Przygotowania do Narodowego Dnia Życia – propozycje dla placówek oświatowych

Narodowy Dzień Życia to święto, które zostało uchwalone przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2004 roku. W ramach obchodów organizujemy kampanie społeczne poświęcone wartości życia.

Bardzo serdecznie chciałbym zachęcić wszystkich nauczycieli, bibliotekarzy i pracowników placówek oświatowych, aby w tym roku w sposób szczególny włączyli się w obchody Narodowego Dnia Życia. Kilkanaście lat temu Sejm RP przyjął uchwałę ustanawiającą 24 marca Narodowym Dniem Życia. W tym roku ten dzień przypada w czwartek Wielkiego Tygodnia i nie jest to może dobry czas na obchody, ale dyrekcje szkół, bibliotek czy innych placówek oświatowych mogą je zorganizować wcześniej lub później. Jak czytamy w uchwale Senatu z 27 sierpnia 2004 r. o powołaniu Narodowego Dnia Życia, dzień ten jest „okazją do narodowej refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych”.

Zachęcam do wprowadzenia czasu refleksji nad wielkim darem życia przez pracowników placówek oświatowych, urzędników państwowych czy działaczy samorządów. Narodowy Dzień Życia powinien być właśnie afirmacją, ukazaniem wartości życia każdego człowieka od poczęcia po naturalny kres. Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka dysponuje wieloma materiałami edukacyjno-apostolskimi, które chętnie za darmo przekazuje wszystkim zainteresowanym. W tym roku zwróciliśmy się do Minister Edukacji Narodowej pani Anny Zalewskiej, aby zechciała zorganizować ten dzień i skorzystać z naszych materiałów. Materiały dostępne są na naszej stronie internetowej www.pro-life.pl. Dostępne są także na stronie internetowej Miesięcznika Nauczycieli i Wychowawców Katolickich „Wychowawca”. Dla nauczycieli wszystkich szkół podstawowych gimnazjów i średnich, redaktorzy z „Wychowawcy” przygotowali 7 scenariuszy lekcji, scenariuszy teatralnych i konspektów lekcji, które nauczyciele mogą wykorzystać w swej pracy dydaktycznej z okazji Narodowego Dnia Życia. Oczywiście, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka upoważnia wszystkich nauczycieli do korzystania z tych materiałów, udzielając praw copyright wszystkim pracownikom oświaty w Polsce. Na tej stronie, specjalnie przygotowanej na Narodowy Dzień Życia zgromadzone są ulotki Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka takie jak:

  1. Dziewięć pierw­szych mie­sięcy ży­cia czło­wieka
  2. Naukowcy, le­ka­rze o po­czątku ży­cia czło­wieka
  3. Strategie: pro-life i pro­abor­cyjne
  4. W pol­skiej oświa­cie do­bre wy­cho­wa­nie sek­su­alne
  5. NIE dla śmier­cio­no­śnej pi­gułki „dzień po”!

 

Materiały gotowe są do pobrania, każdy nauczyciel i pracownik biblioteki może z nich skorzystać. Na stronie internetowej przeznaczonej na obchody Narodowego Dnia Życia można znaleźć także wystawę: „Jan Paweł II w obronie życia człowieka” – są to kolorowe plansze o wymiarze 95×65 cm, poświęcone obronie życia człowieka ze szczególnym uwzględnieniem nauczania św. Jana Pawła II. Istnieje możliwość pobrania jej z naszej strony, a później wydrukowania. Wystawa ta nie zawiera żadnych drastycznych zdjęć, a wszystkim ludziom dobrej woli udzielamy na nią praw copyright.

Na stronie zamieszczone są także trzy krótkometrażowe filmy pro-life. Znakomicie nadają się do wyświetlenia w czasie lekcji, ponieważ są to filmy ok. 20-minutowe.

Udostępniliśmy 20 zdjęć dzieci nienarodzonych tj. od 6. tygodnia życia w łonie matki do 6 miesiąca. Zachęcamy wszystkich nauczycieli do skorzystania z tych pozytywnych i pięknych zdjęć. Przydadzą się do przygotowania plakatów, wystaw czy gazetek szkolnych, aby móc w pełni budować cywilizację życia.

Pragnę przytoczyć tekst wspólnej deklaracji Papieża Franciszka i patriarchy moskiewskiego i Całej Rusi Cyryla.

„Wzywamy wszystkich do poszanowania niezbywalnego prawa do życia. Miliony dzieci są pozbawione wręcz możliwości przyjścia na świat. Głos dzieci nienarodzonych woła do Boga”.

Usłyszmy ten głos dzieci nienarodzonych, aby zintensyfikować nasze działania w obronie życia każdego poczętego dziecka.

Szczęść Boże!

 

Posłuchaj:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kategorie: Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.