Jeszcze raz o petycji do Prezydenta RP w sprawie doprecyzowania kwestii prawa do życia w Polskiej Konstytucji

Pragnę przypomnieć, że Polska Federacja Ruchów Obrony Życia przygotowała Apel do Prezydenta Andrzeja Dudy. Prezydent bardzo słusznie zainicjował proces zmiany naszej Konstytucji, ponieważ dzisiaj obowiązuje dokument napisany w czasach rządów postkomunistycznych, posiada wiele niedoskonałości.

Szanowni Państwo!

Prezydent RP Andrzej Duda zaprosił do debaty na temat kształtu nowej Konstytucji RP wszystkich obywateli. W tej debacie nie może zabraknąć głosu wszystkich ludzi dobrej woli! Dlatego Polska Federacja Ruchów Obrony Życia przygotowała list do pana Prezydenta, w którym postulujemy doprecyzowanie art. 38 Konstytucji, tak aby nie było wątpliwości, że prawne gwarancje ochrony życia dotyczą wszystkich obywateli, od poczęcia do naturalnej śmierci.

Poniżej zamieszczamy list w tej sprawie do Prezydenta RP, pod którym można złożyć podpis na stronie www.petycjakonstytucja.pl. Bardzo prosimy złożenie podpisu pod listem, zachęcenie do tego innych i upowszechnienie tej inicjatywy w swoim środowisku. Liczymy na obywatelską aktywność – konstytucyjny zapis chroniący życie wszystkich dzieci od poczęcia, jest sprawą pierwszorzędną i nie może go zabraknąć w Konstytucji Państwa nawiązującego do chrześcijańskich korzeni!

Zarząd Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia:

dr Paweł Wosicki – prezes

dr inż. Antoni Zięba – wiceprezes

Anna Dyndul – sekretarz

Przytoczę tekst Apelu kierowanego do Prezydenta dr Andrzeja Dudy:

„Zachęceni przez Pana Prezydenta, odpowiadając na apel Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, chcemy włączyć się do narodowej debaty konstytucyjnej. Ta ważna i oczekiwana przez wiele środowisk inicjatywa jest w swej istocie wezwaniem do budowania fundamentów ustroju społecznego, godnego niepodległej Polski. Owocem zainicjowanej przez Pana Prezydenta debaty, ma być nowa Konstytucja.

Nie wyobrażamy sobie, aby zabrakło w niej precyzyjnych gwarancji prawnej ochrony życia. Dlatego, dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, postulujemy uzupełnienie obecnie obowiązującego Artykułu 38 Konstytucji RP, dotyczącego prawa do życia w ten sposób, aby przyjął on brzmienie:

Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia, od poczęcia do naturalnej śmierci.

Jesteśmy przekonani, że tylko Konstytucja bazująca na poszanowaniu fundamentalnego prawa do życia wszystkich obywateli, bez żadnych wyjątków, jest godna Narodu aspirującego do ustroju społecznego realizującego zasady cywilizacji życia i miłości.”

Apel można podpisać na stronie internetowej: www.petycjakonstytucja.pl

Na początku naszej ustrojowej transformacji dyskutowano sprawę Konstytucji, a w czerwcu 1994 roku, po okresie przemian, w Gdańsku ogłoszono obywatelski projekt nowej Konstytucji. Ta Konstytucja była redagowana przez środowiska „Solidarności”, a wielką rolę pełnili wówczas przewodniczący Marian Krzaklewski i prof. prawa Alicja Grześkowiak. Pod obywatelskim projektem nowej Konstytucji znalazło się dwa miliony podpisów. Artykuł 9. zawierał następujące stwierdzenie:,,Podstawowym prawem osoby ludzkiej, gwarantowanym przez Rzeczpospolitą Polską, jest prawo do życia. Życie człowieka podlega szczególnej ochronie od poczęcia do naturalnej śmierci”. NSZZ „Solidarność” wielokrotnie występowała w obronie życia. Była współorganizatorem wielkiego narodowego marszu w obronie życia. Z ich strony było wiele konkretnych deklaracji dotyczących konieczności zapewnienia precyzyjnej i pełnej ochrony życia.

Oczywiście, kiedy tworzono tę Konstytucję, wówczas rządzili postkomuniści. Nowa Konstytucja została zlekceważona i nie poddana pod głosowanie społeczne.

Trzeba teraz, aby sens art. 9. został wpisany w nowo tworzącą się Konstytucję RP.

Szczęść Boże !

 

Posłuchaj:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kategorie: Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.