Archiwa tagu: klauzula sumienia

Niebezpieczne stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie tzw. klauzuli sumienia

Fakt, że oso­ba dzi­ałała w zgodzie z rozkazem swo­jego rzą­du lub swego zwierzch­ni­ka, nie zwal­nia od odpowiedzial­noś­ci” (zasady norym­ber­skie). Obec­nie wielu auto­ry­tetów w dziedzinie medy­cyny i prawa potwierdza fakt, że abor­c­ja jest zabójst­wem i nie moż­na poz­wolić na zapis, który by zmuszał lekarzy do uczest­nict­wa w tym pro­ced­erze. Przekazu­ję Wam smut­ną infor­ma­cję doty­czącą stanowiska Komite­tu … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Polityka | Otagowano | Możliwość komentowania Niebezpieczne stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie tzw. klauzuli sumienia została wyłączona