Antykoncepcja czy NPR

Stosowanie sztucznych środków antykoncepcyjnych zawsze powoduje negatywne następstwa dla zdrowia fizycznego i psychicznego najczęściej kobiety-żony, której organizm poddawany jest szkodliwemu działaniu różnych preparatów. Takie działanie nie ma nic wspólnego z prawdziwą miłością, nastawioną na troskę o dobro współmałżonka.

Alternatywą dla antykoncepcji są Naturalne Metody Planowania Rodziny. Za ich stosowaniem przemawiają argumenty, których dostarcza wiedza medyczna, fizjologiczna, psychologiczna, ekologiczna, teologiczna i etyczna. Metody NPR są godne polecenia ze względu na swoją skuteczność, która dorównuje, a nawet przewyższa sztuczne środki antykoncepcyjne.

W 1987 roku Światowa Organizacja Zdrowia wydała zalecenia promujące NPR, które zostały określone w języku angielskim jako fertility awareness methods (metody rozpoznawania płodności)[1].

Metody NPR opierają się na prostej, nieinwazyjnej i niekosztownej obserwacji wskaźników płodności (biomarkerów płodności): estrogenozależnego śluzu szyjkowego, podstawowej temperatury ciała oraz zmian szyjki macicy. Obok zastosowania metod NPR w planowaniu rodziny, są one bardzo przydatne w diagnostyce i terapii zaburzeń płodności (na metodzie NPR – Creighton Model Fertility Care System, przy diagnostyce i terapii zaburzeń m.in. płodności, bazuje NaProTECHNOLOGY)[2].

Poniżej znajduje się porównanie zawodności naturalnego planowania rodziny z wybranymi środkami antykoncepcyjnymi i wczesnoporonnymi – zestawienie[3].

Nazwa metody Wskaźnikzawodności
w teorii
Wskaźnikzawodności
w praktyce
Nie stosowanie żadnej metody 85% 85%
Środki antykoncepcyjne
Spermicydy 6% 21%
Diafragma i środek plemnikobójczy 6% 18%
Prezerwatywa męska 3% 12%
Środki hormonalne
Progestin 0,5% 3,0%
Środki doustne (dwu i trzyskładnikowe) 0,1% 3,0%
Środki wewnątrzmaciczne
Wkładka miedziana T380 (IUD) 0,6% 0,8%
Naturalne Planowanie Rodziny (NPR)
Metoda Owulacji Bilingsów 3%
Metoda Objawowo-Termiczna 2%

Badania skuteczności metod objawowo-termicznych

 • Wśród metod NPR największą popularnością w Europie cieszą się metody wielowskaźnikowe objawowo-termiczne (metoda objawowo-termiczna podwójnego sprawdzenia; metoda wg J. Rötzera; metoda wg J. I S. Kippleyów; metoda „polska” wg T. Kramarek), głównie z powodu niskiego wskaźnika zawodności.
 • Niemieckie Centrum Badań NPR podjęło w latach 1985-2005 wieloaspektowe badania nad skutecznością i akceptacją metody termiczno-objawowej. W badaniu poproszono 900 kobiet, aby prowadziły karty obserwacji cyklu miesiączkowego, zawierające dane dotyczące temperatury ciała, obserwacji śluzu szyjkowego oraz ich współżycia seksualnego. W ten sposób uzyskano 17 638 cykli, które spełniły kryteria wymagane przez badanie. Po 13 cyklach 1,8 na 100 kobiet doświadczyło nieplanowanej ciąży a 9,2 na 100 kobiet wycofało się z badania z powodu braku zadowolenia z danej metody. Wskaźnik ciąż wyniósł 0,6 na 100 kobiet po 13 cyklach w przypadkach, gdy kobiety ściśle stosowały się do zasad metody i nie odbyły ani jednego niezabezpieczonego stosunku seksualnego w okresie płodnym. W ciągu 20 lat (1985-2005) niemieckie Centrum Badań NPR podjęło wieloaspektowe badania nad metodami naturalnego planowania rodziny. Badaniami objęto 1599 kobiet stosujących w różnych sytuacjach metodę objawowo-termiczną. Zebrano dane dotyczące 3 596 cykli miesiączkowych[4].
 • Skuteczność metod objawowo-termicznych jest wyższa niż w przypadku urządzeń diagnostycznych typu Persona (badanie poziomu hormonów w moczu), którego skuteczność w przypadku unikania poczęcia dziecka określa się na poziomie 94%; Bioself (elektroniczny termometr z komputerem), którego prawidłowe stosowanie zapewnia 96% skuteczność[5].
 • Skuteczność Metody Owulacji Billingsa – metody jednowskaźnikowej (twórcą metody jest australijski neurolog John Billings, który wraz z żoną Evelyn w 1964 określił zasady obserwacji śluzu szyjkowego jako wskaźnika wyznaczającego fazę płodności w cyklu kobiety) jest również wysoka. Wskaźnik Pearla (obliczany na podstawie liczby nieplanowanych ciąż w grupie 100 kobiet, do których doszło w ciągu 12 miesięcy stosowania metody), dla tej zawiera się w przedziale 0,5 do 2,9[6].
 • W innym niemieckim badaniu uczestniczyło 851 kobiet. Kobiety i w miarę możliwości ich partnerzy zostali przeszkoleni przez 500 nauczycieli metody termiczno-objawowej. Spośród nich, 255 kobiet (zebrano dane na temat 3174 cykli) używało tylko metod naturalnego planowania rodziny, a 274 (3995 cykli) stosowało dodatkowo (okazjonalnie) barierowe metody antykoncepcyjne, głównie prezerwatywy. W grupie kobiet stosujących wyłącznie naturalne metody planowanie rodziny wskaźnik Pearla wynosił 2,3. Natomiast wśród kobiet używających dodatkowo antykoncepcji – 2.1. Większość ciąż wynikała z niezabezpieczonego współżycia w czasie dni płodnych. W badaniu stwierdzono, że stosowanie barierowych metod antykoncepcji nie redukuje ryzyka niechcianej ciąży w przypadku podejmowania stosunków w okresie płodnym. W podsumowaniu badań dodano, że niemieccy użytkownicy naturalnego planowania rodziny stosunkowo często podejmują ryzyko i odbywają niezabezpieczone stosunki seksualne w czasie płodnym natomiast najczęściej w pierwszych dniach fazy płodnej, kiedy ryzyko jest stosunkowo niskie[7].
 • Creighton Model Fertility Care System jest rozwinięciem metody obserwacji śluzu według Billingsów. Jest to metoda opracowana przez profesora Thomasa Hilgersa. Creighton Model FertilityCare System jest także bardzo skuteczną metodą planowania rodziny, której nauczają wyszkoleni instruktorzy. Według badań statystycznych, pochodzących z badań prowadzonych w Creighton University w Omaha (Nebraska) i Saint John’s Mercy Medical Center w Saint Louis (Missouri), Saint Francis Hospital w Wichita (Kansas), Saint Joseph Hospital w Houston (Texas) oraz Marquette University School of Nursing w Milkwaukee (Wisconsin), skuteczność metody (używanej w celu odłożenia poczęcia w czasie) sięga 98,7% – 99,9%. Biorąc pod uwagę jakość nauczania metody oraz umiejętność korzystania z niej i/lub błąd ludzki, skuteczność użycia (w celu odłożenia poczęcia) wynosi 94.6% – 97.9%[8]. Z badań profesora Hilgersa wynika, iż skuteczność w osiąganiu poczęcia u par małżeńskich z prawidłową płodnością, w pierwszym cyklu sięga 76%, przez kolejne 3 cykle współżycia w okresie płodnym wynosi 90%, natomiast w następnych 6 cyklach aż 98%[9].

Zgodnie z powyższymi danymi z różnych ośrodków można stwierdzić, że metody naturalnego planowania rodziny są godnymi polecenia metodami planowania rodziny bądź też odkładania poczęcia w czasie. Są ponadto metodami bezpiecznymi dla zdrowia kobiet, nie inwazyjnymi, ekologicznymi oraz tanimi, w porównaniu ze sztuczna antykoncepcją, która niszczy zdrowie kobiet i życie poczętych dzieci oraz jest droga i inwazyjna.


Przypisy:

 1. WHO, Fertility awarness methods, Kopenhaga 1987, s. 38.
 2. Por. M. Szymaniak, Znaczenie metod rozpoznawania płodności w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu niepłodności, [w:] W. Wieczorek, in., Naturalne planowanie rodziny w ujęciu wybranych dyscyplin naukowych, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”, Lublin 2008, s. 187-192.
 3. J. Trussell, Contraceptive efficacy, [w:] R. A. Hatcher, J. Trussell, A. L. Nelson, W. Cates, F. H. Stewart, D. Kowal, Contraceptive Technology: Nineteenth Revised Edition. New York NY: Ardent Media, 2007, p. 24.
 4. P. F. Herrmann, J. Heil, in., The effectiveness of a fertility awareness based method to avoid pregnancy in relation to a couple’s sexual behavior during the fertile time: a prospective longitudinal study, „Human Reproduction” Vol. 22, nr 5, s 1310-1319.
 5. Por. A. Urbaniak, Elektroniczne wskaźniki płodności, [w:] W. Wieczorek, in., Naturalne planowanie rodziny w ujęciu wybranych dyscyplin naukowych, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”, Lublin 2008, s. 466-467.
 6. Por. A. Aftyka, A. Deluga, Współczesne metody planowania rodziny, w: „Życie i Płodność”, nr 4/2009, s. 74.
 7. F. P. Herrmann, G. Freundl, S. Baur, M. Bremme, G. K. Döring, in., Effectiveness and acceptability of the symptothermal method of natural family planning in Germany, w: „American Journal of Obstetrics and Gynecology”, Vol. 165(2), nr 6, 1991, s. 2052-2054.
 8. Por. T. W. Hilgers, J. B. Stanford, Achieving-Related Pregnancy Rate and Its Naturally Adaptability, [w:] T. W. Hilgers,The Medical & Surgical Practice of NaProTechnology, Pope Paul VI, Omaha 2004, s. 231-238.
 9. Por. T. W. Hilgers, Creighton Model FertilityCare System, dz.cyt., s. 53.

Możliwość komentowania jest wyłączona.