Dziennikarze, prawnicy i lekarze ginekolodzy za bezwarunkowym prawem do życia dla każdego poczętego dziecka

W mediach, w naszych domach, zakładach pracy w ostatnich dniach, toczy się mniej lub bardziej ożywiona dyskusja nad obywatelskim projektem nowelizacji ustawy chroniącej życie. Projekt ten ma zapewnić, bez żadnych wyjątków, prawo do życia dla każdego poczętego dziecka. Do dyskusji aktywnie włączyły się panie dziennikarki.

Poniżej umieszczam list zatytułowany „List otwarty dziennikarek przeciw aborcji”, adresowany między innymi do parlamentarzystów. Celem listu jest przedstawienie stanowiska polskich dziennikarek, które nie godzą się również na naciski lobby aborcyjnego, nie działającego w interesie kobiet i społeczeństwa, ale we własnym. Jako motto listu, dziennikarki użyły słów Zofii Kossak-Szczuckiej:

„Wszyscy mamy zrozumienie i poczucie gorącej odpowiedzialności, że musimy ratować życie nie narodzonych dzieci. Składana ustawicznie hekatomba niewinnych ofiar, wśród których znajdowali się zapewne, obok ludzi przeciętnych, geniusze, wielcy przywódcy narodu, artyści, myśliciele, uczeni – zubożyła naród w sposób nie dający się naprawić.” (Zofia Kossak-Szczucka, Słowo Powszechne, 23 marca 1958)

List Otwarty Dziennikarek: „Przeciwko aborcji”

„Do ustawodawców, decydentów, lekarzy i ludzi mediów

Obecne prawo pozwala na dokonywanie aborcji ludzi uznanych za chorych czy niepełnosprawnych. Prawo, które nie chroni najbardziej bezradnych i bezbronnych, staje się barbarzyńskie. Obywatelski projekt wprowadzający prawną ochronę nienarodzonych jest szansą na naprawę tego stanu rzeczy.

Głos za prawną ochroną poczętych jest głosem za przywróceniem ładu moralnego. Za ochroną kobiet, ich relacji z dzieckiem oraz przywróceniem godności i szacunku dla macierzyństwa. Jest w interesie nie tylko kobiet i dzieci, ale także ojców, rodzin i całego społeczeństwa. Warto podkreślić, że projekt ten nie stanowi zagrożenia dla leczenia kobiet w ciąży.

Głosowanie przeciwko prawnej ochronie nienarodzonych oznaczałoby wprowadzenie w życie lansowanej przez aborcyjnych fanatyków i radykalne feministki wizji kobiety z „prawem do własnego brzucha”. Wizja ta opiera się na kłamstwie, wedle którego aborcja jest zwyczajnym zabiegiem medycznym, bez żadnych negatywnych konsekwencji. A przecież nie ma niczego tak nieodwracalnego i tragicznego w skutkach, niczego równie poniżającego, degradującego i powodującego uprzedmiotowienie kobiety. Wizja ta przyczynia się również do zaprzeczenia wartości ojcostwa i rozkładu rodziny jako wspólnoty.

Brak poparcia dla ochrony życia oznaczałby również wygraną lobby aborcyjnego, któremu marzą się wysokie wskaźniki aborcji, zyski z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz ze sprzedaży sprzętu i środków farmakologicznych stosowanych do aborcji.

Liczymy na odważne opowiedzenie się za poszanowaniem godności kobiet i dzieci i wprowadzenie z myślą o nich należytej ochrony prawnej”.

Pod powyższym apelem podpisało się 118 dziennikarek redakcji katolickich, ale i redakcji świeckich, gdyż zadanie obrony życia dotyczy każdego uczciwego człowieka. Nikt nie może pozostać obojętny na zadawanie śmierci najbardziej bezbronnym, niewinnym istotom ludzkim, jakimi są poczęte, a nienarodzone dzieci.

Lista z podpisami jest otwarta. Wciąż można składać podpisy, wysyłając zgłoszenie przez Kontakt na stronie www.za-zyciem.pl. Jestem pewien, że z czasem lista naszych odważnych, uczciwych i zaangażowanych w dzieło obrony życia pań dziennikarek będzie dłuższa. Ale już teraz wyrażam każdej z Pań wielkie podziękowanie za tę akcję.

Podobną obywatelską inicjatywę nowelizacji ustawy chroniącej życie podjęli dziennikarze, prawnicy, lekarze ginekolodzy i nauczyciele akademiccy. Listy oraz podpisy i wszelkie informacje na temat tejże inicjatywy obywatelskiej można znaleźć na stronie internetowej: www.za-zyciem.pl. Potrzeba naszej dalszej wytrwałej modlitwy i działań apostolskich w postaci: rozmów, telefonów, listów e-mail oraz listów pocztowych do naszych parlamentarzystów. Przedstawiajmy nasze stanowisko jasno – jako obrońcy życia i katolicy poprzemy tylko tych parlamentarzystów i te partie, które poprą projekt nowelizacji ustawy i opowiedzą się za bezwarunkową ochroną każdego dziecka od momentu poczęcia.

W zawirowaniach współczesnego świata, różnych problemach, konfliktach czy grze interesów, niekiedy trudno znaleźć właściwą miarę i ocenę. Kryterium ochrony życia musi być dla nas decydujące i żaden uczciwy Polak i uczciwy katolik nie może głosować na tych parlamentarzystów, którzy odmawiają pełnego prawa do życia każdemu poczętemu dziecku.

Kategorie: Aborcja, Polityka. Tagi: , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.