Petycja do Prezydenta RP w sprawie doprecyzowania kwestii prawa do życia w polskiej Konstytucji

Prezydent Andrzej Duda zaproponował podjęcie debaty w sprawie nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Dzisiejsza Konstytucja, która obowiązuje to konstytucja z ery postkomunizmu. Została uchwalona 1997 roku, kiedy władzę sprawował Aleksander Kwaśniewski jako prezydent, a premierem był Włodzimierz Cimoszewicz. SLD w pewnym sensie wymusiło kształt Konstytucji, która do dzisiaj obowiązuje w naszej Ojczyźnie.

Prezydent Andrzej Duda słusznie zaproponował podjęcie debaty nad nową Konstytucją, która by była na miarę Polaków, którzy odzyskują pełną niepodległość i którzy chcą budować swoją przyszłość na wielkich i szlachetnych wartościach.

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia podjęła akcję podpisów pod apelem do prezydenta Andrzeja Dudy. Przytoczę pełny tekst tego apelu.

„Szanowny Pan
dr Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Zachęceni przez Pana Prezydenta, odpowiadając na apel Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, chcemy włączyć się do narodowej debaty konstytucyjnej. Ta ważna i oczekiwana przez wiele środowisk inicjatywa jest w swej istocie wezwaniem do budowania fundamentów ustroju społecznego, godnego niepodległej Polski. Owocem zainicjowanej przez pana Prezydenta debaty ma być nowa Konstytucja.

Nie wyobrażamy sobie, aby zabrakło w niej precyzyjnych gwarancji prawnej ochrony życia. Dlatego, dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, postulujemy uzupełnienie obecnie obowiązującego Artykułu 38 Konstytucji RP, dotyczącego prawa do życia w ten sposób, aby przyjął on brzmienie:

Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia, od poczęcia do naturalnej śmierci.

Jesteśmy przekonani, że tylko Konstytucja bazująca na poszanowaniu fundamentalnego prawa do życia wszystkich obywateli, bez żadnych wyjątków, jest godna Narodu aspirującego do ustroju społecznego realizującego zasady cywilizacji życia i miłości”.

Apel musi dotrzeć do wszystkich naszych rodaków, aby jak najwięcej osób mogło go podpisać. Następnie zostanie on przedstawiony politykom i prezydentowi Andrzejowi Dudzie, aby uświadomić ich jaka jest wola narodu polskiego. Apel dostępny jest na stronie internetowej petycjakonstytucja.pl Tam można złożyć swój podpis, aby w tej nowej Konstytucji, nie tworzonej pod dominacją lewicy i postkomunistów, prawo do życia każdego człowieka było precyzyjnie i jednoznacznie zagwarantowane.

Przypominam, że w 2006 roku podjęto próbę doprecyzowania prawa do życia w naszej Konstytucji. Z inicjatywy polityków LPR zaproponowano zmianę art. 38. Konstytucji, chroniącego życie człowieka o dopisanie czterech słów: od poczęcia do naturalnej śmierci, wówczas była trudna sytuacja polityczna i medialna. Niestety ta próba doprecyzowania i wzmocnienia konstytucyjnej ochrony życia w 2007 roku zakończyła się niepowodzeniem mimo, że większość obywateli opowiadała się za uzupełnieniem tego artykułu.

Posiadamy ogólnopolskie wyniki badań z tamtych czasów z których wynikało, że 2 razy więcej Polaków opowiadało się za zmianą art. 38. w Konstytucji, niż tej zmianie było przeciwnych.

Bardzo ważna była wówczas akcja wysyłania listów do ówczesnego Marszałka Sejmu Marka Jurka odnośnie zmian w Konstytucji. Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka wysłało prośbę do kancelarii Marszałka Sejmu o udostępnienie wyników rozkładu głosów obywateli, składanych na piśmie drogą pocztową. Z udostępnionych nam wyników okazało się, że za dopisaniem czterech słów do Konstytucji opowiedziało się 506 tys. Polaków, przeciw było zaledwie 1900. Dziś musimy to przypominać naszym politykom, którzy mam nadzieję, że podejmą rzetelną dyskusję nad nową Konstytucją.

Szczęść Boże!

 

Posłuchaj:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kategorie: Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.