Czy antykoncepcja prowadzi do aborcji?

W wielu środowiskach, szczególnie w mediach, dominuje fałszywy pogląd, jakoby przez antykoncepcję można byłoby zmniejszyć lub wyeliminować aborcję. Natomiast poniższe dane statystyczne jednoznacznie stwierdzają, że promowanie oraz powszechne stosowanie środków antykoncepcyjnych, prowadzi w skali społecznej do wzrostu liczby aborcji, czyli zabójstw poczętych dzieci!

HISZPANIA W medycznym piśmie „Contraception” (w numerze I/2011) opublikowano badania, które wykazały zależność pomiędzy stosowaniem antykoncepcji a wzrostem liczby aborcji – zabójstw poczętych dzieci. Badania na reprezentatywnej grupie 2000 Hiszpanek w wieku rozrodczym (15-49 lat) prowadzono w latach 1997-2007. Wynika z nich, że w badanym okresie liczba kobiet stosujących antykoncepcję w tym kraju wzrosła z 49,1% do 79,9%. W tym samym czasie wskaźnik aborcji w tym kraju wzrósł z 5,52 aborcji na 1000 kobiet do 11,49[1].

Inne badania potwierdzające powyższe dane pochodzą z Francji i Szwajcarii.

FRANCJA W 2006 roku w piśmie „Human Reproduction” opublikowano badania, z których wynika, że ponad 70% kobiet, które poddały się aborcji stosowało różnego rodzaju środki antykoncepcyjne. Badania te zostały przeprowadzone na 163 kobietach, które poddały się aborcji we Francji. Oto szczegółowe wyniki:

 • 46% kobiet na 6 miesięcy przed aborcją stosowało pigułkę antykoncepcyjną bądź spiralę IUD,
 • 20,5% używało prezerwatyw,
 • 10,1% innej metody zapobiegania ciąży.

Jedynie 13,7% kobiet wcale nie stosowało antykoncepcji.

Zaraz przed aborcją:

 • 25,2% nie stosowało żadnej metody,
 • 23,2% stosowało pigułkę,
 • 9,4% spiralę IUD,
 • 23% prezerwatywy,
 • 19,2% inne metody[2].

SZWACJARIA Według danych Centrum Informacji o Rodzinie i Antykoncepcji, odsetek kobiet stosujących pigułki antykoncepcyjne i prezerwatywy oraz zgłaszających się do aborcji 1990 roku wyniósł 49%, a w 1992 aż 73%[3].

My obrońcy życia musimy przeciwstawiać się fałszywej kampanii medialnej propagującej antykoncepcję. Możemy to uczynić między innymi poprzez rozpowszechnianie rzetelnych informacji (takie jak powyższe), które ukazują prawdę, że stosowanie antykoncepcji nie prowadzi do redukcji liczby aborcji, a jej promowanie i rozpowszechnianie w skali społecznej prowadzi do wzrostu liczby aborcji, czyli zabójstw poczętych dzieci!

Warto również przytoczyć kilka wypowiedzi ekspertów (zarówno tych opowiadających się za ochroną życia ludzkiego od poczęcia, jak i tych, którzy akceptują aborcję) jednoznacznie wskazujących na związek przyczynowo-skutkowy między antykoncepcją a aborcją.

Prof. dr Christopher Tietze – jeden z najbardziej doświadczonych statystyków zajmujących się tematem aborcji na świecie:

„Należy oczekiwać wysokiej korelacji pomiędzy doświadczeniem aborcyjnym a doświadczeniem antykoncepcyjnym w przypadku populacji, w których zarówno antykoncepcja, jak i aborcja są dostępne.” Dalej prof. Tietze pisze: „Większe prawdopodobieństwo posiadania doświadczenia aborcji występuje u kobiet, które stosują antykoncepcję”[4].

Dr Judy Bury – w 1981 roku stwierdziła:

„Istnieją jednoznaczne dowody, że wbrew temu, co wydawałoby się do przewidzenia, promowanie stosowania środków antykoncepcyjnych prowadzi do wzrostu liczby aborcji[5]”.

Prof. dr Janet E. Smith – z Uniwersytetu w Dallas w USA:

„Istotną różnicą pomiędzy antykoncepcją a naturalnym planowaniem rodziny jest fakt, że kobiety poddające się aborcji w większości stosowały antykoncepcję, natomiast kobiety które stosują naturalne metody planowania rodziny, prawie nigdy nie usuwają ciąży. Te, gdy zachodzą w nieplanowaną ciążę, w pełni ją akceptują.” Prof. Smith wyjaśnia także przyczyny poddawania się aborcji przez kobiety stosujące uprzednio antykoncepcję:

 • „Antykoncepcja usuwa ze stosunku seksualnego element prokreacji
 • Sprawia, że ciąża wydaje się raczej wypadkiem niż naturalną konsekwencją, na którą ludzkie odpowiedzialni powinni być przygotowani. Wtedy aborcja staje się rozwiązaniem problemu niechcianej ciąży
 • Antykoncepcja umożliwia utrzymywanie stosunków seksualnych tym kobietom, które nie są gotowe na zajmowanie się dzieckiem. Kiedy zachodzą w ciążę, mają pretensje do nienarodzonego dziecka za to, że wkroczyło w ich życie i uciekają się do aborcji
 • Jest faktem, że ten sam system przekonań i postawa psychologiczna, która dopuszcza antykoncepcję, chętnie również dopuszcza aborcję”[6].

Zatem stosowanie środków antykoncepcyjnych nie tylko nie prowadzi do zmniejszenia liczby aborcji, lecz do jej zwiększenia, a jej promowanie skutkuje wzrostem zabójstw poczętych dzieci i późniejszymi fizycznymi i psychicznymi cierpieniami kobiet-matek (syndrom postaborcyjny).

Inne dane statystyczne wskazujące na związek przyczynowo-skutkowy między antykoncepcją a aborcją.

FRANCJA

 • Z badań przeprowadzonych na 14 704 wynika, że wśród 1034 kobiet, które zaszły w nieplanowaną ciążę lub poddało się aborcji w ciągu ostatnich 5 lat, 65% stosowało antykoncepcję (w tym 21% stosowało pigułkę antykoncepcyjną, 9% spiralę, 12% prezerwatywę a 23% inną metodę)[7].

WIELKA BRYTANIA

 • W ośrodku aborcyjnym Marie Stopes w Leeds, w ciągu 5 lat zapytano 4666 kobiet, które poddały się aborcji, o przyczynę ich zajścia w ciążę: 46,6% kobiet odpowiedziało, że zaszły w ciążę wskutek zawodności prezerwatyw[8].

USA

 • Z raportu amerykańskiego Guttmacher Institute (2011) wynika, że 54% kobiet dokonujących aborcji w roku 2008 w USA stosowało środki antykoncepcyjne w miesiącu poprzedzającym aborcję (głównie prezerwatywy bądź pigułki antykoncepcyjne)[9].

AUSTRALIA-NOWA ZELANDIA

Uczeni z australijskiego Uniwersytetu Flinders w Adelajdzie (profesorowie Wendy Abigail, Charmaine Power i Ingrid Belan) prowadzili badania na próbie 3,4 tysiącach kobiet i wykazali, że:

 • około 70% uczestniczek badania, które dokonały w ciągu ostatnich 10 lat aborcji, używało środków antykoncepcyjnych w chwili poczęcia dziecka
 • 36% przyznało, że ich partnerzy używali prezerwatywy
 • 28% stosowało różnego rodzaju środki antykoncepcyjne, a 3% respondentek stosowała naturalne metody regulacji poczęć[10].

Powyższe dane statystyczne potwierdzają, że większość kobiet, która poddaje się aborcji, używa w chwili poczęcia środków antykoncepcyjnych.

Posłuchaj:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Przypisy:

 1. José Luis Duenas, Inaki Lete, Rafael Bermejo, in., Trends in the use of contraceptive methods and voluntary interruption of pregnancy in the Spanish population during 1997–2007, w: ,,Contraception” 83 (2011), s. 82.
 2. Nathalie Bajos, Agathe Lamarche-Vadel, Fabien Gilbert, in., Contraception at the time of abortion: high-risk time or high-risk women?, ,,Human Reproduction” Vol.21, No.11, 2006, s. 2862-2864.
 3. Por. „Medizin und Ideologie?, nr 1/2002, s. 45.
 4. Cyt. za: Clowes Brian, Facts of Life, Human Life International, Front Royal, Virginia 1997, p. 58.
 5. Cyt. za: ,,Sex Education for Bureacrats”, The Scotsman, 29 June 1981.
 6. Cyt. za: Smith J. E., The connetion between contraception and abortion, ,,The Rescuer”, Vol. VII, No 4, 1993.
 7. Nathalie Bajos, Henri Leridon, Hél?ne Goulard, in., Contraception: from accessibility to efficiency, ,,Human Reproduction”, Vol.18, No.5, 2003, s. 994.
 8. Por. ,,British Journal of Family Planning”, 22, 1996, s. 6-8.
 9. Por. Facts on Induced Abortion In the United States, Guttmacher Institute, August 2011.
 10. Por. W. Abigail, Ch. Power, I. Belan, Changing patterns in women seeking terminations of pregnancy: A trend analysis of data from one service provider 1996–2006, w: ,,Australian and New Zealand Journal of Public Health”, 10 June 2008, Vol. 32 (3), s. 230-237.
Kategorie: Aborcja, Antykoncepcja. Tagi: , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.