Archiwa kategorii: Ekspiacja

Marsz dla Życia w Waszyngtonie

Marsz dla Życia w Waszyn­g­tonie odbył się 23 sty­cz­nia i uczest­niczyło w nim ok. 300 000 osób z całych Stanów Zjed­noc­zonych, w tym zagraniczne del­e­gacje. Ta doroczna man­i­fes­tacja związana jest z 41. rocznicą hanieb­nego wyroku Sądu Najwyższego Stanów Zjed­noc­zonych, który w 1973 roku odmówił prawa do życia amerykańskim nien­ar­o­d­zonym dzieciom … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Ekspiacja, Inicjatywy społeczne, Modlitwa | Możliwość komentowania Marsz dla Życia w Waszyngtonie została wyłączona

Narodowy Dzień Pokuty za grzechy przeciwko życiu człowieka

27 kwiet­nia minie kole­jna bolesna rocznica uch­wale­nia w 1956 roku — w warunk­ach komu­nisty­cznego ter­roru — ustawy abor­cyjnej. Skutki tej zbrod­niczej ustawy obow­iązu­jącej aż do 7 sty­cz­nia 1993 roku, okazały się niezwykle trag­iczne dla naszego nar­odu: okrutna śmierć ponad 20 mil­ionów nien­ar­o­d­zonych dzieci, obciąże­nie … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Ekspiacja | 34 Comments

Od oceanu do oceanu — Peregrynacja Ikony Częstochowskiej w obronie życia

30 tysięcy kilo­metrów, 24 kraje przemierzy Matka Boża w znaku jasnogórskiego Obrazu, aby przy­pom­nieć wszys­tkim ludziom o god­ności i wartości życia ludzkiego od poczę­cia po jego nat­u­ralny kres. 28 sty­cz­nia 2012 r. lid­erzy ruchów obrony życia z 18 kra­jów złożyli przed Matką Bożą w Ikonie Częs­to­chowskiej „Akt Powierzenia Maryi … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Ekspiacja, Modlitwa | 37 Comments

27 kwietnia — Narodowym Dniem Pokuty za grzechy przeciwko życiu człowieka

Episkopat Pol­ski w liś­cie do rządu PRL w 1970 roku podał wstrząsającą infor­ma­cję, że w ciągu jed­nego roku ginie w Polsce ok. jed­nego mil­iona nien­ar­o­d­zonych dzieci. Potrzeba więc naszej pokuty, mod­l­itwy, postu i ofi­ary na rzecz obrony życia każdego człowieka od momentu poczę­cia. To jest sprawa sum­ienia każdego człowieka, do którego … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Ekspiacja | 45 Comments

Zaproszenie na Jasną Górę na XXXII Pielgrzymkę Obrońców Życia Człowieka

Pragnę ponowić zaprosze­nie na XXXII Piel­grzymkę Obrońców Życia na Jasną Górę. Odbędzie się ona 24 marca 2012 roku (sobota).

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja, Ekspiacja, Modlitwa | 39 Comments