Obchody Dnia Świętości Życia i Narodowego Dnia Życia

Narodowy Dzień Życia – zgodnie z uchwałą Sejmu RP jest –okazją do narodowej refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych”.

Poniżej przytaczam apel Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia o włączenie się w obchody Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia:

„W związku ze zbliżającym się Narodowym Dniem Życia obchodzonym 24 marca (niedziela), oraz – Dniem Świętości Życia, obchodzonym w uroczystość Zwiastowania NMP, w tym roku w dniu 8 kwietnia, zwracamy się do wszystkich o uwzględnienie szczególnego przesłania tych Dni.

Narodowy Dzień Życia – zgodnie z uchwałą Sejmu RP jest – <<okazją do narodowej refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych>>.

Podobny charakter ma Dzień Świętości Życia. Ojciec Święty Jan Paweł II w encyklice Evangelium vitae napisał, że jego celem jest <<budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji>>.

Zwracamy się zatem:

  • do władz państwowych i samorządowych,
  • kościołów i organizacji pozarządowych,
  • rodzin i osób,

o zaangażowanie w głoszenie przesłania tych dni oraz podjęcie różnych inicjatyw: artystycznych, edukacyjnych i wychowawczych w szkołach i innych środowiskach. Zachęcamy do uroczystych spotkań w swoich rodzinach. Zaangażowanie to jest szczególnie potrzebne wobec mającego miejsce ataku na podstawowe wspólnoty: małżeństwo i rodzinę oraz propagowania niebezpiecznej ideologii „gender”. Potrzebna jest nadal nasza szczególna obywatelska aktywność celem wprowadzenia zakazu procedury in-vitro i wspierania naprotechnologii”.

Zarząd Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia:

Paweł Wosicki (prezes), Antoni Szymański (wiceprezes), Antoni Zięba (wiceprezes), Anna Dyndul (sekretarz), Maria Adamska-Kolupa, Jolanta Chytra, o. Ryszard Halwa, ks. Stanisław Kaniewski, Lidia Klempis, Dariusz Kłeczek, Henryk Koch, Ewa Kowalewska, Bogdan Nowacki, Iwona Rutkowska, Hana Wujkowska, Katarzyna Urban

W kontekście Narodowego Dnia Życia, który organizujemy zgodnie z Uchwałą Sejmu RP, wspomnę, że tragiczna śmierć 2,5-letniej Dominiki była skutkiem, delikatnie mówiąc, zaniedbania niektórych pracowników służby zdrowia. Przypomnę, że odmówiono przyjazdu karetki pogotowia ratunkowego do 2,5-letniej ciężko chorej dziewczynki; lekarz dyżurny również odmówił pomocy. W efekcie tych zaniedbań dziecko zmarło. W wielkim bólu i żalu pogrążona jest rodzina, a odpowiedzialność za tę tragedię ponosi zarówno Ministerstwo Zdrowia, jak i premier – szef rządu, który wprowadził fatalną politykę zdrowotną. Przewodniczący Warszawskiej Okręgowej Izby Lekarskiej zaraz po tym zdarzeniu wystosował specjalne oświadczenie, w którym wzywa do odwołania, w trybie pilnym Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza: „W związku z ostatnimi wydarzeniami ponawiam apel o odwołanie ministra zdrowia, bo jego pozostawanie na stanowisku to dalszy brak realnych i potrzebnych zmian w systemie, to kolejne ofiary i cierpienia chorych. My, lekarze, jak zwykle mamy być kozłami ofiarnymi systemu i ministra Bartosza Arłukowicza. Nie zgadzamy się na to, niech ta tragiczna śmierć Dominiki zapoczątkuje prawdziwą reformę, której oczekują wszyscy obywatele Polski”.

Chcę w tym miejscu przypomnieć protest Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, ponieważ sytuacja w polskiej służbie zdrowia jest katastrofalna i „ociera się „ o zbrodnie nieumyślnego niszczenia życia ludzi chorych, których odsuwa się od dostępu do lekarzy:

Protest Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia
wobec działań rządu koalicji Platforma Obywatelska — Polskie Stronnictwo Ludowe
zagrażających zdrowiu i życiu Polaków

„Od wielu miesięcy dramatycznie pogarsza się sytuacja pacjentów, jeśli chodzi o dostęp do lekarzy-specjalistów, leczenia szpitalnego i leków refundowanych. W wielu regionach kraju oczekiwanie na konsultację medyczną u lekarzy-specjalistów wynosi kilka miesięcy, a często zapisy przyjmowane są już na rok następny. Podobnie długo trwa oczekiwanie na leczenie szpitalne.

Problem ten jest i był wielokrotnie podnoszony przez liczne środowiska i media. Sytuacja taka niesie niebezpieczeństwo trwałej utraty zdrowia przez tysiące pacjentów, a nawet zagraża ich życiu.

Fatalnie przygotowana i wprowadzona na początku bieżącego roku tzw. ustawa refundacyjna, zmieniana wielokrotnie i w pośpiechu lista tzw. leków refundowanych, grożenie lekarzom karami grzywny za naruszenie przesadnie zbiurokratyzowanych przepisów odnośnie do wypisywania recept na leki refundowane przez NFZ oraz rosnące zadłużenie szpitali, zdecydowanie pogorszyło możliwości skutecznego leczenia pacjentów i doprowadziło do protestów zarówno pacjentów jak i lekarzy.

Media wielokrotnie informowały o zagrożeniu życia pacjentów z chorobami nowotworowymi, a także o problemie przerzucenia na pacjentów zwiększonych kosztów zakupu leków. Protestują zarówno osoby chore i niepełnosprawne jak i lekarze, domagając się zmian przepisów godzących w dobro pacjentów.

W związku z powyższym domagamy się realizacji art. 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w którym zapisano: „Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych”. Tłumaczenie władz, że na skuteczne leczenie nas nie stać, jest nie do przyjęcia. Rząd od lat nie chce znaleźć ok. 10 mld zł. na oddłużenie szpitali i poprawę leczenia szpitalnego, a w trybie nadzwyczajnym znajduje ok. 25 mld zł na „oddłużanie” Grecji.

Domagamy się od sprawujących władzę: parlamentarzystów, premiera, ministrów oraz Narodowego Funduszu Zdrowia pozytywnej i szybkiej reakcji na słuszne postulaty i protesty pacjentów, lekarzy oraz osób niepełnosprawnych i zapewnienie należytej opieki medycznej we właściwym czasie wszystkim potrzebującym”.

Protest podpisał zarząd PFROŻ:

prezes dr Paweł Wosicki

wiceprezes Antoni Szymański

wiceprezes dr inż. Antoni Zięba

sekretarz Anna Dyndul

Kraków, Poznań, Warszawa 22 czerwca 2012 r.

Posłuchaj:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kategorie: Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.