List otwarty Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia do Rządu RP przeciw podpisaniu niebezpiecznej konwencji Rady Europy

Dzisiaj pragnę podzielić się z Państwem bardzo ważnym dokumentem Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Otóż 14 maja 2012 roku Polska Federacja Ruchów Obrony Życia wystosowała list otwarty do Rządu RP przeciwko podpisaniu bardzo kontrowersyjnej „Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”. Poniżej przytoczę go w całości.

List otwarty Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia do Rządu RP
Przeciw podpisaniu niebezpiecznej konwencji

„Konwencja Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej przyjęta dnia 11 maja 2011 roku przez mniejszość państw Europy w Stambule, i ratyfikowana tylko przez jeden kraj, niesie poważne zagrożenia.

Nie kwestionując konieczności przeciwdziałania przemocy wobec kobiet dostrzegamy, że dokument ten zamiast realizować ten cel, nastawiony jest na walkę z tradycją, moralnością chrześcijańską i wartościami określonymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokument ten (art. 3) całkowicie zmienia utrwaloną w europejskiej tradycji prawnej definicję płci, podstawową dla całego prawa rodzinnego i osobowego. Przyjmuje skrajnie feministyczną definicję, która jest sprzeczna z założeniami, na jakich opiera się Konstytucja rozumiejąca płeć w wymiarze naturalnym, biologicznym. W tej kwestii nie można zupełnie abstrahować od biologii, anatomii czy znaczenia płci dla gatunku ludzkiego. Takie ujęcie jest poważnym zagrożeniem cywilizacyjnym. Tak określona definicja zagraża więziom rodzinnym i małżeńskim chronionym wprost przez art. 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że nakazuje uznawać dowolnie określone role i zachowania za wyznacznik płci, a w konsekwencji wymusza instytucjonalizację tzw. nowych form rodzinnych.


Konwencja (art. 12.1) wprowadza obowiązek walki z tradycją i dorobkiem cywilizacyjnym, które są traktowane jako zagrożenia. Tymczasem tradycja, dorobek cywilizacyjny, pewne wzorce kulturowe są zdobyczą, a nie zagrożeniem. Zagrożeniem jest zerwanie z tymi korzeniami. Konwencja nakłada na państwo (art. 14) obowiązek edukacji i promowania m.in. w zakresie „niestereotypowych ról płci”, czyli min. homoseksualizmu czy transseksualizmu. Konwencja narusza też zasadę równości wobec prawa (art. 4.4). W imię ideologicznej walki z niejasno definiowaną dyskryminacją pozwala dyskryminować i naruszać powszechnie uznane zasady prawa. Przyjęcie tego dokumentu wiąże się ze znacznymi obciążeniami dla budżetu państwa (m.in. art. 10).

Polskie prawodawstwo ma dostateczne narzędzia żeby zwalczać przemoc, w tym przemoc wobec kobiet i przemoc domową, przyjęcie zatem tej Konwencji jest zbędne.

W związku powyższym apelujemy o niepodpisywanie tego dokumentu.”

W imieniu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

dr Paweł Wosicki – prezes
dr inż. Antoni Zięba – wiceprezes
Anna Dyndul – sekretarz

Pragnę również podzielić się z Państwem następującą pozytywną informacją. Otóż Komisja Europejska zarejestrowała 11 maja 2012 roku inicjatywę obrońców życia 20 państw naszego kontynentu, które zbierały podpisy na rzecz prawnego godności człowieka od poczęcia. Jest to zastosowanie formy demokracji bezpośredniej tzw. inicjatywy obywatelskiej wprowadzonej przez Traktat lizboński. Zakłada ona możliwość złożenia w Komisji Europejskiej wniosku o zmianę prawa, o ile podpisze się pod nim milion obywateli z przynajmniej siedmiu różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. „Naszym celem jest znaczne przekroczenie tego minimum” – wyjaśniał dziennikarzom Carlo Cassini, włoski polityk, prawnik, długoletni poseł i wieloletni eurodeputowany, przewodniczący Ruchu na rzecz Życia (Movimento per la Vita), członek władz stowarzyszenia „Scienza e Vita” (Wiedza i Życie) oraz Krajowego Komitetu Bioetyki i Europejskiej Grupy ds. Etyki. Prof. Cassini przypomniał, że inicjatorzy mają teraz rok na zebranie wymaganej liczby podpisów. W tym czasie obrońcy życia zamierzają podjąć działania mające na celu rozwijanie w 26 państwach Unii Europejskiej cywilizacji życia. Oficjalne rozpoczęcie inicjatywy „Jeden z nas” odbyło się w niedzielę 20 maja br. w Auli Pawła VI w Watykanie podczas obchodów włoskiego Dnia Życia.

Polska jest liderem obrony życia. W związku z tym moim marzeniem jest, abyśmy zebrali 1 mln podpisów na rzecz tej inicjatywy ogólnoeuropejskiej i wsparła tym samym inne kraje, które mają większe trudności. Niech ta akcja będzie konkretnym wyrazem dla czci i szacunku bł. Jana Pawła II, największego obrońcy życia człowieka.

Posłuchaj:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kategorie: Inicjatywy społeczne, Polityka. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.