Przed Dniem Papieskim

Na początku października od wielu lat w naszej Ojczyźnie obchodzony jest Dzień Papieski. Uroczystości w Krakowie przebiegać będą pod hasłem: „Idźmy naprzód z nadzieją”.

Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego ma przypominać nam, że w drodze ku dobru, w drodze za nauczaniem Świętego Jana Pawła II nie możemy ustać ani osłabnąć, ale tę drogę powinniśmy pokonywać z nadzieją. W poprzednim spotkaniu podkreślałem wielkie zasługi ks. Arcybiskupa Kardynała Karola Wojtyły w dziele obrony życia. Wielki Święty, nasz rodak całe swoje życie związał ze szczególną sprawą obrony świętości życia każdego człowieka od poczęcia po naturalny kres.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Przed Dniem Papieskim została wyłączona

Zaproszenie na marsz dla życia w mieście Karola Wojtyły

Organizatorzy II Małopolskiego Marszu Rodzinie i Życiu TAK! zapraszają serdecznie nie tylko mieszkańców Małopolski, ale także obrońców życia z całego kraju.

Marsz, który odbędzie się w Krakowie 8 października (niedziela) w ramach Dni Papieskich, będzie miał charakter ogólnopolski. Kraków jest miastem św. Jana Pawła II, dzisiaj uznawanego powszechnie na całym świecie, za największego obrońcę życia wszechczasów. Podczas pielgrzymek św. Jan Paweł II mówił jasno i zdecydowanie o szacunku dla sprawy obrony życia każdego człowieka, od chwili jego poczęcia po naturalny kres. W Krakowie swoją działalność rozpoczął młody ksiądz Karol Wojtyła od wprowadzenia systematycznej, aktywnej działalności służącej ochronie życia człowieka. Mamy liczne dokumenty i wypowiedzi wielu osób jak np.: dr Wandy Półtawskiej, która była najbliższym współpracownikiem naszego Świętego Papieża w dziele obrony życia. Wiele razy przytaczała na różnych spotkaniach zasługi Jana Pawła II w służbie życiu. Mówiła jasno, że stworzył w Krakowie początki Duszpasterstwa Rodzin, stworzył także Instytut Rodziny, którym kierowała dr Wanda Półtawska. To Karol Wojtyła przygotowywał kadry wspaniałych pracowników do Duszpasterstwa Rodzin, przygotował także z innymi osobami słynny memoriał krakowski do Papieża Pawła VI.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Zaproszenie na marsz dla życia w mieście Karola Wojtyły została wyłączona

XXXVII-lecie powstania Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

12 października minęła 37. rocznica powstania Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci. Inicjatorami i organizatorami Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci są katolicy świeccy współpracujący z Instytutem Rodziny przy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (kierowanym przez dr Wandę Półtawską – członka Papieskiej Rady ds. Rodziny) oraz Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania XXXVII-lecie powstania Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci została wyłączona

Przed Dniem Papieskim

Na początku października od wielu lat w naszej Ojczyźnie obchodzony jest Dzień Papieski. Uroczystości w Krakowie przebiegać będą pod hasłem: „Idźmy naprzód z nadzieją”.

Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego ma przypominać nam, że w drodze ku dobru, w drodze za nauczaniem Świętego Jana Pawła II nie możemy ustać ani osłabnąć, ale tę drogę powinniśmy pokonywać z nadzieją. W poprzednim spotkaniu podkreślałem wielkie zasługi ks. Arcybiskupa Kardynała Karola Wojtyły w dziele obrony życia. Wielki Święty, nasz rodak całe swoje życie związał ze szczególną sprawą obrony świętości życia każdego człowieka od poczęcia po naturalny kres.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Przed Dniem Papieskim została wyłączona

Zaproszenie na marsz dla życia w mieście Karola Wojtyły

Organizatorzy II Małopolskiego Marszu Rodzinie i Życiu TAK! zapraszają serdecznie nie tylko mieszkańców Małopolski, ale także obrońców życia z całego kraju.

Marsz, który odbędzie się w Krakowie 8 października (niedziela) w ramach Dni Papieskich, będzie miał charakter ogólnopolski. Kraków jest miastem św. Jana Pawła II, dzisiaj uznawanego powszechnie na całym świecie, za największego obrońcę życia wszechczasów. Podczas pielgrzymek św. Jan Paweł II mówił jasno i zdecydowanie o szacunku dla sprawy obrony życia każdego człowieka, od chwili jego poczęcia po naturalny kres. W Krakowie swoją działalność rozpoczął młody ksiądz Karol Wojtyła od wprowadzenia systematycznej, aktywnej działalności służącej ochronie życia człowieka. Mamy liczne dokumenty i wypowiedzi wielu osób jak np.: dr Wandy Półtawskiej, która była najbliższym współpracownikiem naszego Świętego Papieża w dziele obrony życia. Wiele razy przytaczała na różnych spotkaniach zasługi Jana Pawła II w służbie życiu. Mówiła jasno, że stworzył w Krakowie początki Duszpasterstwa Rodzin, stworzył także Instytut Rodziny, którym kierowała dr Wanda Półtawska. To Karol Wojtyła przygotowywał kadry wspaniałych pracowników do Duszpasterstwa Rodzin, przygotował także z innymi osobami słynny memoriał krakowski do Papieża Pawła VI. W latach sześćdziesiątych, w czasach Soboru Watykańskiego II, papież Paweł VI chciał jasno określić, zdefiniować i podkreślić jeszcze raz, tradycyjną naukę kościoła w dziedzinie ochrony życia i planowania rodziny. Grupa kierowana przez naszego Kardynała opracowała znakomity, udokumentowany naukowo i uzasadniony głęboko etycznie memoriał, który miał istotny wpływ na decyzje Papieża Pawła VI podczas, gdy redagował słyną encyklikę Evangelium Vitae. W Polsce są domy samotnej matki, dzisiaj praktycznie w każdej diecezji. Pierwszy dom powstał z inicjatywy Karola Wojtyły, chronił życie nienarodzonych dzieci i dawał schronienie, poczucie bezpieczeństwa matkom, które znalazły się w kryzysowej sytuacji.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Zaproszenie na marsz dla życia w mieście Karola Wojtyły została wyłączona