Apel w sprawie doprecyzowania ochrony życia w nowej konstytucji

Prezydent Andrzej Duda 20 maja wygłosił orędzie z okazji drugiej rocznicy wyboru na urząd prezydenta.

To krótkie, ale znakomite wystąpienie naszego Prezydenta zasługuje na przypomnienie. Zacytuję niewielki fragment:

„Wbrew opinii tych, którzy twierdzili, że to niemożliwe, wprowadziliśmy prodemograficzny program 500+, obniżyliśmy wiek emerytalny, z sukcesem zorganizowaliśmy Światowe Dni Młodzieży i szczyt państw NATO w Warszawie. Dziś jesteśmy krajem bezpiecznym, chronionym nie tylko przez naszą armię, ale również przez wojska naszych sojuszników. Dynamicznie rozwija się polska gospodarka. Jestem dumny, że jako Prezydent Rzeczypospolitej mogę swoją działalnością wspierać ekspansję polskich firm na rynkach światowych. Choć przed nami jeszcze wiele do zrobienia, po tych dwóch latach możemy optymistycznie patrzeć w przyszłość.

To, co już udało się osiągnąć, utwierdza mnie w przekonaniu, że stać nas, jako naród, na dużo więcej. 3 maja, w dzień święta Konstytucji z 1791 roku, ogłosiłem moją decyzję dotyczącą przyszłorocznego referendum, które ma na celu nakreślenie fundamentu przyszłej ustawy zasadniczej. Zwrócę się do Senatu Rzeczypospolitej, by referendum to odbyło się 11 listopada 2018 roku.

Święto stulecia odzyskania niepodległości to najlepszy – moim zdaniem – dzień na określenie niezbędnych kierunków zmian ustrojowych w naszym państwie. I te kierunki po raz pierwszy w historii nakreśli całe nasze społeczeństwo. Wierzę w to głęboko, że nikt wyrażonej w referendum opinii narodu, podważał nie będzie. Późniejszą pracę uwieńczy projekt nowej Konstytucji dla Rzeczypospolitej. Niech to wspólne dzieło będzie wyrazem naszej odpowiedzialności za przyszłość narodu i naszego państwa”.

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia, której jestem współzałożycielem i prezesem odpowiedziała na słowa Prezydenta. Opracowaliśmy list do Andrzeja Dudy w sprawie wzmocnienia konstytucyjnej ochrony życia człowieka. Wystosowaliśmy Apel do ludzi dobrej woli, aby pod naszym Apelem do prezydenta Andrzeja Dudy zbierano podpisy. Na stronie petycjakonstytucja.pl można elektronicznie wpisać się na listę popierając nasz Apel.

„Szanowny Pan

dr Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Zachęceni przez Pana Prezydenta, odpowiadając na apel Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, chcemy włączyć się do narodowej debaty konstytucyjnej. Ta ważna i oczekiwana przez wiele środowisk inicjatywa jest w swej istocie wezwaniem do budowania fundamentów ustroju społecznego, godnego niepodległej Polski. Owocem zainicjowanej przez pana Prezydenta debaty ma być nowa Konstytucja.

Nie wyobrażamy sobie, aby zabrakło w niej precyzyjnych gwarancji prawnej ochrony życia. Dlatego, dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, postulujemy uzupełnienie obecnie obowiązującego Artykułu 38 Konstytucji RP, dotyczącego prawa do życia w ten sposób, aby przyjął on brzmienie:

Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia, od poczęcia do naturalnej śmierci.

Jesteśmy przekonani, że tylko Konstytucja bazująca na poszanowaniu fundamentalnego prawa do życia wszystkich obywateli, bez żadnych wyjątków, jest godna Narodu aspirującego do ustroju społecznego realizującego zasady cywilizacji życia i miłości.”

Bardzo proszę o podpisywanie się pod tym Apelem, który dostępny jest na stronie internetowej petycjakonstytucja.pl. W sierpniu 2006 roku podjęto próbę wzmocnienia konstytucyjnej ochrony życia człowieka poprzez dopisanie do Art. 38 słów „od poczęcia do naturalnej śmierci”. Niestety, ale w kwietniu w 2007 roku ta propozycja nie została przyjęta. Z przeprowadzonych sondaży wynikało, że Polacy wyraźnie opowiadali się za ochroną życia. Także w listach do Marszałka Sejmu jasno wyrażali swoje stanowisko w kwestii wzmocnienia ochrony życia. Dzisiaj to poparcie społeczne trzeba przypominać i przedstawić jako dowód, że już wtedy społeczeństwo domagało się pełniejszej, mocniejszej i precyzyjnej ochrony życia. Na apel środowisk pro-life w listach do Marszałka Sejmu o uzupełnienie naszej Konstytucji opowiedziało się wówczas 506 tys. obywateli, a przeciwko wzmocnieniu ochrony życia było tylko 1900 osób. Ufamy, że tym razem uda nam się wzmocnić ochronę życia, która będzie zapisana w naszej Konstytucji.

Szczęść Boże!

 

Posłuchaj:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kategorie: Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.