Naprotechnologia – skuteczna i tania metoda leczenia niepłodności

Obecnie w środkach masowego przekazu i ginekologii bardzo dużo mówi się o medycynie reprodukcyjnej i technikach wspomaganego rozrodu. Polegają one na zastępowaniu naturalnych procesów przekazywania życia metodami hodowlano- reprodukcyjnymi, stosowanymi przez zootechnikę. Niewiele miejsca natomiast poświęca się metodom leczenia i diagnozowania przyczyn obniżonej płodności. Odpowiedzią na te tendencje jest Naprotechnologia.

Niepłodność jest objawem lub skutkiem zaburzeń, które uniemożliwiają naturalne poczęcie. Zazwyczaj w diagnostyce występuje więcej niż jedna nieprawidłowość lub przyczyna obniżonej płodności. Leczenie za pomocą naprotechnologii, w odróżnieniu od sztucznych technik prokreacyjnych, nastawione jest na rzetelną diagnostykę przyczyn niepłodności.

W jakich problemach Naprotechnologia może pomóc?

Naprotechnologia jest skuteczna w konkretnych problemach, takich jak:

 • niepłodność,
 • nawracające poronienia spontaniczne,
 • syndrom napięcia przedmiesiączkowego,
 • depresja poporodowa,
 • przedwczesne porody,
 • zaburzenia owulacji,
 • nieprawidłowe krwawienia z dróg rodnych,
 • osteoporoza,
 • choroby nowotworowe (wczesne wykrywanie i leczenie),
 • zaburzenia folikulogenezy i luteogenezy,
 • zaburzenia funkcji tarczycy,
 • zaburzenia podwzgórzowe, przysadkowe i jajnikowe,
 • brak miesiączki,
 • poronienia nawykowe czy
 • nawracające torbiele jajników[1].
 • W zakres naprotechnologii wchodzi także cała medycyna perinatalna. Obejmuje ona planowanie rodziny, opiekę prekoncepcyjną, przedporodową, śródporodową, poporodową, interkoncepcyjną oraz opiekę nad noworodkami i niemowlętami do pierwszego roku życia[2].

Proponowane metody leczenia w Naprotechnologii

W zależności od zdiagnozowanej przyczyny i rodzaju schorzenia, naprotechnologia wykorzystuje różne sposoby postępowania terapeutycznego:

 •  leczenie zachowawcze,
 • chirurgiczne,
 • suplementację witaminową,
 • farmakoterapię,
 • laseroterapię,
 • naturalną substytucję hormonalną,
 • farmakologiczną indukcję jajeczkowania,
 • persuflację jajowodów,
 • operacje mikrochirurgiczne korygujące budowę anatomiczną macicy i jajowodów[3].

W naprotechnologii stosuje się metody z medycyny klasycznej, ale także ulepszone techniki diagnostyczne, laserowe i chirurgiczne. Wykorzystuje się na przykład selektywną histerosalpingografię (selektywne podawanie barwnika do jajowodu) i przezszyjkowe cewnikowanie jajowodów oraz laparoskopię bliskiego kontaktu[4].

Technologia Naturalnej Prokreacji zajmuje się również diagnostyką i leczeniem niepłodności spowodowanej czynnikiem męskim. Narzędziem do diagnostyki spermiogramu (badanie jakości nasienia) jest perforowana, elastyczna prezerwatywa (zbiornik) na nasienie, które zostaje umieszczone w nim podczas aktu małżeńskiego. Badania dowodzą, że diagnostyka jest bardziej efektywna, jeżeli nasienie będzie pozyskiwane podczas aktu małżeńskiego z użyciem perforowanej prezerwatywy, a nie poprzez masturbację. W diagnostyce czynnika męskiego wykonywane są ponadto badania hormonalne oraz konsultacje urologiczne[5].

Schemat postępowania diagnostyczno-terapeutycznego według Naprotechnologii

 • Etap I – identyfikacja problemu (2-6 miesięcy): nauka Creighton Model System oraz m.in. interpretacja kart obserwacji cyklu, badania biochemiczne, USG, badanie nasienia i diagnostyka zabiegowa.
 • Etap II – leczenie (1-6 miesięcy): obserwacje według Creighton Model System oraz m.in. leczenie farmakologiczne oraz zabiegowe w wykorzystaniem technologii laserowej, mikrochirurgii (udrażnianie jajowodów), strategii przeciwzrostowych.
 • Etap III – utrzymanie 12 prawidłowych cykli: m.in. utrzymanie prawidłowego przebiegu krwawienia, rozwoju śluzu, owulacji, długości trwania oraz jakości fazy poowulacyjnej i prawidłowego stężenia hormonów.

Czy Naprotechnologia jest dziedziną naukową?

Naprotechnologia to kompleksowa metoda postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w zakresie ginekologii i położnictwa, oparta na osiągnięciach współczesnej medycyny i wiedzy dotyczącej zdrowia kobiet. Podstawą naukową technologii naturalnej prokreacji i owocem wieloletniej pracy profesora Thomasa Hilgersa i jego współpracowników jest podręcznik pt. Medical and Surgical Practice of NaProTECHNOLOGY (Medyczne i kliniczne aspekty NaProTECHNOLOGII). Na ponad 1200 stronach zawiera rzetelne informacje dotyczące najważniejszych problemów, w których NPT ma zastosowanie.


Przypisy:

 1. Por. M. Barczentewicz, NaProTechnology – nowa wizja NPR w Polsce. Diagnostyka i leczenie niepłodności, w: „Życie i płodność”, nr 2/2009, s. 87.
 2. Por. Elżbieta Wiater, NaProTECHNOLOGY. Ekologia płodności, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2009, s. 25-29.
 3. Por. I. Borańska-Chmielewska, Naprotechnologia najlepszym lekarstwem, w: „Nasz Dziennik”, nr 215 (3536), 14 września 2009, s. 3.
 4. Por. Elżbieta Wiater, dz.cyt., s. 30-32.
 5. Notatki własne z konferencji autorstwa Phila Boyle’a, zatytułowanej NaProTECHNOLOGY w leczeniu niepłodności męskiej, przedwczesnym wygasaniu czynności jajnika i nawykowych poronieniach, która była referowana na sesji Zdrowie prokreacyjne. NaProTECHNOLOGY® – klucz do zrozumienia płodności, w Poznaniu, w dniu 04.12.2010.

Możliwość komentowania jest wyłączona.