Refleksje obrońcy życia nad encykliką Ojca Świętego Franciszka „Lumen fidei”

Walka w obronie ludzkiego życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci to ciągłe zmaganie cywilizacji życia z cywilizacją śmierci.

Z pewnym opóźnieniem ze względu na okres wakacji chciałabym podzielić się z Wami refleksją na temat pierwszej encykliki Ojca Świętego Franciszka Lumen fidei – Światło wiary.

Zanim przejdę do omówienia tego dokumentu, pozwolę sobie zacytować fragment Listu św. Jana Apostoła: Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? (1 List św. Jana 5: 4-5). Od ponad 30 lat wraz z przyjaciółmi prowadzę walkę w obronie życia. Jest to ciągłe zmaganie życia ze śmiercią; walka „świętego obozu” Jezusa Chrystusa, Dawcy życia i Zwycięzcy śmierci z „obozem” szatana. Od początku miałem świadomość, że walka ta jest już wygrana przez dzieło odkupienia Jezusa Chrystusa, Jego mękę, ukrzyżowanie i zmartwychwstanie. Wiedziałem także że, jako skromni ludzie, na ziemi nie odniesiemy żadnych sukcesów, jeżeli nie będziemy ludźmi wiary.

Jestem ogromnie wdzięczny papieżowi Franciszkowi, że jako pierwszą encyklikę poświęcił problematyce wiary. We wstępie dokumentu Ojciec Święty pisze: ŚWIATŁO WIARY: tym wyrażeniem tradycja Kościoła nazwała wielki dar przyniesiony przez Jezusa, który tak oto przedstawia się w Ewangelii św. Jana: «Ja przyszedłem na świat jako światłość, aby nikt, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności» (J12, 46). Wielka ciemność panuje bowiem tam, gdzie propaguje się antycywilizację, barbarzyństwo i śmierć. Potrzeba światła wiary nam i innym, aby cywilizacja życia zdobywała nowych zwolenników i poszerzała zakres swojego działania. Musimy mieć świadomość, że wiara to wielki dar ofiarowany nam przez Chrystusa. Dar ten może być właściwie przyjęty, pielęgnowany i umacniany, ale może również zostać odrzucony lub zlekceważony. Ważne jest, abyśmy, szczególnie jako obrońcy życia, umieli przyjąć ten dar z należytą wdzięcznością. Papież Franciszek w encyklice Lumen fidei podkreśla, że ten Boży dar trzeba karmić i umacniać, by nadal wskazywał drogę. W tym celu Ojciec Święty zachęca nas do słuchania i rozważania Słowa Bożego oraz studiowania nauczania Kościoła katolickiego. Takie postępowanie umocni naszą wiarę oraz uczyni nas mądrymi, odważnymi i roztropnymi obrońcami życia w tych trudnych czasach. Ojciec Święty w dalszej części encykliki pisze: Człowiek wierny otrzymuje siłę, powierzając się w ręce Boga wiernego. Zachęcam każdego z Was do przestudiowania encykliki Lumen fidei, abyśmy mocni w wierze budowali cywilizację życia.

 

Posłuchaj:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kategorie: Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.