Archiwa autora: Antoni Zięba

Oświadczenia w sprawie pigułki „dzień po”

Przed­staw­iciele Praw­icy Rzecz­pospo­litej uważają, że rząd ma obow­iązek wyco­fać pigułkę ellaOne i podobne preparaty z pol­skiego rynku. Wys­tosowali oświad­cze­nie pod­pisane przez Mar­i­ana Piłkę, Lecha Łuczyńskiego i Lidię Sankowską-Grabczuk.

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Oświadczenia w sprawie pigułki „dzień po” została wyłączona

Apel w sprawie doprecyzowania ochrony życia w nowej konstytucji

Prezy­dent Andrzej Duda 20 maja wygłosił orędzie z okazji drugiej rocznicy wyboru na urząd prezydenta.

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Apel w sprawie doprecyzowania ochrony życia w nowej konstytucji została wyłączona

Szczeciński Marsz dla Życia

Uli­cami Szczecina prze­masze­rował już po raz XV najwięk­szy w Polsce Marsz dla Życia pod hasłem: „Kocham Cię Życie”. Orga­ni­za­torzy wstęp­nie podają, że w Marszu udział wzięło ok. kilku­nastu tysięcy osób. Był to najwięk­szy Marsz dla życia, który odbył się w Polsce.

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Szczeciński Marsz dla Życia została wyłączona

100 rocznica urodzin profesora Włodzimierza Fijałkowskiego

W tym roku przy­pada setna rocznica urodzin wybit­nego lekarza ginekologa – położnika prof. dr. hab. n. med. Włodz­imierza Fijałkowskiego. Był twórcą pol­skiego mod­elu szkół rodzenia, a także cenionym pro­mo­torem nat­u­ral­nych metod planowa­nia rodziny. Włodz­imierz Fijałkowski urodził się 4 czer­wca 1917 r. w Bobrown­ikach nad Wisłą. Do matury … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania 100 rocznica urodzin profesora Włodzimierza Fijałkowskiego została wyłączona

Petycja do Prezydenta RP w sprawie doprecyzowania kwestii prawa do życia w polskiej Konstytucji

Prezy­dent Andrzej Duda zapro­ponował pod­ję­cie debaty w sprawie nowej Kon­sty­tucji Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej. Dzisiejsza Kon­sty­tucja, która obow­iązuje to kon­sty­tucja z ery postko­mu­nizmu. Została uch­walona 1997 roku, kiedy władzę spra­wował Alek­sander Kwaśniewski jako prezy­dent, a pre­mierem był Włodz­imierz Cimoszewicz. SLD w pewnym sen­sie wymusiło ksz­tałt Kon­sty­tucji, która do dzisiaj … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Petycja do Prezydenta RP w sprawie doprecyzowania kwestii prawa do życia w polskiej Konstytucji została wyłączona