Rozstrzygnięcie konkursu akademickiego pro-life

24 kwietnia w Sali Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie został rozstrzygnięty Konkurs Akademicki na prace licencjackie i magisterskie z zakresu tematyki obrony życia człowieka od poczęcia aż po naturalny kres. Konkurs został zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka.

Jest to wielki sukces, ponieważ do pierwszej edycji tego konkursu przysłano 23 prace z całej Polski. Prace zostały przysłane z Krakowa, Warszawy, Katowic Szczecina, Olsztyna, Lublina, Bielska Białej, Tarnowa i Torunia. Oceniała je komisja, której przewodniczył prof. dr hab. Franciszek Adamski, nasz Przewodniczący Zespołu Ekspertów Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia.

Iwona Stroka otrzymała I nagroda za pracę magisterską: Problem dzieciobójstwa na terenie województwa śląskiego, przygotowaną pod kierunkiem dr hab. Ewy Jarosz

Autorka pracy wykorzystała szeroką bazę źródłową, a mianowicie akta sądowe, dokumentację policyjną, a także wypowiedzi sędziów orzekających w sprawach dzieciobójstwa. Autorka postulowała organizowanie kampanii społecznych informujących o formach pomocy dla kobiet ciężarnych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz prowadzenie obowiązkowej terapii psychologicznej dla kobiet, które dopuściły się zabójstwa własnych dzieci. Podkreśliła także konieczność położenia większego nacisku w procesie wychowywania dzieci i młodzieży, a także do odpowiedzialnego rodzicielstwa.

 

Alicja Bańczyk – II nagroda za pracę magisterską: Zaprzestanie uporczywej terapii na tle orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Lambert i inni przeciwko Francji, przygotowaną pod kierunkiem dr. hab. Michała Kowalskiego

Autorka swobodnie porusza się w trudnych zagadnieniach prawa unijnego wyciągając elementy, które przemawiały za szacunkiem do życia człowieka. W pracy poruszyła problem tzw. uporczywej terapii, zarysowując jednocześnie perspektywę cienkiej granicy, jaka przebiega między uporczywą terapią a eutanazją. Cieszymy się, że ta praca trafiła do naszego Stowarzyszenia.

W kategorii prac licencjackich jury nie przyznało I nagrody. II nagrodę otrzymał Dominik Cwikła.

Za pracę pt.: Lobbing aborcyjny w polskich mediach, przygotowaną pod kierunkiem dr. hab. Mieczysława Ryby, prof. WSKSiM

Jest to niezwykle ważna praca, która powinna trafić do wszystkich redakcji gazet. Autor w swojej pracy przedstawił sposób działania lobby aborcyjnego, zarówno w kwestii merytorycznej, jak i wpływania na emocje odbiorców. Ukazał także kulisy finansowego zaplecza lobbingu aborcyjnego.

 

Joanna Kucia otrzymała III nagrodę za pracę licencjacką: Analiza poziomu wiedzy i postawy małżeństw ze stażem 0-10 lat odnośnie NaProTECHNOLOGY, przygotowaną pod kierunkiem dr hab. Edyty Barnaś

w swojej pracy licencjackiej wyciągnęła wnioski z przeprowadzonych przez siebie badań empirycznych podkreślając potrzebę podnoszenia świadomości małżeństw w zakresie problematyki płodności, a także zwiększania zaangażowania lekarzy ginekologów w rozpowszechnianie wiedzy o naprotechnologii. Autorka podkreśliła konieczność przeprowadzenia wielu akcji społecznych, edukacyjnych, informacyjnych, które ukazałyby prawdę o naprotechnologii i zalety tej metody szanującej życie każdego człowieka, a także metody pomagania małżonkom, którzy mają kłopoty z poczęciem i narodzeniem potomstwa.

Jako organizatorzy mamy ogromną radość, ponieważ ten konkurs jest realizacją wezwania św. Jana Pawła II który mówił, że Polska potrzebuje ludzi, którzy kompetentnie, mądrze i odważnie staną w obronie życia. Wszystkie prace magisterskie i licencjackie dają nam istotne poszerzenie wiedzy, która służy budowaniu cywilizacji życia w Polsce. Zachęcamy wszystkich, którzy piszą prace licencjackie, czy magisterskie do wzięcia udziału w II edycji naszego konkursu. Warunki konkursu podane są na naszej stronie internetowej www.pro-life.pl/konkurs-akademicki. Serdecznie zapraszam do udziału w tym konkursie.

Szczęść Boże!

Posłuchaj:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kategorie: Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.