Niepłodność

 Niepłodność według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jest chorobą społeczną, definiowaną jako brak wystąpienia ciąży pomimo dwunastomiesięcznego okresu współżycia seksualnego partnerów bez stosowania środków antykoncepcyjnych [1]

 Bolesław Piecha – lekarz ginekolog i polityk w jednym z wywiadów dla „Tygodnika powszechnego” pisał:

„Jako lekarz jestem przekonany – wbrew definicji WHO – że niepłodność nie jest chorobą, ale objawem wielu różnych jednostek chorobowych”[2]

 Niepłodność (zwana niepłodnością względną) dotyczy zaburzeń występujących czasowo. Może być wrodzona lub nabyta, jednak w odróżnieniu do bezpłodności (niepłodności całkowitej) możliwa jest do wyleczenia[3]. W programie wspomaganego rozrodu uzyskanie ciąży następuje z ominięciem podstawowych przyczyn powodujących niepłodność. W rezultacie takiego postępowania para w dalszym ciągu pozostaje niepłodna.

 Naprotechnologia – oparta jest na najnowszej wiedzy z dziedziny medycyny i stanowi odpowiedź na główny nurt praktyk i procedur współczesnej medycyny reprodukcyjnej. Jest ona ponadto ukierunkowana na rzetelną diagnostykę i skuteczne leczenie problemów w obszarze zdrowia ginekologicznego[4]. Celem Technologii Naturalnej Prokreacji jest między innymi leczenie przyczyn obniżonej płodności oraz umożliwienie poczęcia w trakcie aktu małżeńskiego, który stwarza warunki do godnego przyjścia na świat istoty ludzkiej.

Dane statystyczne

Problem ten dotyka 10 do 15% populacji światowej, co daje sześćdziesiąt do osiemdziesięciu milionów par niepłodnych[5]. Jest to co ósma para[6]. W Polsce problem z poczęciem ma ponad dwa miliony par, a głównym objawem diagnostycznym jest brak potomstwa. W Stanach Zjednoczonych, w populacji od 15 do 44 roku życia, jako niepłodne określa się 13%-14% par, we Francji 18,4%, w Wielkiej Brytanii natomiast 16,8%. Według trzech badań ankietowych przeprowadzonych w USA wskaźnik zamężnych kobiet, które są dotknięte niepłodnością wynosi około 8% w grupie wiekowej od 20 do 29 lat, 15% wśród kobiet w wieku 30-34 lat, do 22% w grupie wiekowej 35-39 lat, aż do 29% między 40 a 44 rokiem życia[7].

Jakie są rodzaje niepłodności?

W zależności od tego czy dotyczy kobiety czy mężczyzny, wyróżnia się niepłodność kobiecą i męską. Czynnik kobiecy ograniczający płodność dotyczy 45-50% przypadków, męski natomiast oscyluje między 35-40%. Skutkiem niepłodności kobiecej jest brak jajeczkowania lub niemożność zapłodnienia spowodowana zaburzeniami rozwojowymi lub uszkodzeniem narządów płciowych[8]. Cechą natomiast niepłodności męskiej jest zmniejszenie liczby lub żywotności plemników, stwierdzane w badaniu nasienia (spermogram) albo nieprawidłowości w budowie anatomicznej plemników[9].

Jakie są czynniki wpływające na płodność?

Do czynników wpływających na niepłodność należą:

 wczesne rozpoczynanie życia seksualnego,

 duża liczba partnerów seksualnych,

 choroby przenoszone drogą płciową,

 uzależnienia (szczególnie w młodym wieku),

 odkładanie na przyszłość decyzji o poczęciu dziecka (w Polsce przypada ona średnio na 28 rok życia)

 stosowanie środków antykoncepcyjnych[10].

Wśród biologicznych przyczyn braku potomstwa u kobiet wyróżnić należy także czynniki pozamedyczne:

 wzrost odsetka samotnych kobiet,

 przedkładanie kariery zawodowej nad macierzyństwo

 opóźnianie decyzji o podjęciu roli matki

 zwiększająca się liczba rozwodów.

W skali globalnej narastający problem niepłodności związany jest z rozwojem cywilizacyjnym, technicyzacją codziennego życia i niekorzystnym wpływem czynników środowiskowych. Najważniejszym czynnikiem ograniczającym płodność jest wiek. Okres maksymalnej możliwości zajścia w ciążę u kobiety przypada na 20-25 rok życia, a następnie stopniowo się obniża. Po 35 roku płodność drastycznie maleje natomiast 40 lat to granica, za którą prawdopodobieństwo ciąży jest minimalne.

Do czynników socjoekonomicznych i środowiskowych należy:

 stosowanie używek takich jak: nikotyna (także bierne palenie), alkohol, narkotyki, nadużywanie leków

 ekspozycja na metale ciężkie, środki ochrony roślin czy promieniowanie jonizujące.

Problem z poczęciem dziecka w krajach rozwijających się występuje prawie dwukrotnie częściej niż w krajach wysoko rozwiniętych, w których jest stały dostęp do opieki zdrowotnej[11].


Przypisy:

 1. W. Guzikowski, Wybrane zagadnienia i aspekty niepłodności kobiecej, [w:] red. E. Lichtenberg-Kokoszka, E. Janiuk, J. Dzierżanowski, Niepłodność. Zagadnienie interdyscyplinarne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009, s. 27.
 2. B. Piecha, Niepłodność nie jest chorobą, w: „Tygodnik powszechny, nr. 28 (3131), 12 lipca 2009, s. 13.
 3. Por. J. Orzeszyna, Teologiczno-moralny aspekt niepłodności w małżeństwie, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2005, s. 29-30.
 4. Por. M. Barczentewicz, NaProTECHNOLOGY jako narzędzie do diagnostyki i leczenia niepłodności i innych chorób, [w:] W. Wieczorek, in., Naturalne planowanie rodziny w ujęciu wybranych dyscyplin naukowych, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”, Lublin 2008, s. 229-230.
 5. Por. R. Kurzawa, P. Ciepiela, P. Szołomicka-Kurzawa, Niepłodność małżeńska, „Życie i płodność” 2 (2008) nr 2 i 3, s. 27.
 6. Por. R. P. Gwenn, The New Encyclopaedia Britannica, Volume 4, Chicago 1993, s. 750.
 7. Por. J. Orzeszyna, Teologiczno-moralny aspekt niepłodności w małżeństwie, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2005, s. 26-29.
 8. Por. Tamże, s. 30-31.
 9. Por. Tamże, s. 30-31.
 10. Por. B. Chazan, M. Środoń, Niepłodność małżeńska a wymóg poszanowania życia i godności człowieka w postępowaniu medycznym, „Życie i płodność” 2 (2008) nr 2 i 3, s. 70.
 11. Por. W. Guzikowski, Wybrane zagadnienia i aspekty niepłodności kobiecej, [w:] E. Lichtenberg-Kokoszka, E. Janiuk, J. Dzierżanowski, Niepłodność. Zagadnienie interdyscyplinarne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009, s. 27-28.

Możliwość komentowania jest wyłączona.