Dzień Świętości Życia

Dzień 25 marca, przypadający w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, obchodzony jest w Polsce jako Dzień Świętości Życia. Ustanowienie tego dnia miało miejsce w 1998 roku przez Episkopat Polski i stanowiło odpowiedź na apel Jana Pawła II zawarty w encyklice Evangelium vitae: „Proponuję, nawiązując także do sugestii Kardynałów zgromadzonych na Konsystorzu w 1991 r., aby corocznie w każdym kraju obchodzono Dzień Życia, podobnie jak dzieje się to już z inicjatywy niektórych Konferencji Episkopatów. Trzeba, aby dzień ten był przygotowany i obchodzony przy czynnym udziale wszystkich członków Kościoła lokalnego. Jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji”. (Jan Paweł II, Evangelium vitae, nr 85).

Dzień Świętości Życia to czas poświęcony na refleksję nad świętością i nienaruszalnością daru życia. Przypada bowiem w liturgiczną uroczystość Zwiastowania Pańskiego, które przypomina wydarzenie, kiedy to w łonie Najświętszej Maryi Panny, za sprawą Ducha Świętego, począł się nasz Zbawiciel – Jezus Chrystus. Jest to dzień szczególnej refleksji oraz kontemplacji nad darem życia każdego poczętego człowieka. Z tej okazji w całej Polsce odbywają się różne religijne uroczystości, Msze Święte w katedrach i znanych sanktuariach oraz indywidualne modlitwy w różnych wspólnotach. Tego dnia podczas Mszy Świętej w różnych kościołach podejmowana jest Duchowa Adopcja Nienarodzonego Dziecka, organizowane są Marsze dla Życia oraz liczne konferencje i sympozja.

Każdego roku z okazji Dnia Świętości Życia w okolicach 25 marca ma miejsce pielgrzymka obrońców życia na Jasną Górę, w której uczestniczą tysiące wiernych. Jasna Góra jest to szczególne miejsce. Tam właśnie w 26 sierpnia 1956 roku w niezwykle trudnym dla naszej ojczyzny czasie, jakim był terror komunistyczny, milionowa rzesza Polaków, z inspiracji Sługi Bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, składała Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego – modlitwę w formie ślubów, złożonych Najświętszej Maryi Pannie Królowej Polski. Tekst został spisany przez kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski, w więzieniu w Komańczy. W przyrzeczeniu składano obietnicę Bogu w następującej formie: „Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady. Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca Wszelkiego Życia i za najcenniejszy skarb Narodu[1]„. Śluby były wielokrotnie ponawiane we wszystkich parafiach naszej ojczyzny. Właśnie tam, do Matki Życia i Królowej Polski każdego roku, w sobotę przed uroczystością Zwiastowania Pańskiego, zdążają pielgrzymi. Uroczystość rozpoczyna o godzinie 9.00 cykl wykładów w ramach pielgrzymki obrońców życia, natomiast o 12.00 ma miejsce Msza Święta przed cudownym obrazem Matki Bożej.

Jan Paweł II na początku swojego pontyfikatu wypowiedział znamienne słowa:

„Człowiekiem jest również nienarodzone dziecko: co więcej, Chrystus w sposób uprzywilejowany utożsamia się z „najmniejszymi”; jak więc można nie widzieć szczególnej Jego obecności w istocie jeszcze nie narodzonej, spośród wszystkich istot prawdziwie najmniejszej, najsłabszej, pozbawionej jakiegokolwiek środka obrony, nawet głosu, która nie może protestować przeciw ciosom godzącym w jej najbardziej podstawowe prawa”.

(Jan Paweł II, Rzym, 28 stycznia 1980 rok)

Ojciec Święty, jako obrońca życia, wskazał także na szczególny fragment Ewangelii (Mt 25-40). Jest w nim zawarty opis sądu ostatecznego. Chrystus w tym fragmencie przypomina, iż „cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. Papież podkreślał, że te słowa odnoszą się w sposób szczególny do poczętego, a nienarodzonego jeszcze dziecka.

Warto wspomnieć wydarzenie ustanowienia Dnia Świętości Życia w Stanach Zjednoczonych. Prezydent USA Ronald Reagan proklamował 22 stycznia 1984 roku Dniem Świętości Życia. Oto fragment proklamacji:

„Każde życie ludzkie jest darem naszego Stworzyciela, jest święte, niepowtarzalne i zasługujące na ochronę. W Narodowym Dniu Świętości Życia nasz kraj uznaje, że każda osoba, włączając w to każdą osobę nienarodzoną, ma specjalne miejsce i cel w naszym świecie. Podkreślamy naszą determinację w głoszeniu tego przesłania sumienia poprzez opowiadanie się za tymi spośród nas, którzy są słabi i pozbawieni głosu.

Najbardziej podstawowym obowiązkiem rządu jest ochrona życia niewinnych. (…) Świętość, szacunek dla życia jest zapisany w sercach wszystkich kobiet i mężczyzn. W tym dniu i przez cały rok pragniemy budować społeczeństwo, w którym wita się i chroni się prawnie życie każdego dziecka. Zachęcamy naszych rodaków Amerykanów do włączenia się w nasze sprawiedliwe, szlachetne działania. Historia uczy nas, że w sprawie zakorzenionej, najgłębszej w naszych zasadach i odwołującej się do najlepszych dążeń naszych obywateli – zwyciężymy. (…) Wzywam wszystkich Amerykanów, aby uczcili ten dzień odpowiednimi obchodami i podkreślili swą determinację w poszanowaniu życia i godności każdej istoty ludzkiej”[2].

Chciejmy więc dostrzec w naszej służbie, modlitwie, ofierze i trudzie pielgrzymki i wyzwaniach dnia codziennego, który ofiarujemy w intencji obrony życia, formę służby samemu Jezusowi w Jego braciach najmniejszych, nienarodzonych poczętych dzieci. Niech ta świadomość napełnia nas wielką radością i szczęściem, że możemy w ten sposób służyć Jezusowi Chrystusowi, naszemu Zbawicielowi. Wobec ogromnej liczby 50 mln ofiar aborcji rocznie – nienarodzonych dzieci, pragniemy zachęcić wszystkich do włączenia się w obchody Dnia Świętości Życia:

„Bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać – oto zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi”

(Evangelium vitae, nr 42)

„Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat”

(Evangelium vitae, nr 100)

Posłuchaj:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Przypisy:

  1. http://www.wyszynski.psur.pl/sluby.php
  2. Ronald Reagan, Proclamation 5147 – National Sanctity of Human Life Day, 13 stycznia1984.
Kategorie: Aborcja. Tagi: . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.