Archiwa tagu: prawo

O prawo do życia dla niepełnosprawnych i chorych dzieci przed narodzeniem

W art. 38 Kon­sty­tucji RP czy­tamy: „Rzeczy­pospoli­ta Pol­s­ka zapew­nia każde­mu człowiekowi prawną ochronę życia”. Nien­ar­o­d­zone dziecko, szczegól­nie chore, jest także pac­jen­tem. Nie może ist­nieć sytu­ac­ja, w której lekarz po stwierdze­niu wady, choro­by lub praw­dopodobieńst­wa ciężkiego upośledzenia może, na mocy art. 4a par. 1 ust. 2 Ustawy … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Otagowano , | Możliwość komentowania O prawo do życia dla niepełnosprawnych i chorych dzieci przed narodzeniem została wyłączona