Nieskuteczność brytyjskiej seksedukacji

Wielka Brytania prowadzi permisywną edukację seksualną typu B lub C. Obecnie wszystkie szkoły mają obowiązek przeprowadzania lekcji edukacji seksualnej wśród uczniów w przedziale wiekowym między 11-14 lat[1].

 • W tym kraju odnotowano najwyższy wskaźnik ciąż wśród nieletnich w Europie (26 urodzeń na 1000 kobiet w wielu 15-19 lat[2])
 • Wiek inicjacji seksualnej obniżył się w latach dziewięćdziesiątych do 16 lat oraz nastąpił wzrost średniej liczby partnerów wśród Brytyjczyków[3]
 • W ciągu ostatnich 10 lat zaobserwowano 20-procentowy wzrost ostrych zachorowań na choroby przenoszone drogą płciową wśród mężczyzn oraz 56-procentowy wśród kobiet. Zapadalność na chlamydię przenoszoną drogą płciową wzrosła o 223% od 1996 i wynosi 109 000 zarejestrowanych przypadków[4]. Dla przykładu w 2007 roku w grupie wiekowej 16-24 lata odnotowano 79,557 przypadków zarażenia Chlamydią, co oznacza 7%-wy wzrost w porównaniu z 2006 rokiem. Również w 2007 roku zarejestrowano 49,250 przypadków zarażenia brodawkami narządów płciowych (kłykciny kończyste), co stanowi 8%-wy wzrost w porównaniu z 2006 rokiem[5].
 • W 2004 roku wśród 17-latek 20 921 zaszło w ciążę (w porównaniu do 20 835 w 2003 roku), a 41% z nich dokonało aborcji. Liczba dziewcząt poniżej 14 roku życia, które zaszły w ciążę wzrosła z 334 w roku 2003 do 341 w 2004 roku (60% tych ciąż zakończyło się aborcją)[6].
 • Oficjalne brytyjskie statystki (UK’s Office for National Statistics) podają, że nastąpił wzrost odsetka dzieci rodzących się poza związkiem małżeńskim: w 1980 r. wynosił on 12%, natomiast w 2004 już 42%. Wielka Brytania jest obecnie czwartym krajem w Europie pod względem liczby dzieci rodzących się poza małżeństwem (po Szwecji, Danii i Francji)[7].

Poniższe tabele przedstawiają wzrost liczby przypadków chorób przenoszonych drogą płciową (dla grupy wiekowej 16-19 lat)w Wielkiej Brytanii w latach 1996-2002[8] (tabela 1) oraz wskaźniki dotyczące aborcji w Wielkiej Brytanii w latach 2000-2010[9] (tabela 2).

Tabela 1.

Infekcje Liczba przypadków 2002 rok Procentowy wzrost między rokiem 1996 a 2002
Chlamydia 20 908 67%
Kłykciny sromu 12 219 23%
Rzeżączka 4 994 117%
Opryszczka narządów płciowych 2747 26%
Syfilis (kiła) 47 571%

Dane z 2009 roku wskazują, że zakażenie Chlamydią (bakterie przenoszone drogą płciową, odpowiedzialne za choroby układu moczowo-płciowego, poronienia (u kobiet) i stany zapalne narządów płciowych) u osób poniżej 25 roku życia wzrosło z 73,224 w 2008 roku do 79,720 w 2009 roku[10].

Tabela 2.

Lata Aborcje u dziewcząt poniżej 16 roku życia (na 1000 kobiet) Aborcje ogółem (we wszystkich grupach wiekowych na 1000 kobiet)
2000 3,7 16,3
2001 3,7 16,3
2002 3,7 16,2
2003 4,0 16,6
2004 3,8 16,9
2005 3,8 17,0
2006 3,9 17,5
2007 4,4 17,9
2008 4,2 17,6
2009 4,0 17,0
2010 3,9 17,1

Nieskuteczność stosowania antykoncepcji wśród młodzieży w Wielkiej Brytanii świadczy fakt, iż 50% nastolatków zamieszkujących razem doświadcza zawodności w ciągu roku stosowania antykoncepcji (30% w ciągu roku zaraża się chorobą przenoszoną drogą płciową)[11]

Ograniczenia polityki promowania prezerwatyw

W czasopiśmie „Postgraduate Medical Journal” czytamy:

„Od wielu lat wszelkie interwencje mające na celu zapobieganie chorobom przenoszonym drogą płciową skupiały się na stosowaniu prezerwatyw.

Praktyczna skuteczność tej strategii jest jednak ograniczona przez trzy istotne czynniki. Po pierwsze, prezerwatywy zapewniają niepełną ochronę przed przenoszeniem się przy kontakcie ze skórą chorób takich jak HPV (wirus brodawczaka ludzkiego), opryszczka, syfilis lub wrzód weneryczny, gdyż nie pokrywają wszystkich narażonych na zakażenie powierzchni. Zatem bezpośredni kontakt skóry z patogenami przez powierzchnię zewnętrznych narządów płciowych ogranicza ochronę, jaką zapewnia prezerwatywa. Po drugie, znaczny jest odsetek uszkodzeń mechanicznych i błędów w stosowaniu prezerwatyw, szczególnie wśród ludzi młodych. Wreszcie, odkształcalność tworzywa poważnie osłabia skuteczność prezerwatyw w ochronie przed zakażeniami przenoszonymi z wydzieliną, takich jak HIV, Chlamydia i rzeżączka. Badania wykazały, że edukacja w kwestii stosowania prezerwatyw oraz rozwinięta świadomość zagrożeń nie skutkuje podejmowaniem bezpieczniejszych wyborów seksualnych przez nastolatków w sytuacjach pobudzenia seksualnego, a zaledwie mniej niż połowa osób podejmujących ryzykowne kontakty seksualne konsekwentnie stosuje prezerwatywy. Ma to poważne następstwa, bowiem „nieregularne stosowanie prezerwatyw nie zapewnia ochrony przed zakażeniem HIV i chorobami przenoszonymi drogą płciową[12]”.

Doświadczenia Wielkiej Brytanii wskazują, że jedynym skutecznym sposobem zmniejszenia liczby niechcianych ciąż u nieletnich oraz zmniejszenia liczby zakażeń przenoszonych drogą płciową jest promowanie w szkołach abstynencji seksualnej (edukacji seksualnej typu A).


Przypisy:

 1. The Guardian, 23 October 2006.
 2. The Daily Telegraph, 30 październik 2006.
 3. S. Grzelak, Ocena skutków wychowania w dziedzinie seksualności w świetle zagranicznych badań naukowych, w: „Wychowawca”, nr 3/2002.
 4. The Daily Telegraph, 30 październik 2006.
 5. Health Protection Agency, Sexually Transmitted Infections and Young People in the United Kingdom: 2008 Report,London, July 2008.
 6. The Daily Telegraph, 12 luty 2006.
 7. T. Vanderheyden, UK Out of Wedlock Births: 1980 12%, 2004 42%, w: LifeSiteNews, 21 luty 2006.
 8. Pariamentary Office of Science and Technology, Postnote, Teenage sexual health, No 217, April 2004, s. 1.
 9. Departmet of Health, Abortion Statistics, England and Wales: 2010, London, May 2011, s. 16.
 10. Teenagers: sexual health and behaviour, w: Factsheet, The Family Planning Association, London, January 2011.
 11. Dinerman L., Wilson M., Duggan A., Joffe A., Outcomes of Adolescents Using Levonorgestrel Implants vs Oral Contraceptives or Other Contraceptive Methods, „Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine”, No. 149(9), 1995, s. 967-972.
 12. Genuis S. J., Genuis S. K., Primary prevention ofsexually transmitted disease: applying the ABC strategy, w: „Postgraduate Medical Journal”, Vol. 81, 2005, s. 299.

Możliwość komentowania jest wyłączona.