Archiwa tagu: tv trwam

W obronie wolności słowa w Polsce

Poniżej zamieszczam list skierowany do pana Jana Dworaka, prze­wod­niczącego Kra­jowej Rady Radio­fonii i Telewizji w Warsza­wie, wys­tosowany przeze mnie w imie­niu zarządu Pol­skiego Sto­warzyszenia Obrońców Życia Człowieka: „Odmowa kon­cesji Telewizji Trwam jest uznan­iowa, nieuza­sad­niona, dyskrymin­u­jąca i ogranicza kon­sty­tucyjną wol­ność słowa. W imie­niu Pol­skiego Sto­warzyszenia Obrońców Życia … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Media | Tagi: , , | 83 Comments

Przeciwko dyskryminacji Telewizji Trwam

Niniejszy apel skierowany jest do wszys­t­kich kato­lików oraz ludzi, którzy chcą, aby w Polsce różnych opinii. Dlat­ego zachę­camy do włączenia się w akcję oby­wa­tel­skiego protestu prze­ci­wko dyskrymi­nacji Telewizji Trwam, której decyzją Kra­jowej Rady Radio­fonii i Telewizji odmówiono panowała prawdziwa wol­ność mediów i możli­wość prezen­towa­nia miejsca na mul­ti­plek­sie cyfrowym. Jest to kole­jny … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Media | Tagi: , , , | 86 Comments