XXXII Pielgrzymka Obrońców Życia na Jasną Górę

W obronie życia musimy stanąć wszyscy: świeccy i duchowni, politycy i ludzie młodzi Nikt nie ma prawa odbierać życia niewinnej istocie ludzkiej. Nie wolno nam nazywać prawem to, co nim nie jest. Nie ma bowiem prawa do zabijania dziecka poczętego.

Chciałbym przekazać relację z XXXII Pielgrzymki Obrońców Życia na Jasną Górę, która odbyła się 24 marca 2012 roku (sobota), w dzień poprzedzający uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Około 2 tys. osób przybyło na Jasną Górę.

Po przywitaniu się z reprezentantem Ojca Przeora rozpoczęliśmy spotkanie modlitwą, która zawsze była, jest i będzie dla nas zawsze akcentem centralnym pielgrzymki. Modlitwę różańcową poprowadził ks. bp Jan Szkodoń z Krakowa. Wysłuchaliśmy rozważań i odmówiliśmy trzy tajemnice różańca świętego.

Następnie o godzinie 9 w auli Ojca Kordeckiego rozpoczął się cykl konferencji na temat obrony życia człowieka. Senator Jan Maria Jackowski, członek Parlamentarnego Zespołu na Rzecz Ochrony Życia i Rodziny, apelował do zebranych na Jasnej Górze, by wywierali nacisk na tych, na których głosowali i dopominali się o tworzenie cywilizacji życia. Wskazał na konieczność zaangażowania obywateli w oddziaływanie na posłów i senatorów poprzez rozmowy telefoniczne, listy oraz e-maile do wszystkich parlamentarzystów, deklarując wartości chrześcijańskie i apelując o wprowadzenie całkowitego zakazu procedury „in vitro”, która związana jest z niszczeniem życia poczętych dzieci.

Gościem specjalnym spotkania była Antonia Tully z Wielkiej Brytanii, która podczas wykładu „Edukacja seksualna w Wielkiej Brytanii” opowiedziała o zgubnych skutkach edukacji seksualnej typu B w tym kraju. – W naszym kraju już małe dzieci poddaje się edukacji seksualnej, a 13-letnim dziewczynkom wszczepia się implanty, które działają antykoncepcyjnie i wczesnoporonnie. Ucząc młodzież korzystania z antykoncepcji, daje im się fałszywą siatkę bezpieczeństwa. Młodzi chętnie z tego korzystają, a potem mamy aborcje i szerzące się coraz bardziej choroby weneryczne. Nie idźcie naszą drogą – przestrzegała Antonia Tully.

W polskiej oświacie mamy „wychowanie do życia w rodzinie” – jest ono klasyfikowane jako typ A edukacji seksualnej: wychowanie do czystości, wstrzemięźliwości, nie – antykoncepcji. Przynosi ono pozytywne rezultaty: w Wielkiej Brytanii jest ok. 1,9 mln dziewcząt w wieku 15-19 lat, w Polsce ok.1,4 mln. W Wielkiej Brytanii, w której prowadzi się edukację seksualną typu B rejestruje się rokrocznie ok. 45 tysięcy aborcji u nieletnich uczennic, u nas natomiast około 30 (trzydzieści, nie tysięcy!) aborcji u nieletnich. Nie pozwólmy liberałom, feministkom i postkomunistom zniszczyć pozytywnych rezultatów prowadzenia edukacji seksualnej typu A w Polskich szkołach!

Centralnym punktem spotkania była Msza św. celebrowana przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej. Eucharystii przewodniczył ks. abp senior Stanisław Nowak. W homilii przypomniał wezwanie błogosławionego Jana Pawła II do wielkiej modlitwy za życie, przenikającej cały świat. – Jest pilność wołania do Boga o miłosierdzie, jest ta wielka pilność, żeby wołać do świata całego, żeby się opamiętał, żeby siebie nie zabijał, nie niszczył – podkreślał arcybiskup senior. Podczas Mszy św. uczestnicy pielgrzymki złożyli przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Swoje słowo zachęty do działania do obrońców życia skierował także przewodniczący Rady ds. Rodziny Komisji Episkopatu Polski, ks. bp Kazimierz Górny, który w specjalnym liście napisał: Niech Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci zatacza szerokie kręgi w naszej Umiłowanej Ojczyźnie. W obronie życia musimy stanąć wszyscy: świeccy i duchowni, politycy i ludzie młodzi (…). Życzę Wam nadal wielkiego zapału w działaniu i ciągle nowych inicjatyw w obronie życia, życzę radości z pełnionej misji. Niech Wasza służba przyczyni się, z Bożą pomocą, do pełnej prawnej ochrony dziecka poczętego, niezależnie od stanu jego zdrowia czy okoliczności poczęcia. Nikt nie ma prawa odbierać życia niewinnej istocie ludzkiej. Nie wolno nam nazywać prawem to, co nim nie jest. Nie ma bowiem prawa do zabijania dziecka poczętego.

Pragnę w tym miejscu wskazać na pewne elementy przesłania pielgrzymów-obrońców życia człowieka. Przypominamy w nim apel bł. Jana Pawła II zawarty w Encyklice „Evangelium vitae”: Bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać – oto zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi (Evangelium vitae, nr 42) oraz Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat (Evangelium vitae, nr 100). Zaapelowaliśmy ponownie do parlamentarzystów o całkowity zakaz procedury „in vitro” i wspieranie uczciwej, skutecznej i etycznej metody pomocy bezdzietnym małżonkom – naprotechnologii. Apelowaliśmy do rządzących o skuteczną politykę prorodzinną. Obecny rząd prowadzi bowiem politykę antyrodzinną. W Polsce (ze wszystkich krajów Unii Europejskiej) na świadczenia prorodzinne przeznacza się najmniejszy procent dochodu narodowego, a strefa ubóstwa polskich rodzin w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej – jest największa. Najważniejszy fragment przesłania, który pragnę przytoczyć w całości dotyczy wolności mediów: Wzywamy wszystkich Polaków do obrony wolności mediów, do protestu przeciwko dyskryminacji Telewizji TRWAM. Niech każdy z obrońców życia człowieka przyjmie za swe szczególne zadanie aktywne obywatelskie zaangażowanie się w przyznanie Telewizji TRWAM należnego jej miejsca na platformie cyfrowej. Dosyć medialnej dyskryminacji obrońców życia! Dosyć medialnej dyskryminacji katolików!

W ostatniej części konferencji Prezes Polskiej Federacji Ruchu Obrony Życia dr Paweł Wosicki podkreślił, że doroczne spotkanie na Jasnej Górze to okazja do okresowego podsumowania dokonań tego środowiska oraz nakreślenia planów na kolejny rok i zachęcił nas do angażowania się w działania apostolskie i obywatelskie na rzecz obrony życia każdego człowieka od poczęcia aż po naturalny kres.

Pielgrzymkę zakończyła Droga Krzyżowa na Wałach jasnogórskich, którą poprowadził ks. Stanisław Maślanka, asystent kościelny Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci.

Posłuchaj:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kategorie: Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.