Archiwa kategorii: Naprotechnologia

Kolejne samorządy mówią nie refundacji procedury in vitro

W dzisiejszej audy­cji pragnę podzielić się z wami rados­nymi infor­ma­c­jami z różnych miast Pol­ski. Jak podałem wcześniej, zrezyg­nowano z pro­jektu o refun­dacji pro­ce­dury in vitro ze środ­ków samorzą­dowych wojew­ództwa małopol­skiego. Równie pozy­ty­wną infor­ma­cję otrzy­małem z Białegos­toku i Szczecina, w których radni zablokowali refun­dację tej pro­ce­dury z budżetu samorzą­dowego. Może w końcu doczekamy … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, in vitro, Naprotechnologia, Polityka | 29 Comments

Bądź aktywnym obywatelem

Kwestie ustawowo-prawne związane ze sztucznym zapłod­nie­niem mają zostać ure­g­u­lowane jeszcze pod­czas tej kadencji Sejmu. Nie tylko możemy, ale mamy moralny obow­iązek wyko­rzys­tać ten czas do mod­l­itwy w intencji ety­cznych rozwiązań w sprawie pro­ce­dury in vitro, a jest nimi całkow­ity zakaz tworzenia istot ludz­kich w warunk­ach lab­o­ra­to­ryjnych. Właś­ci­wym rozwiązaniem … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii in vitro, Naprotechnologia, Polityka | 102 Comments

Możliwości leczenia naprotechnologią w Polsce

W Sejmie złożonych było kilka pro­jek­tów związanych z pro­ce­durą in vitro: 1. Pro­jekt Inic­jatywy Oby­wa­tel­skiej z Tuszyna „Con­tra in vitro” – zakazuje on całkowicie stosowanie pro­ce­dury in vitro, która w więk­szości niszczy poczęte życie ludzkie. Pon­adto narusza god­ność osobową małżonków oraz poczę­tych tą metodą dzieci. 2. Pro­jekt … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Naprotechnologia, Polityka | Tagi: , , | 90 Comments