Archiwa kategorii: Polityka

Prezydent elekt niesie nadzieję na zwycięstwo cywilizacji życia

Zadaniem prezy­denta jest służyć wszys­tkim Polakom, real­i­zować misję służby całemu nar­o­dowi, służby pol­skim rodzi­nom. Cieszymy się ze zwycięstwa prezy­denta elekta Andrzeja Dudy. Kam­pa­nia wybor­cza wykazała, że prezy­dent elekt i jego ugrupowanie dają nadzieję na umoc­nie­nie cywiliza­cji życia w naszej ojczyźnie. Prezy­dent Bro­nisław Komorowski wielokrot­nie przy … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Polityka | Możliwość komentowania Prezydent elekt niesie nadzieję na zwycięstwo cywilizacji życia została wyłączona

Wszyscy powinniśmy uczestniczyć w wyborach prezydenckich — musimy mądrze wybrać!

Wnioski są jed­noz­naczne: Prezy­dent Komorowski nie gwaran­tuje i nie zapew­nia właś­ci­wej ochrony życia w naszej ojczyźnie. Wszyscy już pomału czu­jemy finał wybor­czej kam­panii na urząd Prezy­denta RP. Musimy uczest­niczyć w tych wyb­o­rach i dokonać mądrego wyboru. Pamię­ta­jmy, że mniej ważne są deklaracje, obiet­nice czy słowa, ale najważniejsze … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Polityka | Możliwość komentowania Wszyscy powinniśmy uczestniczyć w wyborach prezydenckich — musimy mądrze wybrać! została wyłączona

Podejmijmy obywatelskie działania, aby zablokować ratyfikację szkodliwej Konwencji Rady Europy

W pro­ce­sie raty­fikacji Kon­wencji całkowicie przemil­czano i zig­norowano opub­likowane w 2014 roku wyniki badań uni­jnej Agencji Praw Pod­sta­wowych. W świ­etle tych danych Pol­ska jest kra­jem o najniższym poziomie prze­mocy wobec kobiet (19%) w Unii Europe­jskiej. Tym­cza­sem w kra­jach, w których obecny jest kon­wen­cyjny sposób poj­mowa­nia prze­mocy, liczba … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Inicjatywy społeczne, Polityka | Możliwość komentowania Podejmijmy obywatelskie działania, aby zablokować ratyfikację szkodliwej Konwencji Rady Europy została wyłączona

Bratanica dr Martina Luthera Kinga liderką obrony życia w USA

Byłam zła z powodu abor­cji i czułam ogromną winę. Moje dzieci pytały mnie, czy nie zas­tanaw­iałam się, aby także ich pod­dać abor­cji. Także ojciec zabitego dziecka bardzo żałuje tej decyzji. Wiem na pewno, że gdyby nie było legal­nej abor­cji, nigdy bym się jej nie pod­dała” – wspom­ina … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Polityka | Możliwość komentowania Bratanica dr Martina Luthera Kinga liderką obrony życia w USA została wyłączona

Niebezpieczne stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie tzw. klauzuli sumienia

Fakt, że osoba dzi­ałała w zgodzie z rozkazem swo­jego rządu lub swego zwierzch­nika, nie zwal­nia od odpowiedzial­ności” (zasady norym­ber­skie). Obec­nie wielu auto­ry­tetów w dziedzinie medy­cyny i prawa potwierdza fakt, że abor­cja jest zabójst­wem i nie można poz­wolić na zapis, który by zmuszał lekarzy do uczest­nictwa w tym pro­ced­erze. Przekazuję Wam smutną infor­ma­cję … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Polityka | Tagi: | Możliwość komentowania Niebezpieczne stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie tzw. klauzuli sumienia została wyłączona