Biografia autora

dr inż. Antoni Zięba
Urodzony: 1948, Jaworzno
Wykształcenie: 1981 r. doktorat na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej
Działalność zawodowa: pracownik dydaktyczny Politechniki Krakowskiej (1971-2011), redaktor: Tygodnika Rodzin Katolickich „Źródło”, Dwutygodnika Młodzieży Katolickiej „Nasza Droga”, Miesięcznika Nauczycieli i Wychowawców Katolickich „Wychowawca”, „Służby Życiu. Zeszytów Problemowych” (red. naczelny)
Osiągnięcia: ponad 40 publikacji naukowo-technicznych, liczne artykuły z dziedziny ochrony życia dziecka poczętego, organizacja seminariów naukowych, udział w konferencjach naukowych oraz międzynarodowych kongresach, współorganizacja dwóch Narodowych Marszy w Obronie Życia oraz II Światowego Modlitewnego Kongresu dla Życia Łagiewniki 2007
Odznaczenia: Nagroda Fundacji Jana Pawła II za działalność pro-life, medal Senatu RP za obronę życia, medal Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty i wychowania
Przynależność do: Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia (wiceprezes), Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci (współzałożyciel), World Prayer for Life (współzałożyciel), Fundacji „Źródło”
Plany na przyszłość: prowadzenie stałych działań edukacyjnych umacniających szacunek dla życia każdego człowieka od chwili poczęcia do naturalnej śmierci.

Możliwość komentowania jest wyłączona.