Narodowy Dzień Pokuty za grzechy przeciwko życiu człowieka

27 kwietnia minie kolejna bolesna rocznica uchwalenia w 1956 roku — w warunkach komunistycznego terroru — ustawy aborcyjnej. Skutki tej zbrodniczej ustawy obowiązującej aż do 7 stycznia 1993 roku, okazały się niezwykle tragiczne dla naszego narodu: okrutna śmierć ponad 20 milionów nienarodzonych dzieci, obciążenie wielkim grzechem sumień ustawodawców, milionów ojców, matek, pracowników służby zdrowia, dziennikarzy…

Od kilku lat świeccy katolicy, współpracując z księżmi biskupami, proboszczami, wikariuszami organizują Narodowy Dzień Pokuty za grzechy przeciwko życiu człowieka. Kilka lat temu grupa świeckich katolików sformułowała apel do wierzących Polaków. Ten apel nic nie stracił na swoje aktualności. Poniżej przytaczam jego treść:

27 kwietnia — Narodowym Dniem Pokuty za grzechy przeciwko życiu człowieka

„27 kwietnia minie kolejna bolesna rocznica uchwalenia w 1956 roku — w warunkach komunistycznego terroru — ustawy aborcyjnej. Skutki tej zbrodniczej ustawy obowiązującej aż do 7 stycznia 1993 roku, okazały się niezwykle tragiczne dla naszego narodu: okrutna śmierć ponad 20 milionów nienarodzonych dzieci, obciążenie wielkim grzechem sumień ustawodawców, milionów ojców, matek, pracowników służby zdrowia, dziennikarzy…

Dziękujemy Wszechmocnemu Bogu za anulowanie zbrodniczej ustawy aborcyjnej, dziękujemy za rosnący w całym społeczeństwie szacunek wobec życia poczętych dzieci, za Sługę Bożego Jana Pawła II, uznawanego za największego na świecie obrońcę człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, za rosnące szeregi obrońców życia w naszej Ojczyźnie. Dziękując Wszechmocnemu Bogu za błogosławieństwo w dziele obrony życia, musimy także dostrzec ogrom zła, które wydarzyło się na naszej polskiej ziemi wskutek zanegowania V Przykazania Bożego „Nie zabijaj!”: śmierć ponad 20 milionów nienarodzonych dzieci.

Bóg, jedyny Dawca i Pan Życia, poprzez swoich proroków ostrzegał: „Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi!”. Słudzy Boży: ksiądz kardynał Stefan Wyszyński i ksiądz kardynał Karol Wojtyła wielokrotnie ostrzegali przed tragicznymi konsekwencjami tej straszliwej „rzezi niewiniątek”, która działa się w naszym kraju.

Bóg — Dawca życia jest Bogiem Wszechmocnym i Miłosiernym. Prośmy Go więc z głęboką skruchą i pokorą, ale także z wielką ufnością o przebaczenie winnym i o miłosierdzie dla całego narodu.

Prośmy z ufnością o miłosierdzie dla każdej matki, której zabrakło miłości macierzyńskiej. Prośmy o miłosierdzie dla każdego ojca, który uciekł od odpowiedzialności za życie swego dziecka i nie stanął w jego obronie.

Prośmy o miłosierdzie dla lekarzy i pielęgniarek, których ręce zostały wykorzystane przeciw życiu nienarodzonych dzieci.

Prośmy o miłosierdzie dla ustawodawców, którzy umożliwili zabijanie najmniejszych Polaków.

Prośmy o miłosierdzie dla tych, którzy poprzez procedurę in-vitro niszczą poczęte istoty ludzkie.

Niech naszą modlitwę przebłagalną w imię Jezusa Chrystusa wspierają post i uczynki miłosierdzia.

Niech każdy katolik, do którego dotrze ten apel, włączy się w narodową ekspiację poprzez uczestnictwo we Mszy Świętej, odmówienie Różańca Świętego czy Koronki do Bożego Miłosierdzia. Prośmy i zachęcajmy innych do włączenia się w obchody Narodowego Dnia Pokuty za grzechy przeciw życiu człowieka.

Niech 27 kwietnia stanie się ogólnonarodowym dniem wielkiego modlitewnego wołania do Boga o przebaczenie i miłosierdzie dla całego narodu. Niech Maryja — Matka miłosiernego Syna Bożego Jezusa Chrystusa, Królowa Polski i Matka Miłosierdzia — zechce być naszą Przewodniczką i Nadzieją w dziele narodowej pokuty za grzechy przeciw życiu człowieka”.

Apel podpisali między innymi:

prof. dr hab. med. Zbigniew Chłap, Kraków

Katarzyna Cegielska — redaktor „Naszego Dziennika”

Halina i Czesław Chytrowie — animatorzy Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, Kraków

Józef Dąbrowski — prezes Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich

lek. med. Barbara Frączek — prezes Stowarzyszenia „Tak Życiu“

prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, Kraków

Leszek Langer — redaktor naczelny Ogólnopolskiego Magazynu „Serce Innym”

prof. dr hab. med. Alina T. Midro, Białystok

Bogdan Nowacki — prezes Stowarzyszenia Obrońców Życia „Evangelium Vitae” w Ełku

dr med. Wanda Półtawska, dr h.c.

Rafał Siwek — przewodniczący Prezydium Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

Halina Szydełko — prezes Akcji Katolickiej w Polsce

dr Paweł Wosicki — prezes Zarządu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

dr hab. Jadwiga Wronicz — prezes Fundacji Źródło, Kraków

dr inż. Antoni Zięba — współorganizator Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

Ustawa aborcyjna wprowadzona 27 kwietnia 1956 roku spowodowała śmierć ponad 20 milionów nienarodzonych dzieci, ale i straty moralne naszego narodu w postaci zanegowania piątego przykazania Bożego „Nie zabijaj” oraz zlekceważenie Jasnogórskich Ślubów (złożonych w sierpniu 1956 roku na Jasnej Górze i później wielokrotnie odnawianych w polskich parafiach), w których przyrzekaliśmy bronić każdego dziecka równie mężnie jak ojcowie nasi walczyli o wolność naszego narodu.

Prośmy Miłosiernego Boga o przebaczenie, o opamiętanie dla wszystkich, którzy nie szanują życia oraz o światło dla umysłów, serc i sumień naszych parlamentarzystów i wszystkich ludzi, którzy doświadczyli skutków aborcji. Wołajmy do miłosiernego Boga i powtarzajmy ten wspaniały zwrot modlitewny, podany przez samego Jezusa Chrystusa poprzez św. Siostrę Faustynę: „Jezu, ufam Tobie!”. Bazylika Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach stanowi centrum światowej modlitwy w obronie życia. Tam 27 kwietnia (sobota) w godzinie Miłosierdzia Jego Eminencja ks. kard. Stanisław Nagy będzie przewodniczył Mszy św. i wygłosi Słowo Boże w intencji przebaczenia i odpuszczenia win i grzechów związanych z zamachami na życie ludzkie. Zachęcam wszystkich do włączenia się w modlitwę.

Posłuchaj:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kategorie: Aborcja, Ekspiacja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.