Żałosne manifestacje feministek

Wielokrotnie pytałem panie feministki, w jaki sposób udzielają pomocy samotnym matkom? Ile tzw. okien życia i domów samotnej matki założyły i prowadzą organizacje feministyczne? Według oficjalnych źródeł Kościół katolicki prowadzi ponad 40 domów samotnej matki na terenie całego kraju.

Pragnę odnieść się do manifestacji feministek (pod hasłem „Przecinamy pępowinę”), które miały miejsce w marcu w wielu miastach Polski,  m.in. w Krakowie, Gdyni i Szczecinie. Brały w nich udział skrajnie lewicowe środowiska polskich feministek, które demonstrowały żałosny stan swojej wiedzy i poglądów.

Rozpocznę od kwestii wychowania do życia w rodzinie, czyli edukacji seksualnej typu A. Jedna z manifestujących feministek niosła plakat domagając się wprowadzenia edukacji seksualnej do polskich szkół. Jednak, jak wiadomo, w Polsce od 1998 roku w szkołach obowiązuje „wychowanie do życia w rodzinie”, czyli typ A edukacji seksualnej. Wychowanie do czystości przedmałżeńskiej przynosi w naszym kraju pozytywne rezultaty. Każdego roku, wśród nieletnich i pełnoletnich polskich kobiet, rejestruje się kilkaset aborcji (w 2008 roku liczba aborcji wynosiła jedynie 506). W Szwecji tylko wśród nieletnich uczennic rejestruje się w ciągu roku około 7 338 aborcji (dane za 2008 rok) a Wielkiej Brytanii liczba aborcji u dziewcząt przed 19. rokiem życia, każdego roku wynosi około 45 tysięcy (w 2008 roku liczba aborcji wśród dziewcząt w wieku 15-19 lat wynosiła 44 974)[1]. Wielokrotnie wysyłałem do pań feministek materiały dotyczące edukacji seksualnej, prosząc jednocześnie o zaznajomienie się z nimi. Czy wobec powyższych faktów paniom feministkom zależy, aby nasza młodzież była zdemoralizowana i zniszczona oraz aby z naszych podatków promowano i dystrybuowano środki antykoncepcyjne dla dziewcząt i chłopców, które powodują wiele negatywnych skutków dla zdrowia fizycznego i psychicznego młodzieży?

Polska na tle krajów o permisywnej edukacji seksualnej jak Wielka Brytania czy Szwecja charakteryzuje się także najniższymi wskaźnikami zakażeń HIV i zachorowań na AIDS. W celu potwierdzenia powyższych danych, poniżej zostaną przedstawione typy edukacji seksualnej realizowane w wybranych krajach Unii Europejskiej. Dla dokonania porównania wybrano trzy kraje, w których realizowana jest edukacja seksualna typu B. Są to: Niemcy, Szwecja (obecnie w wielu kręgach podawana jest za kraj, którego model edukacji seksualnej należałoby upowszechnić) oraz Wielka Brytania.

Tabela: Urodzenia żywe, aborcje oraz HIV-AIDS ogółem i wśród nastolatek w wybranych krajach europejskich w 2008 roku

Lp Wyszczególnienie Polska Szwecja Wielka Brytania Niemcy
1 Liczba ludności ogółem 38 115 641 9 182 927 61 191 951 82 217 837
2 Liczba nastolatek w wieku 15-19 lat 1 324 231 309 280 1 942 500 2 263 821
3 Liczba dzieci żywo urodzonych przez nastolatki w wieku 15-19 lat 21 126 1 839 50 168 21 682
4 Liczba legalnie przerwanych ciąż ogółem* 506 38 049 209 113 114 484
5 Liczba legalnie przerwanych ciąż przez nastolatki w wieku 15-19 lat 42 7 338 44 974 13 300
6 Liczba zdiagnozowanych przypadków zakażeń HIV 753 383 7 386 2 843
7 Liczba zdiagnozowanych przypadków zachorowań na AIDS 159 73** 729 486
8 Liczba zdiagnozowanych przypadków HIV i AIDS 912 456 8 115 3 329
9 Liczba zdiagnozowanych przypadków HIV i AIDS na 100 000 mieszkańców 2,39 4,97 13,26 4,05
10 Liczba dzieci żywo urodzonych przez nastolatki w wieku 15-19 lat na 1000 nastolatek 15,95 5,95 25,83 9,58
11 Liczba legalnie przerwanych ciąż przez nastolatki w wieku 15-19 lat na 1000 nastolatek 0,03 23,73 23,15 5,88
12 Liczba legalnie przerwanych ciąż ogółem na 1000 mieszkańców 0,01 4,14 3,42 1,39

Dane zamieszczone w tabeli pochodzą z Eurostatu – Europejskiego Urzędu Statystycznego (za 2008 rok). Źródła danych:

1. Dla wierszy 1-5 tabeli: EUROSTAT – http:/ /epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/ page/portal/population/data/database

2. Dla wierszy 6-7: European Centre for Disease Prevention and Control/WHO Regional

Office for Europe, HIV/AIDS surveillance in Europe 2009, Stockholm: European Centre for Disease Prevention and Control, 2010, s. 25,51.

* Podane w tabeli dane odnoszą się do roku 2008, a więc dotyczą sytuacji ochrony życia poczętych dzieci w Polsce na mocy ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku, która dopuszcza aborcję, czyli zabicie nienarodzonego dziecka w trzech wyjątkowych sytuacjach. Natomiast w Niemczech, Szwecji i Wielkiej Brytanii prawo dopuszcza aborcję na żądanie. W 1997 roku do 1998 zalegalizowano w Polsce aborcję na żądanie i wówczas zarejestrowano 3047 przerwań ciąży! Dane z tabeli nie uwzględniają jednak aborcji dokonywanych w tzw. podziemiu, które w Polsce szacowane jest na około 7 do 14 tysięcy przerwań poczętego życia rocznie.

** Dane za rok 2007.

Przy różnych okolicznościach pytałem panie feministki: dlaczego, w imię rzekomych praw kobiet narodzonych, domagają się bezwarunkowego prawa do zabijania kobiet nienarodzonych? Nauki biologiczne jednoznacznie potwierdzają, że życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia. Wówczas zostaje określona płeć człowieka. Po połączeniu materiału genetycznego ojca i matki zostają także określone takie cechy jak: kolor oczu, włosów i skóry, tendencja do wysokiego lub niskiego wzrostu, krzepkie zdrowie lub skłonność do pewnych chorób[2]. Dlaczego zatem panie feministki domagają się „prawa do aborcji”, czyli prawa do okrutnego zabijania nienarodzonych kobiet?

Podczas manifestacji środowiska feministyczne bardzo mocno akcentowały swój negatywny stosunek do Kościoła katolickiego. Wielokrotnie pytałem panie feministki, w jaki sposób udzielają pomocy samotnym matkom? Ile tzw. okien życia i domów samotnej matki założyły i prowadzą organizacje feministyczne? Kościół katolicki prowadzi ponad 40 domów samotnej matki na terenie całego kraju, służąc pomocą i wsparciem kobietom znajdującym się w dramatycznych sytuacjach. Kościół katolicki prowadzi również tzw. okna życia, w których kobieta może zostawić swoje dziecko, wiedząc że będzie ono przebywać w bezpiecznych warunkach. Kościół katolicki służy i broni kobiet narodzonych oraz tych, które jeszcze się nie narodziły.

Posłuchaj:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Przypisy:

  1. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/ page/portal/population/data/database
  2. J. Deszczowa, 9 pierwszych miesięcy życia dziecka, w: „Służba Życiu wyd. 2/2011, s.3.
Kategorie: Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.