Archiwa kategorii: Modlitwa

Nocne czuwanie modlitewne w intencji ochrony życia i praw rodziny — 3/4 października 2014 r.

Wobec pode­j­mowanych w ostat­nim cza­sie akty­wności skra­jnie lewicowych środowisk, które for­sują w par­la­men­cie rozwiąza­nia prawne uderza­jące w fun­da­men­talne prawa człowieka, zachę­cam do włączenia się w ogólnopol­skie czuwanie mod­litewne. Do tej inic­jatywy mod­litewnej naw­iązuje poniższy apel. Apel Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia w sprawie czuwa­nia mod­litewnego w intencji ochrony … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, in vitro, Modlitwa | Możliwość komentowania Nocne czuwanie modlitewne w intencji ochrony życia i praw rodziny — 3/4 października 2014 r. została wyłączona

Przypomnijmy słowa Jana Pawła II

Jeśli się naruszy prawo człowieka do życia w tym momen­cie, w którym poczyna się on jako człowiek pod sercem matki, godzi się pośred­nio w cały ład moralny, który służy zabez­piecze­niu nien­aruszal­nych dóbr człowieka. Życie jest pier­wszym wśród tych dóbr. (bł. Jan Paweł II, Nowy Targ, 8 czer­wca … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Modlitwa | Możliwość komentowania Przypomnijmy słowa Jana Pawła II została wyłączona

Marsz dla Życia w Waszyngtonie

Marsz dla Życia w Waszyn­g­tonie odbył się 23 sty­cz­nia i uczest­niczyło w nim ok. 300 000 osób z całych Stanów Zjed­noc­zonych, w tym zagraniczne del­e­gacje. Ta doroczna man­i­fes­tacja związana jest z 41. rocznicą hanieb­nego wyroku Sądu Najwyższego Stanów Zjed­noc­zonych, który w 1973 roku odmówił prawa do życia amerykańskim nien­ar­o­d­zonym dzieciom … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Ekspiacja, Inicjatywy społeczne, Modlitwa | Możliwość komentowania Marsz dla Życia w Waszyngtonie została wyłączona

Od oceanu do oceanu — Peregrynacja Ikony Częstochowskiej w obronie życia

30 tysięcy kilo­metrów, 24 kraje przemierzy Matka Boża w znaku jasnogórskiego Obrazu, aby przy­pom­nieć wszys­tkim ludziom o god­ności i wartości życia ludzkiego od poczę­cia po jego nat­u­ralny kres. 28 sty­cz­nia 2012 r. lid­erzy ruchów obrony życia z 18 kra­jów złożyli przed Matką Bożą w Ikonie Częs­to­chowskiej „Akt Powierzenia Maryi … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Ekspiacja, Modlitwa | 37 Comments

Modlitwa fundamentem dzieła obrony życia

Apel bł. Papieża w naszej dra­maty­cznej sytu­acji jest ogrom­nie potrzebny. Poprzez mod­l­itwę pomożemy zagu­bionym poli­tykom i dzi­en­nikar­zom. Pomożemy także lekar­zom, aby ucz­ci­wie przekazy­wali prawdę o skutkach pro­ce­dury in vitro, a pro­mowali skuteczną i ety­czną metodę leczenia niepłod­ności – napro­tech­nologię. Dzisiaj pragnę przy­pom­nieć, że walka o życie, o sza­cunek dla … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Modlitwa | 94 Comments