Biskupi za prawem do życia bez wyjątków i przeciwko karaniu kobiet

Ksiądz dr Przemysław Drąg, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin przekazał stanowisko polskich biskupów, skierowane do wszystkich diecezjalnych duszpasterzy rodzin, nawiązujące do obecnie toczącej się dyskusji nad prawem do życia dla każdego poczętego dziecka.

Cytuję fragmenty tego listu, który został opublikowany przez Katolicką Agencję Informacyjną.

„Na zaproszenie Dyrektora Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin przy KEP w dyskusji nad formą tego projektu uczestniczyło wiele osób zaangażowanych od dawna w promowanie i ochronę życia ludzkiego.

Projekt ustawy od początku był inspirowany troską o zapewnienie wszystkim dzieciom prawa do życia. Pragnęliśmy, aby w roku jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski i w 60. rocznicę Ślubów Jasnogórskich nasza Ojczyzna stała się wreszcie miejscem, gdzie godność każdego człowieka – także tego jeszcze nienarodzonego – będzie respektowana.

Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin od listopada 2015 roku czynnie włączył się w pracę nad tym projektem, koordynując podejmowane działania. Istotnym celem było spotkanie jak największej liczby osób i organizacji promujących cywilizację życia. Chcieliśmy razem obudzić wrażliwość wszystkich Polaków, wierzących i niewierzących, chcieliśmy zbudować ruch społeczny, który promowałby życie jako wartość niepodważalną i niezależną od jakości biologicznej dziecka. Choć pierwsze spotkania dawały nadzieję na wspólną realizację projektu, to niestety nie udało się osiągnąć pełnego porozumienia. Mając na uwadze pewne kontrowersje ks. abp Stanisław Gądecki, ks. bp Artur Miziński, ks. abp. Henryk Hoser i ks. bp Jan Wątroba przekazali dyrektorowi KODR swoją opinię, w której jednoznacznie opowiedzieli się za całkowitą ochroną życia dziecka. Sprzeciwili się jednocześnie propozycjom prawnym, które postulują odpowiedzialność karną kobiety, która dopuściłaby się zabicia swojego nienarodzonego dziecka”.

Jest to bardzo ważny fragment listu księdza dr. Przemysława Drąga, dyrektora Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin w Warszawie. Mamy dwie inicjatywy osób świeckich zmierzające do zapewnienia prawnej ochrony każdemu poczętemu dziecku bez żadnych wyjątków. Pierwsza to gotowy projekt obywatelski przygotowany przez Fundację Pro-Prawo do życia kierowaną przez Mariusza Dzierżawskiego. Zawiera ona całkowite wyeliminowanie wszystkich wyjątków dopuszczających zabijanie nienarodzonych dzieci, ale niestety wprowadza możliwość karania więzieniem kobiet, które dopuściły się aborcji. Drugi to również obywatelski projekt zgłoszony przez Polską Federację Ruchów Obrony Życia kierowaną przez dr. Pawła Wosickiego. W Apelu tym skierowanym do polskich parlamentarzystów zawarty jest mocny i jednoznaczny postulat wykreślenia wszystkich wyjątków z obecnej ustawy chroniącej życie. Apel mówi o wprowadzeniu pełnej, bez żadnych wyjątków, ochrony życia każdego poczętego dziecka, ale także wzmocnienia pomocy i ochrony kobiet w ciąży tzw. problemowej. Apel ten zawiera mocny postulat zwiększenia pomocy państwa i organów samorządowych dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi.

W Polsce teraz zbiera się równolegle podpisy pod dwoma dokumentami. Jeden to lista podpisów pod projektem zgłoszonym przez Fundację Pro-Prawo do życia Mariusza Dzierżawskiego, gdzie niestety jest zawarty zapis o karalności więzieniem kobiet. Druga lista podpisów pod Apelem Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, kierowana przez dr. Pawła Wosickiego. Oba mają wspólny cel, bo w jednym i w drugim dokumencie postuluje się czy wprowadza projekt pełnej bez żadnych wyjątków ochrony życia każdego poczętego dziecka. Cieszy nas, że w tej zasadniczej kwestii jest jedność wśród wszystkich świeckich ruchów pro-life. Różnimy się natomiast tematem o karalności kobiet. Wspieram i pomagam w zbieraniu podpisów pod Apelem Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Z niezwykłą radością przyjęliśmy głos księdza Przemysława Drąga, w którym jednoznacznie stwierdzono, że biskupi Kościoła katolickiego jasno opowiedzieli się za pełną ochroną życia każdego poczętego dziecka, ale przeciw karaniu i więzieniu kobiet, które dopuszczają się aborcji.

Według najnowszych, ogólnopolskich badań CBOS, przeprowadzonych w dniach 2-9 marca br. na próbie 1034 osób wynika, że:

„Dwie trzecie badanych (66%) zgadza się z opinią, że «zawsze i niezależnie od okoliczności, ludzkie życie powinno być chronione od poczęcia do naturalnej śmierci». Nie zgadza się z tym stwierdzeniem 28%, a mniej więcej co siedemnasty badany (6%) nie ma w tej sprawie zdania”.

Mamy mocne poparcie wśród Polaków w zmaganiach o prawo do życia dla każdego poczętego dziecka.

Szczęść Boże!

Posłuchaj:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kategorie: Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.