Kolejna inicjatywa środowisk lewicowych i feministycznych

Środowiska lewicowe i feministyczne przygotowały zastraszający projekt liberalizujący przepisy aborcyjne. Projekt ustawy „O prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie” przygotował Obywatelski Komitet Ustawodawczy „Ratujmy Kobiety 2017”

Projekt zaczyna się od ewidentnego zafałszowania faktu naukowego i medycznego. Środowiska lewicowe i feministyczne, chcą zmieniać definicję początku życia człowieka z momentu połączenia komórek rozrodczych ojca i matki, na moment zagnieżdżenia się poczętej istoty ludzkiej w macicy. Takie podejście jest absolutnie sprzeczne z nauką i medycyną. Z bólem muszę przyznać, że są niestety kraje, w których próbuje się redefiniować początek życia jako ten moment, w którym poczęta istota ludzka zagnieżdża się w łonie swojej matki. Ta nieprawda napisana jest w 2 art. ustawy „O prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie”, którą proponuje skrajna lewica. Świadczy to o tym, że argumenty naukowe i medyczne, są lekceważone przez środowiska feministyczne. Nauka i medycyna dawno stwierdziła, że w momencie poczęcia, czyli połączenia żeńskiej i męskiej komórki rozrodczej, rozpoczyna się życie człowieka. W tym czasie, są także determinowane określone cechy danego, poczętego dziecka. Od poczęcia mamy określoną płeć męską albo żeńską. Statystycznie w zaokrągleniu poczyna się 50% chłopców i 50% dziewczynek. Jeżeli środowiska skrajnie lewicowe chcą uzyskać „prawo do zabijania”, bez żadnych ograniczeń, dzieci w łonach matek do 12 tygodnia życia, to walczą także o swobodę zabijania nienarodzonych dziewczynek. Jest to brak zrozumienia, logiki i podstawowej wiedzy. Często podczas spotkań ze środowiskami lewicowymi i feministycznymi, mówiłem i prosiłem o wyjaśnienie tej kwestii. Zadawałem pytanie dlaczego postulują o swobodę aborcji dla nienarodzonych dziewczynek, do 12 tygodnia życia w łonie matki w imię swoich praw reprodukcyjnych? Takie podejście pokazuje nędzę intelektualną i katastrofę w sensie wiedzy.

Mam nadzieję, że ten projekt nigdy nie zostanie uchwalony przez parlament. W tę ustawę wpisane zostało zobowiązanie, że organ administracji rządowej i samorządu terytorialnego mają zapewnić każdemu bez względu na wiek, swobodny dostęp do metod i środków zapobiegania ciąży. W finansowanie antykoncepcji, wciąga się więc instytucje państwowe i samorządowe. Przerażającym jest także zapis: „Małoletnia, która ukończyła 15 rok życia, samodzielnie podejmuje decyzję o przerwaniu ciąży”. Prawnie małoletnia dziewczyna nie może sama kupić butelki piwa, ale ma mieć prawo decydowania o zabiciu własnego nienarodzonego jeszcze dziecka. Jest to przerażające, a jednocześnie mobilizuje nas do przeciwdziałania projektowi. Z bólem przypomnę, że pod podobnym projektem środowisk feministycznych zebrane zostało 210 tys. podpisów, a więc jest to dość duża grupa społeczna o szerokim zasięgu. Musimy nie tylko przeciwdziałać jako obywatele ewentualnym zmianom prawa, ale także mocniej zaangażować się w edukację, aby informować wszystkich czym jest aborcja nienarodzonego dziecka.

W projekcie ustawy „O prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie” w art. 12. Zapisane jest: „Zakazuje się umieszczania treści i organizowania zgromadzeń przeciwnych przepisom niniejszej ustawy w odległości mniejszej niż 100 m od podmiotów leczniczych, w szczególności szpitali ginekologicznych i położniczych, a także placówek edukacyjnych, takich jak szkoły i przedszkola”. Jest to wyraźne ograniczenie wolności słowa, prawa do wypowiedzi.

W art. 8 jest przerażający zapis, który mówi że w przypadku ciężkiej choroby dziecka, niepełnosprawności, można je zabić w łonie matki do 24 tygodnia. Natomiast kiedy stwierdzi się, że stan tego nienarodzonego dziecka uniemożliwia samodzielne życie, to: „przerwanie ciąży jest dopuszczalne bez ograniczeń czasowych”, czyli do momentu porodu. Jest to wielkie barbarzyństwo, które dopuszcza zabijanie dzieci tuż przed porodem.

Bardzo proszę o modlitwę za autorów tych propozycji. Proszę także o organizację obywatelską i aktywność w zbieraniu podpisów pod obywatelskim projektem „Zatrzymaj aborcję”, który zakłada usunięcie możliwości zabicia dziecka ze względu na podejrzenie niepełnosprawności bądź choroby.

Szczęść Boże!

Posłuchaj:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kategorie: Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.