Wyniki prac naukowych na temat zatrważających skutków ubocznych procedury in vitro

Dlaczego Minister Zdrowia i niektóre samorządy chcą refundować procedurę in vitro, która niesie za sobą śmierć i kalectwo poczętych tą metodą dzieci? Dlaczego nie refunduje się i nie wspiera naprotechnologii – nowoczesnej, etycznej i nie powodującej śmierci poczętych a nienarodzonych dzieci – metody pomocy bezdzietnym małżonkom?

Z początkiem lipca rozpoczęła się refundacja procedury in vitro, będąca efektem zarządzania Ministra Zdrowia pana Bartosza Arłukowicza. Jeszcze raz podkreślam, że procedura in vitro jest sprzeczna z polskim prawem, narusza trzy art. Konstytucji RP, a także Art. 157a § 1.: „Kto powoduje uszkodzenie ciała dziecka poczętego lub rozstrój zdrowia zagrażający jego życiu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Kodeksu karnego”. Ogromna większość – do 90% dzieci poczętych tą metodą, według danych z zachodnich klinik, ginie przed narodzeniem. Z tego powodu wykonywanie procedury in vitro powinno podlegać sankcji karnej.

Dysponujemy międzynarodowymi badaniami naukowymi, które potwierdzają korelację pomiędzy poczęciem w wyniku in vitro a istnieniem różnorakich wad i chorób genetycznych. Mam przed sobą wykaz literatury medycznej dot. ryzyka wystąpienia wad genetycznych u dzieci poczętych metodą in vitro, który zestawił zespół ekspertów Episkopatu Polski ds. Biomedycznych. Zacznę od publikacji, która mną osobiście bardzo wstrząsnęła:

  • Za pomocą Szwedzkiego Rejestru Nowotworów dokonano porównania częstości nowotworów w grupie dzieci z IVF oraz z populacją dzieci poczętych w sposób naturalny. W grupie dzieci z IVF zaobserwowano wzrost liczby nowotworów (53 przypadki), przy wartości oczekiwanej -38 przypadków. Reprezentacja poszczególnych nowotworów w grupie dzieci z IVF jest nierównomierna. Na 53 przypadki nowotworów aż 18 w grupie dzieci z IVF stanowią nowotwory krwi, w tym na pierwszym miejscu znalazła się ostra białaczka limfoblastyczna. Autorzy opracowania przedstawili wzrost liczby nowotworów u dzieci urodzonych z zastosowaniem zapłodnienia pozaustrojowego (Kallen B, Finnstrom O, Lindam A i wsp. Cancer risk in children and young adults conceived by in vitro fertilization. Pediatrics 2010: 126: 270)
  • Autorzy kolejnego opracowaniawykazali wzrost częstości siatkówczaka (retinoblastoma) w grupie dzieci z IVF w porównaniu z grupą dzieci z populacji ogólnej (Moll AC, Imhof SM, Cruysberg JR i wsp. Incidence of retinoblastoma in children born after in vitro fertilization. Lancet 2003; 361)
  • W innymstudium opartym na wynikach uzyskanych ze Szwedzkiego Rejestru urodzeń (Swedish Medical Birth Register). Opracowanie obejmuje 31918 dzieci urodzonych z zastosowaniem zapłodnienia pozaustrojowego (IVF). Autorzy opracowania wykazali wzrost ryzyka wystąpienia astmy u dzieci poczętych z IVF w stosunku do populacji dzieci z populacji ogólnej (Kallen B, Finnstrom O, Nygren KG i wsp. Asthma in Swedish children conceived by in vitro fertilization. Arch Dis. Child. 2013; 98: 92)
  • Następne studium naukowe udokumentowało zwiększone ryzyko wystąpienia wrodzonych wad rozwojowych u dzieci narodzonych z zastosowaniem technik IVF i ICSI (intracytoplasmic sperm injection). Autorzy posłużyli się wynikami trzech australijskich rejestrów urodzeń. Okres obserwacji wynosił 12 miesięcy. W grupie dzieci po IVF i ICSI odnotowano dwukrotny wzrost ryzyka tzw. dużych wad wrodzonych w porównaniu z grupą dzieci narodzonych z poczęcia naturalnego (Hansen M, Kurinczuk JJ, BowerC, Webb S. The risk of major birth defects after intracytoplasmic sperm injection and in vitro fertilization. New England Journal of Medicine 2002; 346 (10): 725-730)
  • W ostatnim opracowaniu, które przedstawiam w tej audycji, przedstawiono dane dotyczące częstości wrodzonych wad serca rejestrowanych przez paryski rejestr wad wrodzonych (Paris registry of congenital malformations). Grupa dzieci w rejestrze po IVF obejmowała 1583 osoby, grupa kontrolna obejmowała 4104 osoby. Badaniem objęto cztery rodzaje wrodzonych wad serca. W tej grupie stwierdzono wzrost częstości występowania złożonej wrodzonej wady serca- tetralogii Fallota. Tetralogia Fallota w grupie dzieci po IVF występowała ponad dwukrotnie częściej niż w grupie kontrolnej (Tararbit K, Lelong N, Thieulin AC i wsp. The risk for four specific congenital heart defects associated with assisted reproductive techniques: a population-based evaluation. Human Reproduction 2013; 28: 367-374).

Powyższe przedstawienie części prac naukowych zawartych w wykazie literatury zestawionej przez zespół ekspertów Episkopatu Polski ds. Biomedycznych stanowi dowód na istnienie poważnych konsekwencji zdrowotnych, które wynikają z procedury in vitro.

Dlaczego Minister Zdrowia i niektóre samorządy chcą refundować procedurę, która niesie za sobą śmierć i kalectwo poczętych tą metodą dzieci?

Dlaczego nie refunduje się i nie wspiera naprotechnologii – nowoczesnej, etycznej i nie powodującej śmierci poczętych a nienarodzonych dzieci – metody pomocy bezdzietnym małżonkom?

Promujcie naprotechnologię, metodę 2-krotnie tańszą, 2-krotnie skuteczniejszą i bez skutków ubocznych. Bądźmy w tych działaniach wytrwali, cierpliwi i mądrzy. Niech nasz sprzeciw wobec refundacji procedury in vitro dotrze w końcu do rządzących naszym krajem.

 

Posłuchaj:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kategorie: Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.