„NIE” dla ratyfikacji Konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet

„Konwencja Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej” pod pozorem przeciwdziałania przemocy zmierza do wymuszenia zmian społecznych, niszczących małżeństwo, rodzinę, wychowanie dzieci i pozytywną tradycję.

Dzisiaj powrócę do tematu „Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”. Za jej ratyfikacją opowiada się premier Donald Tusk, Platforma Obywatelska i grupy postkomunistyczne. Dokument ten niesie poważne zagrożenie dla systemu edukacji w naszym kraju. Nastawiony jest na walkę z tradycją, moralnością chrześcijańską i wartościami określonymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej przytaczam apel podpisany przez przedstawicieli ogólnopolskich organizacji prorodzinnych, które wzywają do nieratyfikowania „Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”.

Wezwanie o nieratyfikowanie Konwencji Rady Europy

„Jako przedstawiciele ogólnopolskich organizacji prorodzinnych, zebrani w dniu 5.09.2014 r. w Warszawie, sprzeciwiamy się ratyfikacji Konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet.

Zwracamy się do parlamentarzystów o odrzucenie ustawy ratyfikacyjnej, a do społeczeństwa obywatelskiego o aktywne oddziaływanie na posłów i senatorów w tym kierunku.

Doceniamy konieczność zapobiegania i przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, kobiet i mężczyzn, stwierdzamy jednak, że w konwencji nie chodzi o rozwiązanie tego problemu. Pod pozorem przeciwdziałania przemocy zmierza ona do wymuszenia zmian społecznych, niszczących małżeństwo, rodzinę, wychowanie dzieci i pozytywną tradycję.

Konwencja Rady Europy o przemocy wobec kobiet i przemocy domowej:

  • bazuje na ideologii gender, a jej ratyfikacja narusza art. 25 ust. 2 Konstytucji RP, który zobowiązuje władze publiczne do bezstronności w sprawach światopoglądowych i filozoficznych;
  • zbudowana jest na aksjologii, która w istotnych punktach jest sprzeczna z założeniami Konstytucji RP, gdyż uznaje tradycję, dorobek cywilizacyjny, rodzinę, ojcostwo i macierzyństwo za potencjalne źródło opresji, które powinno zostać wykorzenione;
  • narzuca genderową definicję płci, która wprowadziłaby zamęt do polskiego systemu prawnego, a zwłaszcza prawa rodzinnego;
  • przewiduje wprowadzenie do programów nauczania treści, które w polskim społeczeństwie są nieakceptowane (m.in. nauczanie o niestereotypowych rolach płciowych) oraz sprzeczne z art. 48 ust. 1 Konstytucji RP, który przyznaje rodzicom prawo do decydującego wpływu na kształt edukacji ich dzieci;
  • poprzez międzynarodowy system monitorowania realizacji konwencji tworzy mechanizm mogący służyć wywieraniu nacisku na Polskę w kierunku akceptacji rozwiązań nacechowanych ideologicznie.

Problematyka przeciwdziałania przemocy domowej jest w Polsce przedmiotem rozbudowanej regulacji ustawowej. Nie istnieją obecnie jakiekolwiek względy prawne czy społeczne, które usprawiedliwiałby przyjęcie kolejnej, kosztownej regulacji w tej mierze”.

Halina Szydełko, Krajowy Zarząd Akcji Katolickiej
Ewa Kowalewska, Forum Kobiet Polskich
Kazimierz Kapera, Polska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich
Paweł Wosicki, Polska Federacja Ruchów Obrony Życia
Zbigniew Połoniewicz, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”
Karolina i Tomasz Elbanowscy, Małgorzata Lusar, Stowarzyszenie i Fundacja Rzecznik Praw Rodziców
Zbigniew Barciński, Stowarzyszenie Pedagogów „Natan” Koalicja dla Rodziny
Jakub Bałtroszewicz, Fundacja „Jeden z Nas”
Tomasz Bilicki, Centrum Służby Rodzinie
Jacek Sapa, Fundacja Narodowego Dnia Życia
Sławomir Skiba, „Polonia Christiana”
Tomasz Kancelarczyk, Fundacja Małych Stópek

Proszę o modlitwę oraz wysyłanie do nich listów i e-maili do parlamentarzystów, aby odrzucili ten niebezpieczny dokument.

Na koniec dwie dobre wiadomości. Pierwszego września weszła w życie poprawka do Konstytucji Republiki Słowackiej, która następująco definiuje małżeństwo: „małżeństwo jest jedynym w swoim rodzaju związkiem mężczyzny i kobiety” oraz „Republika Słowacka – małżeństwo wszechstronnie chroni i wspiera jej dobro”. Ten zapis popiera 82% obywateli Słowacji.

W stanie Ohio (Stany Zjednoczone) zamknięto jedną z największych klinik aborcyjnych USA. Dzięki działaniom obrońców życia przez ostatnie 18 miesięcy udało się doprowadzić do zamknięcia niemal połowy centrów aborcyjnych w Ohio.

Posłuchaj:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kategorie: Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.