. Gilbert, Half of Americans Consider Abstinence Education Effective: Poll, w:http:/www.Lifesitenews. com/news/archive/ldn/2010/feb/10021106.

Możliwość komentowania jest wyłączona.