World Prayer For Life

Program World Prayer For Life:

„Świadomi ogromu zła, jakiego dokonano w Świecie – milionów zamachów na życie człowieka: aborcji, eutanazji, manipulacji genetycznych; dostrzegając różnorakie współ- czesne zagrożenia życia człowieka; ufając mocno w Miłosierdzie i Wszechmoc Trójjedynego Boga: Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego oraz potężne orędownictwo Najświętszej Maryi Panny; rozpoczynamy 13 października 2007 roku, w dziewięćdziesiątą rocznicę Objawień Fatimskich w Światowym Centrum Kultu Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach stałą modlitwę w intencjach:

 • przebłagania Miłosiernego Boga za odrzucony dar życia,
 • wzrostu szacunku dla życia każdego człowieka od poczęcia aż po naturalny kres,
 • zapewnienia w ustawodawstwach wszystkich krajów bezwarunkowego prawa do życia każdemu człowiekowi od poczęcia do naturalnej śmierci.

Naszymi codziennymi modlitwami będą: dziesiątek Różańca Świętego oraz Koronka do Miłosierdzia Bożego. Modlitwę wspierać będziemy – w miarę możliwości – czynami miłosierdzia i apostolstwem na rzecz obrony życia.

Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o włączanie się w to dzieło modlitewne oraz propagowanie go swoich środowiskach.

Niech ta modlitwa będzie naszą odpowiedzią na słowa Sługi Bożego Jana Pawła II zapisane w encyklice „Evangelium vitae”: „Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat” (EV, nr 100).

Nie wyznaczamy żadnych ram czasowych dla uczestników tej modlitwy; niech każdy obrońca życia sam roztropnie zdecyduje, jak długo pragnie uczestniczyć w tym modlitewnym dziele”.

„Myślę że największą tragedią naszego społeczeństwa, naszego narodu, jest śmierć ludzi, którzy się jeszcze nie narodzili: poczętych i nienarodzonych. I nie wiem, czym zapłacimy wobec historii za tę straszliwą zbrodnię. Ale jest rzeczą oczywistą, że to nie może minąć bez konsekwencji” (Metropolita krakowski, ks. kard. K. Wojtyła, Kraków, 10 II 1974 r.).

Wiek XX i początek XXI to okres masowych zamachów na życie ludzkie w postaci dwóch wielkich wojen światowych, ze szczególną zbrodnią Holocaustu, zbrodnicze rewolucje komunistyczne, masowa aborcja, eutanazja, terroryzm. Masowe zabijanie poczętych dzieci rozpoczęło się w ubiegłym stuleciu, po „legalizacji” zbrodni aborcji przez komunistycznego ludobójcę W. I. Lenina w Związku Sowieckim w 1920 roku. Od II połowy XX zbrodnia aborcji pozbawiła życie 1 miliarda nienarodzonych dzieci. Ta ogromna ilość morderstw przewyższa liczbę ofiar I i II wojny światowej. Bowiem:

– I wojna światowa – 10 milionów ofiar,

– II wojna światowa – 55 milionów ofiar,

– wojna z nienarodzonymi – miliard ofiar

Każdego roku przybywa kolejnych 50 milionów zabójstw poczętych dzieci, co oznacza, że obecnie każdego dnia pozbawia się w okrutny sposób życia codziennie około 140 tysięcy nienarodzonych ludzi. Wobec tego faktu nie można przejść obojętnie. Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka. Jest prawem najbardziej podstawowym. Jan Paweł II podkreślał, że

„Miarą cywilizacji – miarą uniwersalną, ponadczasową, obejmującą wszystkie kultury – jest jej stosunek do życia. Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje na miano barbarzyńskiej. Choćby nawet miała wielkie osiągnięcia gospodarcze, techniczne, artystyczne, naukowe” (Kalisz, 4 czerwca 1997 r.)

Zbrodnia aborcji dokonywana na nienarodzonych dzieciach i wezwanie Jana Pawła II do modlitwy za życie przyczyniły się do zainicjowania 13 października 2007 roku, w 90. rocznicę objawień fatimskich, w Światowym Centrum Kultu Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach – Światowej Krucjaty Modlitwy w intencji obrony życia człowieka – World Prayer for Life[1]. Jest to nowa, międzynarodowa inicjatywa modlitewna w intencji obrony życia człowieka, zapoczątkowana na II Światowym Modlitewnym Kongresie dla Życia, który odbył się w Centrum Kultu Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach w październiku 2007 roku. Uczestnicy Światowej Krucjaty Modlitwy w intencji obrony życia człowieka – World Prayer for Life modlą się w następujących intencjach:

 • O przebłaganie Miłosiernego Boga za odrzucony dar życia,
 • O wzrost szacunku dla życia każdego człowieka od poczęcia aż po naturalny kres,
 • O zapewnienie w ustawodawstwach wszystkich krajów bezwarunkowego prawa do życia każdemu człowiekowi od poczęcia do naturalnej śmierci.

Codziennymi modlitwami są:

 • dziesiątek Różańca Świętego oraz
 • Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Modlitwę należy wspierać – w miarę możliwości – czynami miłosierdzia i apostolstwem na rzecz obrony życia. Każdy obrońca życia sam roztropnie może zdecydować, jak długo pragnie uczestniczyć w tym modlitewnym dziele[2].

Światowa Krucjata Modlitwy w intencji obrony życia człowieka została pobłogosławiona przez wielu kardynałów i biskupów z całego świata, m. in. Kard. Stanisława Dziwisza, Bpa Tadeusza Rakoczego, Abpa Szczepana Wesołego, Bpa Andrzeja Dziubę, Bpa Edwarda Frankowskiego. Listy z błogosławieństwami nadesłali m. in. Kard. Angelo Sodano, Kard. Zenon Grocholewski, Kard. Paul Josef Cordes, Kard. Leonardo Sandri, Kard. Audrys Bačkis, Kard. Pedro Rubiano Sáenz, Kard. Angelo Scola, a także Bp. Elio Sgreccia, Abp. Józef Kowalczyk i Kard. Henryk Gulbinowicz.

Ponadto z inicjatywy katolików świeckich – współzałożycieli World Prayer for Life (Światowej Krucjaty Modlitwy w Obronie Życia) rozpoczęto 12 października 2008 codzienną modlitwę w Godzinie Miłosierdzia Bożego 15.00 – 16.00 w intencjach tej Krucjaty[3].

Każda osoba stoi dziś wobec dramatycznej walki między dobrem i złem, pomiędzy cywilizacją życia a cywilizacją śmierci. Każdy człowiek bierze w niej udział i dlatego nie może uchylić się od bezwarunkowego opowiedzenia się po stronie życia. Do każdego skierowane jest wyraźne i stanowcze wezwanie Mojżesza: „Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście (…). Kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli i wy i wasze potomstwo” (Pwt 30, 15.19). Każdego dnia podejmując decyzję wybieramy między kulturą życia a kulturą śmierci (EV 28). Zadaniem każdego człowieka jest obrona życia, szczególnie tak bezbronnego i niewinnego, którym jest nienarodzone dziecko.

Zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli o włączanie się w to dzieło modlitewne oraz propagowanie go swoich środowiskach. Niech słowa Błogosławionego Jana Pawła II będą zachętą do włączenia się w dzieło modlitwy za życie:

„Walczcie, aby każdemu człowiekowi przyznano prawo do narodzenia się… Nie zniechęcajcie się trudnościami, sprzeciwami czy niepowodzeniami, jakie możecie spotkać na tej drodze. Chodzi o człowieka i nie można w tej sytuacji zamykać się w biernej rezygnacji.

(Jan Paweł II, Rzym, 26.02.1979 r.)


Przypisy:

 1. M. Pabis, Rozpoczyna się triduum modlitwene. Włącz się w obronę życia!w: „Nasz Dziennik”, nr 275(3901) 25 listopada 2010.
 2. Światowa Krucjata Modlitwy w intencji obrony życia człowieka, w: http://www.world-prayer-for-life.org/pg078.html
 3. Adoracja Najświętszego Sakramentu – Kraków-Łagiewniki, w: http://www.lagiewnikimodlitwazycie.pl/

Możliwość komentowania jest wyłączona.