Polacy są za ochroną życia

Każde poczęte dziecko ma bezwarunkowe prawo do życia!
Tak uważa 86% Polaków!

Obecnie w społeczeństwie polskim można zaobserwować rosnące poparcie dla prawa do życia dzieci nienarodzonych od momentu poczęcia. Ten fakt potwierdzają najnowsze sondaże i badania opinii publicznej, prowadzone w całym kraju.

 

Gwoli przypomnienia, w kwestii ochrony życia ludzkiego w okresie płodowym, obecnie w Polsce obowiązuje uchwalona przez Sejm 7 stycznia 1997 roku „Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży”, która zezwala na zabicie poczętego dziecka wyłącznie w przypadku gdy:

 1. Ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej;
 2. Badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu;
 3. Zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

Jak wiadomo życie ludzkie jest wartością nadrzędną. Dzisiejsza wiedza i technika dostarcza wystarczających argumentów za dostrzeżeniem i jednakowym poszanowaniem wartości życia na każdym etapie jego rozwoju prenatalnego. Powyższy zapis pozwala jednak na zabicie pewnych grup ludzi już poczętych. Nie jest on kompromisem pomiędzy zwolennikami aborcji a przeciwnikami zabijania poczętych dzieci, ale jest wynikiem walki politycznej, która rozegrała się w parlamencie styczniu 1997 roku. Środowiska obrońców życia jednak niezmiennie akcentują potrzebę wyeliminowania prawnej możliwości zabijania poczętych dzieci w tych wyjątkowych sytuacjach.

Poniżej przytoczę wyniki badań i sondaży, które potwierdzają, że w ostatnich 20 latach nastąpił w Polsce wyraźny wzrost przeciwników aborcji.

Badania CBOS i Centrum Myśli Jana Pawła II, przeprowadzone w czerwcu 2011 roku pokazują, że

 • 86% Polaków jest przekonanych, iż „zawsze i niezależnie od okoliczności ludzkie życie powinno być chronione od poczęcia do naturalnej śmierci”. Liczba Polaków tak myślących w ciągu czterech lat wzrosła aż o 15%! W 2007 roku, opinie Polaków za ochroną życia od momentu poczęcia opowiadało się 33%.[1]

Natomiast przeprowadzone 3 czerwca 2011 r. przez Grupę IQS na zlecenie „Fundacji PRO – prawo do życia” na próbie 500 osób badanie ilościowe wykazały, że:

 • 65% ankietowanych zgodziło się ze stwierdzeniem, że prawo powinno bezwarunkowo chronić życie wszystkich dzieci od poczęcia,
 • 23% stwierdziło, że prawo powinno umożliwiać zabicie dziecka przed 24 tygodniem ciąży w przypadku wykrycia poważnej choroby u dziecka,
 • 12% nie miało zdania.

Warto zaznaczyć, że największe poparcie dla bezwarunkowej ochrony życia dzieci nienarodzonych odnotowano w grupie wiekowej 15-24 lata – 76% badanych[2].

Dla porównania, badania sondażowe przeprowadzone 23 marca 2010 roku przez GFK Polonia dla „Rzeczpospolitej”, wykazały, że:

 • tylko 5% polskiego społeczeństwa jest za aborcją na żądanie,
 • prawie 60% ankietowanych dopuszcza możliwość przeprowadzania aborcji jedynie w szczególnych sytuacjach,
 • co trzeci Polak jest za całkowitym zakazem aborcji i wyklucza jej możliwość w każdej sytuacji.

A jeszcze w 2008 roku – jak wynika z badań CBOS na temat polityki aborcyjnej w kilkunastu krajach na świecie

 • 66% Polaków chciało, by państwo nie przeciwdziałało aborcji[3].

W 2006 roku natomiast jedynie 18% społeczeństwa polskiego opowiadało się całkowitym zakazem aborcji[4].

Z przytoczonych powyżej danych można wywnioskować, iż od 2006 roku do 2011 o 68% wzrosło w Polsce społeczne poparcie dla prawa do życia dzieci od momentu poczęcia!

Bardzo istotnym przejawem wzrastającego poparcia dla ochrony życia każdego poczętego dziecka jest obywatelski projekt nowelizacji ustawy chroniącej życie nienarodzonych dzieci – ustawy uchwalonej 7 stycznia 1993 roku, która zabiera dopuszczalność zabójstw nienarodzonych dzieci w trzech przypadkach. Społeczny projekt, który trafił do Sejmu podpisało ponad 570 000 osób.

Należy także wspomnieć o listach:

 • Liście Otwartym Dziennikarek „Przeciwko aborcji”, który wyraża jednoznaczne stanowisko za prawem do życia dla każdego poczętego dziecka, a także dziennikarzy, prawników i ginekologów.
 • Liście Otwartym 150 pracowników naukowych (pochodzących z różnych środowisk akademickich), którzy solidaryzują się z inicjatywą obywatelską, mającą zapewnić bezwarunkowe prawo do życia dla każdego poczętego dziecka.

Pragnę w tym miejscu przytoczyć fragment Listu nauczycieli akademickich za prawem do życia:

„Życie ludzkie jest wartością nadrzędną, a dzisiejsza wiedza i technika dostarcza wystarczających argumentów za dostrzeżeniem i jednakowym poszanowaniem godności tego życia na każdym etapie jego rozwoju.
 Apelujemy do posłów i senatorów o odwagę opowiedzenia się za prawdą o życiu człowieka znajdującego się w prenatalnej fazie rozwoju, której to prawdzie przeciwstawia się argumenty swoiście pojmowanego prawa kobiet do wyboru i decyzji, kosztem prawa dziecka do życia. Pozbawia się w tym argumentowaniu głosu mężczyzny – ojca, zwalniając go przy okazji z odpowiedzialności za swoje działanie. Jest to głęboko nieuczciwe i krzywdzące dla kobiet, niewychowawcze dla młodzieży oraz dyskryminujące w stosunku do odpowiedzialnych mężczyzn.

Znakiem dzisiejszych czasów jest absolutyzacja prawa człowieka do samostanowienia o sobie. Nie można jednak przedkładać znaków czasu nad znak prawdy. „Prawo do aborcji”, traktowane jako prawo do samostanowienia, wymierzone jest przeciwko drugiemu człowiekowi, który swojego prawa do samostanowienia nie potrafi jeszcze wyartykułować i obronić[5].”

Jakże aktualne są dziś słowa Jana Pawła II wygłoszone podczas homilii w Skoczowie 22 maja 1985 roku, a które stały się hasłem VI Marszu dla Życia i Rodziny, który odbył się w Warszawie w dniu 29 maja 2011 roku i zgromadził około 2,5 tysiąca osób:

„Nasza ojczyzna stoi dzisiaj przed wieloma problemami społecznymi, gospodarczymi, a także politycznymi. Trzeba je rozwiązywać mądrze i wytrwale. Jednak najbardziej podstawowym problemem pozostaje sprawa ładu moralnego. Jest on fundamentem życia każdego człowieka i każdego społeczeństwa. Dlatego Polska woła dzisiaj nade wszystko ludzi sumienia!”

Dlatego zwracamy się do wszystkich odpowiedzialnych za ład w życiu publicznym, w szczególności do posłów na Sejm: oprzyjcie prawo Rzeczpospolitej o normy moralne. Niech prawo służy rodzinie, umacnia małżeństwa, broni najsłabszych. Szczególnie apelujemy o poparcie projektu ustawy, która bierze w obronę wszystkie dzieci od momentu poczęcia.

Posłuchaj:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Przypisy:

 1. Centrum Badania Opinii Społecznej, Centrum Myśli Jana Pawła II, W dwadzieścia lat później. Polacy o Janie Pawle II i jego nauczaniu w rocznicę pielgrzymki do wolnej Polski, Warszawa, czerwiec 2011, s. 12-13.
 2. http://iqs-quant.com.pl/grupa_iqs_w_mediach/news/mlodzi_za_zyciem___
 3. T. Nieśpiał, http://archiwum.rp.pl/artykul/934804.html
 4. Centrum Badania Opinii Społecznej, Postawy wobec aborcji. Komunikat z badań, Warszawa, listopad 2006.
 5. http://www.za-zyciem.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=22&lang=pl
Kategorie: Aborcja. Tagi: . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.