Nadal trzeba bronić życia i praw rodziny

Konwencja przeciw przemocy wobec kobiet i przemocy domowej jest otwartą próbą ideologicznej ingerencji w system wychowawczy i wyznawane przez miliony rodziców w Polsce wartości” – ostrzegają przedstawiciele Krajowej Rady Katolików Świeckich.

Na początku serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom czuwania modlitewnego w intencji ochrony życia i praw rodziny, które odbyło się w nocy z 3 na 4 października. Wierni w różnych miastach Polski modlili się m.in.: w intencji zablokowania ustawy legalizującej procedurę in vitro, przeciwko ustawie ratyfikującej Konwencję Rady Europy dotyczącej przemocy wobec kobiet oraz o powstrzymanie demoralizacji młodego pokolenia poprzez narzucanie permisywnej edukacji seksualnej typu B.

Trzynastego października minęła 97. rocznica objawień Maryi w Fatimie. Matka Boża prosiła dzieci, aby codziennie odmawiały różaniec. Zachęcam do ufnej i wytrwałej modlitwy różańcowej oraz włączenia się w działania apostolskie na rzecz ochrony życia i praw rodziny.

Poniżej przytaczam apel Krajowej Rady Katolików Świeckich przy Konferencji Episkopatu Polski, która zwróciła się do posłów na Sejm z apelem o odrzucenie Konwencji przeciw przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Szanowny/a
Pan/i
Poseł na Sejm RP

„Krajowa Rada Katolików Świeckich apeluje do Pana/i o odrzucenie szkodliwej Konwencji przeciw przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Przemoc jest zjawiskiem, którego nie można tolerować – szczególnie, gdy wymierzona zostaje przeciwko słabszym. Taką opinię wyrażają zgodnie wszystkie środowiska. Naszą troskę budzi doszukiwanie się jej źródeł w religii, tradycji, kulturze czy w dorobku cywilizacyjnym.

Przedłożona do ratyfikacji Konwencja nie stanowi naszym zdaniem skutecznego instrumentu zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet. Nie identyfikuje ona bowiem rzeczywistych źródeł agresji, lecz forsuje ideologiczną teorię o przemocy, rozmywając naturalną tożsamość rodziny jako związku kobiety i mężczyzny, a także praw rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Jest przy tym otwartą próbą ideologicznej ingerencji w system wychowawczy i wyznawane przez miliony rodziców w Polsce wartości.

Ważna regulacja, dotykająca nas wszystkich, nie może być uchwalana wbrew opinii większości społeczeństwa, bez tak potrzebnej w fundamentalnych sprawach dyskusji i wysłuchania głosu ogółu.

Z uwagi na bardzo istotne zastrzeżenia apelujemy do parlamentarzystów o odrzucenie projektu ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej i doskonaleniu istniejących już narzędzi, które mogą ją zminimalizować – skutecznego prawa, stowarzyszeń na rzecz rodziny i innych”.

Z poważaniem,

Kazimierz Kryla
Przewodniczący Krajowej Rady Katolików Świeckich

Na koniec chciałbym odnieść się do sytuacji w Hiszpanii. We wrześniu obrońcy życia demonstrowali przeciwko premierowi Mariano Rajoya. Tysiące Hiszpanów wzywało premiera do wywiązania się z jednej z przedwyborczych obietnic: prawnej ochrony życia dzieci poczętych. Ten hiszpański polityk zadeklarował, że projekt w tej sprawie nie zostanie nawet poddany pod głosowanie. Paradoksalnie, jedną z pierwszych decyzji po objęciu władzy przez rząd Mariano Rajoya było wprowadzenie zakazu aborcji, ale… u szympansów. Przypomnę, że obecnie w Hiszpanii obowiązuje prawo zezwalające na przeprowadzenie aborcji na życzenie do 12. tygodnia ciąży.

Wobec zbliżających się wyborów samorządowych pamiętajcie, aby przy podejmowaniu decyzji oddać głos na tych kandydatów, którzy szanują życie każdego człowieka od momentu poczęcia po naturalny kres.

Posłuchaj:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kategorie: Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.