Oświadczenie Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka w związku z informacją ministra zdrowia na temat wdrażania i finansowania programu zapłodnienia pozaustrojowego

Badania opublikowane w zagranicznych naukowych czasopismach wskazują m.in. na fakt, że ok. 40% dzieci poczętych metodą in vitro rodzi się przedwcześnie. Dodatkowa opieka medyczna dziećmi urodzonymi przedwcześnie wskutek metody in vitro w Stanach Zjednoczonych to koszt 1 mld dolarów. W innym artykule czytamy, że dzieci poczęte w wyniku in vitro mają wielokrotnie zwiększone ryzyko wystąpienia niektórych nowotworów, a także poważnych wad serca.

23 maja w Sejmie Minister Zdrowia przedstawił informację dotyczącą wdrażania i finansowania programu zapłodnienia pozaustrojowego. W związku z tym Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka wystosowało oświadczenie następującej treści:

Kraków 27 maja 2013 r.

 Oświadczenie Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka
w sprawie procedury „in vitro”

W związku z przedstawioną przez Ministra Zdrowia w Sejmie RP (23 maja 2013 r.) infor­macją dotyczącą wdrażania i finansowania programu zapłodnienia pozaustrojowego, Polskie Sto­wa­rzy­sze­nie Obrońców Życia Człowieka przedstawia następujące stanowisko.

W pełni podtrzymujemy aktualność treści naszego oświadczenia z marca 2008 r.:

Procedura „in vitro” mimo ukierunkowania na osiągnięcie szlachetnego celu, jakim jest poczęcie
i narodzenie dziecka, jest głęboko nieetyczna i sprzeczna z polskim prawem.

W ramach tej procedury sztucznie, hormonalnie przyspiesza się dojrzewanie kilku, kilkunastu żeńskich komórek jajowych, pobiera się je i w probówce zapładnia męskimi gametami. Zazwyczaj poczętych zostaje kilka, kilkanaście istot ludzkich; następnie dokonuje się ich selekcji. Poczęte dzieci wykazujące wady niszczy się, a jedną lub kilka wybranych istot ludzkich transferuje się do łona matki celem umożliwienia im dalszego rozwoju i urodzenia. „Nadliczbowe” poczęte embriony ludzkie zamraża się dla ich ewentualnego, późniejszego wykorzystania.

Ogromna większość poczynanych w czasie procedury „in vitro” istot ludzkich ginie – według danych
z różnych ośrodków od 60 do 80%: w czasie selekcji, transferu, zamrażania i odmrażania.

Procedura „in vitro” narusza godność ludzką zarówno samych rodziców – eliminując ich personalistyczny, głęboko intymny akt małżeński i zastępując go działaniami technicznymi, jak i godność człowieczą dziecka poczętego poprzez stosowanie wobec niego selekcji, transferu, procesu zamrażania i od­mrażania oraz przetrzymywanie w bankach ludzkich embrionów.

Procedura „in vitro” narusza więc trzy artykuły Konstytucji RP:

Art. 30. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka
i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

Art. 38. Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.

Art. 40. Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. (…)

A także stanowi naruszenie art. 157a kodeksu karnego:

§ 1. Kto powoduje uszkodzenie ciała dziecka poczętego lub rozstrój zdrowia zagrażający jego życiu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Oczekujemy od właściwych organów resortu sprawiedliwości przewidzianych prawem działań, które doprowadzą do zaprzestania stosowania procedury „in vitro” jako naruszającej obowiązuje polskie prawo.

Pragniemy podkreślić, że w apelach 300 naukowców oraz 1000 pracowników Służby Zdrowia do parlamentarzystów znajdujemy pełne potwierdzenie istotnych treści zawartych
w na­szym oświadczeniu sprzed pięciu lat.

Wyrażamy stanowczy sprzeciw przeciwko wdrażaniu i refundacji głęboko nieetycznej, niehumanitarnej metody „in vitro” zamiast naprotechnologii – nowoczesnej, etycznej, wielo­krotnie bardziej skutecznej i kilkakrotnie tańszej metody pomocy bezdzietnym małżonkom.

Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o zaangażowanie w działania zmierzające do zaprzestania stosowania procedury „in vitro”, a upowszechniania i refundowania napro­techno­lo­gii.

Za Zarząd

dr inż. Antoni Zięba
prezes

Mam przed sobą artykuły z zagranicznych naukowych czasopism, które wskazują na problemy ze zdrowiem fizycznym dzieci poczętych i urodzonych w wyniku procedury in vitro tj. wielokrotny wzrost wad wrodzonych u dzieci urodzonych w wyniku procedury in vitro; wzrost ryzyka wcześniactwa – ok.. 40% dzieci poczętych metodą in vitro rodzi się przedwcześnie. Dodatkowa opieka medyczna dziećmi urodzonymi przedwcześnie wskutek metody in vitro w Stanach Zjednoczonych to koszt 1 mld dolarów. W innym artykule czytamy, że dzieci poczęte w wyniku in vitro mają wielokrotnie zwiększone ryzyko wystąpienia niektórych nowotworów, a także poważnych wad serca.

Prof. Aleksander Baranow, przewodniczący Rosyjskiej Akademii Nauk Medycznych, stwierdził, że ok. 75% dzieci z in vitro jest kalekich. Trzeba podkreślić, że procedura in vitro jest nie potrzeba, gdyż dysponujemy etyczną, bezpieczną, efektywną i dwa razy tańszą metodą leczenia niepłodności, którą jest naprotechnologia. Występując w Dumie Państwowej profesor A. Baranow apelował: jeśli wydajemy pieniądze na in vitro, to od razu trzeba gromadzić pieniądze na opiekę nad inwalidami urodzonymi metodą in vitro („Dziennik Polski” 15.10.2009).

Posłuchaj:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kategorie: in vitro, Polityka. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.