Archiwum kategorii: Ekspiacja

Marsz dla Życia w Waszyngtonie

Marsz dla Życia w Waszyn­g­tonie odbył się 23 sty­cz­nia i uczest­niczyło w nim ok. 300 000 osób z całych Stanów Zjed­noc­zonych, w tym zagraniczne del­e­gac­je. Ta dorocz­na man­i­fes­tac­ja związana jest z 41. rocznicą hanieb­ne­go wyroku Sądu Najwyższego Stanów Zjed­noc­zonych, który w 1973 roku odmówił prawa do życia amerykańskim nien­ar­o­d­zonym dzieciom … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Ekspiacja, Inicjatywy społeczne, Modlitwa | Możliwość komentowania Marsz dla Życia w Waszyngtonie została wyłączona

Narodowy Dzień Pokuty za grzechy przeciwko życiu człowieka

27 kwiet­nia minie kole­j­na bolesna roczni­ca uch­wale­nia w 1956 roku — w warunk­ach komu­nisty­cznego ter­roru — ustawy abor­cyjnej. Skut­ki tej zbrod­niczej ustawy obow­iązu­jącej aż do 7 sty­cz­nia 1993 roku, okaza­ły się niezwyk­le trag­iczne dla naszego nar­o­du: okrut­na śmierć pon­ad 20 mil­ionów nien­ar­o­d­zonych dzieci, obciąże­nie wielkim grzechem sum­ień … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Ekspiacja | 34 komentarze

Od oceanu do oceanu — Peregrynacja Ikony Częstochowskiej w obronie życia

30 tysię­cy kilo­metrów, 24 kra­je przemierzy Mat­ka Boża w znaku jasnogórskiego Obrazu, aby przy­pom­nieć wszys­tkim ludziom o god­noś­ci i wartoś­ci życia ludzkiego od poczę­cia po jego nat­u­ral­ny kres. 28 sty­cz­nia 2012 r. lid­erzy ruchów obrony życia z 18 kra­jów złożyli przed Matką Bożą w Ikonie Częs­to­chowskiej „Akt Powierzenia … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Ekspiacja, Modlitwa | 37 komentarzy

27 kwietnia — Narodowym Dniem Pokuty za grzechy przeciwko życiu człowieka

Episkopat Pol­s­ki w liś­cie do rzą­du PRL w 1970 roku podał wstrząsającą infor­ma­cję, że w ciągu jed­nego roku ginie w Polsce ok. jed­nego mil­iona nien­ar­o­d­zonych dzieci. Potrze­ba więc naszej poku­ty, mod­l­itwy, pos­tu i ofi­ary na rzecz obrony życia każdego człowieka od momen­tu poczę­cia. To jest sprawa sum­ienia każdego człowieka, do którego dotrą te słowa. … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Ekspiacja | 45 komentarzy

Zaproszenie na Jasną Górę na XXXII Pielgrzymkę Obrońców Życia Człowieka

Prag­nę ponow­ić zaprosze­nie na XXXII Piel­grzymkę Obrońców Życia na Jas­ną Górę. Odbędzie się ona 24 mar­ca 2012 roku (sob­o­ta).

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Ekspiacja, Modlitwa | 39 komentarzy