Zapłodnienie początkiem życia

Od którego momentu człowiek ma prawo do życia?

Życie zaczyna się w momencie poczęcia. Jest to fakt biologiczny, medyczny i niepodważalny.

Prawda o początku życia ludzkiego jest szeroko dostępna nie tylko w specjalistycznych wydawnictwach przeznaczonych dla lekarzy, naukowców lecz także w publikacjach popularno naukowych i podręcznikach szkolnych.

Poniżej znajdują się przykładowe wypowiedzi naukowców i lekarzy pochodzące z różnych publikacji, a które potwierdzają prawdę, że życie każdego człowieka ma swój początek w momencie poczęcia:

Prof. dr med. J. Lejeune

 „Przyjęcie za pewnik faktu, że po zapłodnieniu powstała nowa istota ludzka nie jest sprawą upodobań czy opinii. Ludzka natura tej istoty od chwili poczęcia do starości nie jest metafizycznym twierdzeniem, z którym można się spierać, ale zwykłym faktem doświadczalnym[1]

Dr nauk przyrodniczych R. Kurniewicz-Witczakowa

 „Nowe życie – życie Waszego dziecka zaczyna się w momencie zespolenia ze sobą żeńskiej komórki jajowej i męskiej – plemnika. Powstaje jedna komórka, która zawiera wszystkie cechy przekazane przez komórki rodzicielskie i jest ona wypadkową dwóch różnych linii dziedzictwa oraz stanowi pod tym względem jedyny i niepowtarzalny zawiązek nowego życia. Ten wielki cud natury, jakim jest zapłodnienie (…) jest początkiem życia dziecka w łonie matki[2].”

Prof. dr hab. Z. Bielańska-Osuchowska

 „Połączenie się jąder komórkowych jaja i plemnika jest to najważniejszy moment zapłodnienia – powstanie nowego organizmu. Od momentu połączenia się jąder komórkowych jaja i plemnika rozpoczyna się rozwój nowego człowieka[3].”

Prof. dr hab. n. med. Maria Rybakowa

 „W świetle obecnej wiedzy nie ulega wątpliwości, że życie człowieka zostaje zapoczątkowane w następstwie połączenia się dwu komórek rozrodczych – gamet – żeńskiej i męskiej w postać komórki macierzystej zwanej zygotą, która od tej chwili zaczyna żyć własnym rytmem. I już od tego momentu określone zostaje indywidualne podłoże genetyczne i zakodowany kształt wszystkich cech nowej istoty ludzkiej”[4].

 • Dziecko rozpoczyna życie jako pojedyncza komórka, mniejsza od kropki na końcu tego zdania[5].
 • Pierwsza komórka nowo poczętej istoty ludzkiej ma średnicę o wymiarze około 0,1 mm!
 • W niej zapisany jest już cały wspaniały program dalszego rozwoju człowieka. Czymże są osiągnięcia dzisiejszej techniki, łącznie z mikroelektroniką, wobec wspaniałości, złożoności i precyzji, która zawiera się w poczętej istocie ludzkiej.
 • Ten maleńki człowiek z biegiem lat rozwinie się, stworzy kolejne dzieła sztuki i techniki.

  TWOJE ŻYCIE I ŻYCIE WIELKICH TWÓRCÓW ROZPOCZĘŁO SIĘ W MOMENCIE POCZĘCIA[6]!

  Słowa kluczowe: embrion, płód, dziecko poczęcie, życie, zapłodnienie


  Przypisy:

  1. „Wiedza i Życie” nr 11 z 1986, s. 8.
  2. „Nasze dziecko”, red. prof. dr hab. med. J. Kopczyńska-Sikorska, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1994, s. 31.
  3. Z. Bielańska-Osuchowska, „Jak zaczyna się życie człowieka”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 34.
  4. G. L. Flanagan, „9 pierwszych miesięcy życia”, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1973.
  5. Podziw i szacunek, w: „Służba życiu”, wyd. 4, Kraków 2007, s. 16.
 • Możliwość komentowania jest wyłączona.