Rzecznik praw obywatelskich przeciwko prawom rodziców

„Konstytucja nie może gwarantować i nie gwarantuje, że wiedza przekazywana w szkole będzie zgodna z przekonaniami rodziców. A rodzice mogą edukować swoje dzieci po szkole i w weekendy” – stwierdziła prof. Irena Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich. Powyższa wypowiedź jest atakiem na polską Konstytucję oraz podważanie fundamentalnych praw rodziców, zagwarantowanych w dokumentach polskich oraz międzynarodowych. Proszę o modlitwę oraz włączenie się w akcję zorganizowaną przez Fundację Mamy i Taty i złożenie swojego podpisu pod listem przeciwko ograniczaniu praw rodziców do wychowania swoich dzieci. Szczegóły na stronie internetowej Fundacji.

Rzecznik praw obywatelskich prof. Irena Lipowicz w oficjalnym liście do Ministerstwa Edukacji pozytywnie zaopiniowała program „Równościowe przedszkole. Jak uczynić wychowanie przedszkolne wrażliwym na płeć”. Program ten zawiera niebezpieczne elementy ideologii gender. Pani Prof. Irena Lipowicz stwierdziła: „Konstytucja nie może gwarantować i nie gwarantuje, że wiedza przekazywana w szkole będzie zgodna z przekonaniami rodziców. A rodzice mogą edukować swoje dzieci po szkole i w weekendy”. Powyższa wypowiedź jest atakiem na polską Konstytucję oraz podważanie fundamentalnych praw rodziców.

Artykuł 48 ust. 1 Konstytucji RP, mówi o tym, że: „Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania”. Wypowiedź Rzecznik praw obywatelskich naruszyła także podstawowe prawa człowieka, zagwarantowane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ uchwalonej 10 grudnia 1948 roku. Przypomnę, że w art. 26 zapisano: „Rodzice mają prawo pierwszeństwa w wyborze nauczania, które ma być dane ich dzieciom”. Mówienie o tym, że rodzice, owszem mogą wychowywać swoje dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, ale tylko po szkole i w weekendy, stanowi naruszenie fundamentalnych praw rodziców. W Europejskiej Konwencji Praw Dziecka w art. 2 protokołu nr 1 zapisano, że rodzice mają prawo do zapewnienia wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Dziwię się, że media w sposób delikatny traktują wypowiedź pani rzecznik praw obywatelskich. Jako człowiek wierzący zacytuję słowa Pana Jezusa: „Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą” (Mt 10. 28). Wdrażanie ideologii sprzecznych z wartościami i przekonaniami rodziców skutkuje „zabijaniem” sumień i dusz najmniejszych obywateli. Forsowanie założeń ideologii gender, która nie ma żadnych podstaw naukowych, przypomina dokładnie historię marksizmu i leninizmu. Pamiętam, jak w czasach PRL we wszystkich gazetach i katedrach naukowych (w większości) głoszono, że marksizm i leninizm to światopogląd naukowy. Obecnie wiemy, że te zbrodnicze ideologie nie miały nic wspólnego z nauką. Apeluję do naukowców i wszystkich ludzi dobrej woli o ratowanie dzieci i młodzieży przed demoralizującym wpływem ideologii gender. Proszę także o modlitwę oraz włączenie się w akcję zorganizowaną przez Fundację Mamy i Taty i złożenie swojego podpisu pod listem przeciwko ograniczaniu praw rodziców do wychowania swoich dzieci. Szczegóły na stronie internetowej Fundacji.

Posłuchaj:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kategorie: Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.