Projekt nowelizacji ustawy chroniącej życie

W 2010 roku dokonano w Polsce 641 legalnych aborcji, w tym 614 po przeprowadzeniu badań prenatalnych. Przecież jeżeli zostanie wykryta przed narodzeniem wada genetyczna lub choroba u dziecka, należy przedsięwziąć odpowiednie środki i rozpocząć leczenie; otoczyć dziecko opieką medyczną, a nie skazywać na okrutną śmierć. Takie działanie przeczy podstawom medycyny, która powinna traktować nienarodzone dziecko jako pacjenta.

Dzisiaj chciałbym podjąć temat propozycji nowelizacji Ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży(Dz. U. z 1993 r. Nr 17, poz. 78), uchwalonej 7 stycznia 1993 roku.

Projekt ustawy złożył w Sejmie 30 maja Klub Solidarnej Polski. Jest on nowelizacją obowiązującej ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Chodzi o wykreślenie z art. 4a w punkcie 1 ustępu 2, który pozwala na dokonanie aborcji, jeśli „badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu”[1].

Zwracam uwagę na słowa „duże prawdopodobieństwo” – nie oznaczają one potwierdzonego odpowiednimi badaniami stanu medycznego. Zakładają natomiast przypuszczenie, które umożliwia zabijanie dzieci przed narodzeniem. Powoływanie się na ten zapis pozbawia życie kilkaset nienarodzonych dzieci rocznie. W 2010 roku dokonano w Polsce 641 legalnych aborcji, w tym 614 po przeprowadzeniu badań prenatalnych[2].

Przecież jeżeli zostanie wykryta przed narodzeniem wada genetyczna lub choroba u dziecka, należy przedsięwziąć odpowiednie środki i rozpocząć leczenie; otoczyć dziecko opieką medyczną, a nie skazywać na okrutną śmierć. Takie działanie przeczy podstawom medycyny, która powinna traktować nienarodzone dziecko jako pacjenta.

Poniżej przytaczam wypowiedzi naukowców na temat stosunku medycyny do poczętych dzieci:

  • Prof. dr med. J. Aleksandrowicz (przew. Komisji Ochrony Zdrowia O/PAN w Krakowie, b. wiceprzewodniczący Światowej Akademii Nauki i Sztuki): „Logicznie rzecz biorąc przedmiotem oddziaływania medycznego w przypadku kobiety ciężarnej jest nie jeden organizm, ale dwa organizmy, w zupełnie różnych stadiach rozwoju”.
  • Prof. dr hab. med. Z. Słomko (kierownik Kliniki Perinatologii AM w Poznaniu, konsultant WHO): „Perinatolog znajduje się w szczególnej sytuacji, tj. winien rozpatrywać konsekwencje podejmowanych decyzji w odniesieniu do zdrowia lub życia matki oraz nienarodzonego dziecka. (…) nienarodzone dziecko jest w takim samym stopniu uprawnione do ochrony jak człowiek dorosły”.
  • Prof. dr hab. med. R. Klimek (dyrektor Instytutu Ginekologii i Położnictwa AM w Krakowie, członek Komitetu Naukowego Światowej Federacji Ginekologów): „Matka i płód nie mogą być traktowane jako pojedyncza biologiczna jednostka, ale jako dwoje różnych pacjentów”[3].

Projekt nowelizacji ustawy z 7 stycznia 1993 roku gwarantuje bezwzględne, niezależne od stanu zdrowia prawo do życia nienarodzonemu dziecku; chroni pacjentów i pracowników służby zdrowia. Bowiem lekarze zawsze powinni stać na straży życia i zdrowia pacjenta, także tego nienarodzonego. Warto przypomnieć w tym miejscu zapis Konwencji Prawach Dziecka ONZ (z 1989 r.): „Dziecko, z uwagi na swoją niedojrzałość psychiczną oraz umysłową, wymaga szczególnej opieki i troski, w tym właściwej ochrony prawnej, zarówno przed jak i po urodzeniu”[4].

W 2006 roku czasopismo „Independent” poinformowało, że z autopsji na zwłokach 300 abortowanych dzieci w Wielkiej Brytanii wynika, iż tylko 39% diagnoz prenatalnych było prawdziwych[5]. A więc diagnostyka przedurodzeniowa, która służy, w tym przypadku, decyzji o aborcji jest obarczona ogromnym błędem.

Nie możemy pozostać bierni wobec obowiązującego zapisu, który zezwala na zabijanie chorych nienarodzonych dzieci. Brońmy życia każdego człowieka, niezależnie od wieku i stanu zdrowia oraz wyników badań prenatalnych. Każde dziecko – zdrowe i chore – ma bezwarunkowe prawo do życia.

Posłuchaj:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Przypisy:

  1. Zob. http://www.kp-solidarnapolska.pl/
  2. Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonania oraz o skutkach stosowania w roku 2010 Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z późn. zm.), Warszawa 2011.
  3. Dziecko poczęte jako pacjent, w: „Służba Życiu” nr I/2009, s. 10.
  4. Preambuła Konwencji o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991 r.).
  5. Za: Independent, 23.05.2006.
Kategorie: Aborcja, Polityka. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.