Stanowisko Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w sprawie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej „Zatrzymaj aborcję”

Chciałbym zaprezentować i krótko skomentować stanowisko Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w sprawie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej,,Zatrzymać aborcję”.

„Polska Federacja Ruchów Obrony Życia z nadzieją na poprawę prawnej ochrony życia poczętych dzieci, przyjęła zapowiedź obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej „Zatrzymaj Aborcję”. Inicjatywa ta, likwidując tzw. przesłankę eugeniczną aborcji, ma na celu objęcie prawną ochroną życia dzieci prenatalnie chore, które zgodnie z obowiązującym obecnie prawem są tej ochrony pozbawione. Biorąc pod uwagę, że 95% legalnych aborcji w Polsce jest dokonywanych na podstawie podejrzenia choroby dziecka, zmiana prawa w tym zakresie doprowadzi do znacznego ograniczenia legalnej aborcji. Należy też podkreślić, że projekt nie przewiduje zmian co do karnej odpowiedzialności za czyn aborcji, w szczególności nie przewiduje wprowadzenia karania kobiet.

Mając świadomość celu, jakim jest pełna ustawowa ochrona życia od momentu jego poczęcia, przyjmujemy tę inicjatywę jako ważny krok przybliżający nas istotnie do pełnej prawnej ochrony życia. W pełni solidaryzujemy się ze stanowiskiem Księży Biskupów, wyrażonym w Komunikacie z 376-go Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Zakopanym, w którym czytamy: „Biskupi podtrzymują wołanie o pełną ochronę prawną dzieci poczętych jako konstytucyjne prawo do życia. Podczas zebrania plenarnego Konferencja Episkopatu Polski zapoznała się z obywatelską inicjatywą „Zatrzymaj Aborcję”, mającą na celu większą ochronę życia dziecka poczętego w perspektywie powiększającego się zakresu eugeniki prenatalnej. Biskupi polecają modlitwie tę inicjatywę i popierają zbieranie podpisów.”

Tym, którym projekt wydawać się może niewystarczający, jako niespełniający postulatu pełnej prawnej ochrony wszystkich dzieci poczętych, przypominamy nauczanie Św. Jana Pawła wyrażone w encyklice Evangelium vitae: „jeśli nie byłoby możliwe odrzucenie lub całkowite zniesienie ustawy o przerywaniu ciąży, parlamentarzysta (…) postąpiłby słusznie, udzielając swego poparcia propozycjom, których celem jest ograniczenie szkodliwości takiej ustawy i zmierzających w ten sposób do zmniejszenia jej negatywnych skutków na płaszczyźnie kultury i moralności publicznej.”

Wzywamy Ustawodawcę do życzliwego przyjęcia inicjatywy oraz jak najszybszego uchwalenia postulowanych zmian, co w połączeniu z uchwaloną już ustawą i Rządowym programem Za Życiem, przewidującym konkretne wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci chore, będzie znaczącym postępem w dziele budowania cywilizacji życia i miłości w naszej Ojczyźnie.

W imieniu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

dr Paweł Wosicki – prezes
dr inż. Antoni Zięba – wiceprezes
Anna Dyndul – sekretarz”

Wszyscy oczekujemy, a w szczególności osoby skupione wokół Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, na konkretne decyzje parlamentarzystów odnośnie projektu naszej ustawy, której propozycja została złożona już we wrześniu ubiegłego roku.

Projektu ustawy, który opracowała Polska Federacja Ruchów Obrony Życia, a w której przewidziano pełną, bez żadnych wyjątków, prawną ochronę życia każdego poczętego dziecka. Projektu, który nie wprowadza żadnych sankcji karnych dla kobiet, które dopuściły się przerwania ciąży.

Rząd odpowiedział na dezyderat Komisji Petycji – Komisji Sejmowej, która skierowała zapytania do Premier Beaty Szydło odnośnie naszej ustawy. Odpowiedź ta jest delikatnie mówiąc rozczarowująca. Piętnaście stron datowane jest na 9 czerwca 2017 r. Odpowiedź skierowana jest na ręce Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. W odpowiedzi odnośnie gotowej ustawy, która leży w Komisji Sejmowej od ubiegłego roku, nie ma żadnych konkretów. Zakończeniem dokumentu rządowego jest stwierdzenie, że w Rządzie: „nie są prowadzone żadne prace nad zmianą ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

W tej chwili w Komisji Sejmowej jest nasz gotowy projekt. Natomiast koledzy z Warszawy kierowani przez Kaję Godek przygotowują nową inicjatywę. Mają już poparcie Konferencji Episkopatu Polski i zapowiadają, że z końcem sierpnia ustawa będzie gotowa. Początkiem września rozpocznie się zbieranie podpisów, pod nowym projektem ustawy chroniącej życie w aspekcie tzw. wskazań eugenicznych.

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia postanowiła poprzeć tą inicjatywę i jeżeli projekt będzie już gotowy, to będziemy prosić naszych członków Federacji i naszych sympatyków, aby ten projekt podpisali. Chyba, że nastąpi jakiś nadzwyczajny pozytywny przełom i Sejm zajmie się ustawą Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, która jeszcze raz podkreślam, czeka w Komisji Sejmowej – Komisji Petycji na rozpatrzenie.

Szczęść Boże!

 

Posłuchaj:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kategorie: Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.