Archiwa autora: Antoni Zięba

Zaproszenie na II Małopolski Marsz Rodzinie i Życiu TAK

W imie­niu Grażyny Kominek Prezesa Zarządu Diecez­jal­nego Insty­tutu Akcji Katolick­iej Archi­diecezji Krakowskiej serdecznie zapraszam na II Małopol­ski Marsz Rodzinie i Życiu Tak!. Zaprosze­nie na II Małopol­ski Marsz Rodzinie i Życiu Tak! Także dla obrońców życia spoza Małopol­ski. 8 października 2017 r. odbędzie się II Małopol­ski Marsz … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Zaproszenie na II Małopolski Marsz Rodzinie i Życiu TAK została wyłączona

Śmierć Charliego Garda

11-miesięczny Char­lie Gard zmarł w londyńskim hos­picjum. Dziecko chorowało na rzadką chorobę gene­ty­czną doty­czącą mutacji genu RRM2B, zwaną syn­dromem wycz­er­pa­nia mito­chon­dri­al­nego DNA. Dziecko urodz­iło się z poważną wrod­zoną wadą gene­ty­czną, zwaną syn­dromem wycz­er­pa­nia mito­chon­dri­al­nego DNA. Jedni spec­jal­iści uważali, że jest to choroba nieuleczalna, nato­mi­ast inni lekarze … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Śmierć Charliego Garda została wyłączona

Zaproszenie na pielgrzymkę w 76 rocznicę męczeńskiej śmierci Świętego Maksymiliana

14 sierp­nia będzie miała miejsce 76 rocznica śmierci św. Maksy­mil­iana Marii Kol­bego. Cen­tralne uroczys­tości ku czci fran­ciszkańskiego Męczen­nika odbędą się w byłym niemieckim obozie Auschwitz. Pragnę wszys­t­kich zachę­cić do wzię­cia udzi­ału w trady­cyjnej piel­grzymce z parafii św. Maksy­mil­iana Kol­bego w Oświęcimiu, do byłego niemieck­iego obozu zagłady Auschwitz– Birke­nau. … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Zaproszenie na pielgrzymkę w 76 rocznicę męczeńskiej śmierci Świętego Maksymiliana została wyłączona

Atak na prawo do klauzuli sumienia aptekarzy

Poli­tycy „Nowoczes­nej” pięt­nują far­ma­ceutów odmaw­ia­ją­cych sprzedaży środ­ków poron­nych. Media niedawno poin­for­mowały, że w Warsza­wie par­tia „Nowoczesna” rozpoczęła akcję, jak słusznie nazwał to„Nasz Dzi­en­nik” — nękanie za sum­ie­nie. Dzi­ałacze z par­tii „Nowoczes­nej” z regionu warsza­wskiego, chodzą po aptekach i pytają się o dostęp­ność pigułki ellaOne. Jeżeli jest ona niedostępna, … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Atak na prawo do klauzuli sumienia aptekarzy została wyłączona

Prezydenci USA Donald Trump i Ronald Reagan za życiem

6 lipca 2017 r. amerykański Prezy­dent spotkał się w Warsza­wie z Prezy­den­tem Pol­ski oraz przy­wód­cami państw Trój­morza. Don­ald Trump wygłosił bardzo ważne w wymi­arze świa­towym przemówie­nie na placu Krasińskich.

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Prezydenci USA Donald Trump i Ronald Reagan za życiem została wyłączona