27 listopada – Światowy Dzień Modlitwy w Intencji Obrony Życia

Ojciec Święty Benedykt XVI w liście do biskupów całego świata zaapelował, aby dzień 27 listopada był Ogólnoświatowym Dniem Modlitwy w Obronie Życia, w intencji zachowania szacunku i obrony życia każdego człowieka od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. My obrońcy życia przyjęliśmy tą wiadomość z ogromną radością. Modlitwa bowiem odgrywa bardzo istotą rolę w dziele obrony życia: daje światło, moc oraz wytrwałość w zmaganiach o prawo do życia każdego człowieka.

Podobną radością mogą podzielić się osoby, które podjęły Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka nienarodzonego i jego rodziców. Każdorazowo można adoptować tylko jedno nieznane nam dziecko zagrożone aborcją, którego imię zna tylko Bóg[1].

Dzień 27 listopada jest szczególnym dniem, w którym chcemy propagować powstałą w naszej ojczyźnie na II Światowym Kongresie Modlitwy za Życie – World Prayer For Life, czyli Światową Krucjatę Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci. Mamy nadzieję, że ten dzień będzie dniem wielkiej modlitwy do Wszechmocnego Boga z prośbą o opamiętanie się tych, którzy niszczą życie ludzkie – cenny dar naszego Boga. Mamy nadzieję, że ta modlitewna inicjatywa, którą jest Światowa Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci, wzbudzi w ludziach na całym świecie chęć i pragnienie zanoszenia systematycznych, codziennych modlitw w tej intencji. Dla nas – Polaków 27 listopada jest szczególnym dniem, gdyż stanowi odpowiedz na apel błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II, zawarty w encyklice Evangelium vitae:

„Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat” (Evangelium vitae, nr 100)

Następca błogosławionego Jana Pawła II – Ojciec Święty Benedykt XVI wprowadził w czyn tą wielką strategię obrony życia, która stawia w centrum wszelkich działań MODLITWĘ. Mamy nadzieję, że ta modlitwa zapoczątkuje ogólnoświatowy ruch, który zdoła odeprzeć ataki cywilizacji śmierci. Niech w tym starciu Chrystus Król, dawca życia i śmierci, będzie naszym wodzem, nadzieją i mocą. Bł. Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział:

„Walczcie, aby każdemu człowiekowi przyznano prawo do urodzenia się…. Nie zniechęcajcie się sprzeciwami, czy niepowodzeniami, jakie możecie spotkać na tej drodze. Chodzi o człowieka i nie można w tej sytuacji zamykać się w biernej rezygnacji. Jako namiestnik Chrystusa, Wcielonego Słowa Bożego, mówię wam: pokładajcie wiarę w Bogu, Stworzycielu i Ojcu każdej ludzkiej istoty. Ufajcie też człowiekowi, stworzonemu na obraz i podobieństwo Boże i powołanemu, by być dzieckiem Bożym. W Chrystusie zmarłym i zmartwychwstałym sprawa człowieka otrzymała już swój ostateczny wyrok: ŻYCIE ZWYCIĘŻY śmierć!” (Jan Paweł II, Rzym, 26 lutego 1979)

Chciejmy wszyscy uczestniczyć w tej wielkiej ogólnoświatowej modlitwie do Wszechmocnego Trójjedynego Boga o szacunek i prawo do życia każdego człowieka od momentu poczęcia po naturalny kres. Chciejmy mobilizować innych oraz pomagać kapłanom i duszpasterzom w organizacji Światowego Dnia Modlitw w Intencji Obrony Życia. Nasza ojczyzna narażona jest obecnie na różnego rodzaju ataki na życie ludzkie oraz na Kościół Katolicki, który jest dzisiaj praktycznie jedyną ogólnoświatową wspólnotą broniącą życia każdego człowieka. Największe nawet organizacje światowe, masowe media oraz agendy ONZ milczą wobec faktu dokonywania wymuszonych, zbrodniczych aborcji w Chinach, kiedy policja prowadzi młode Chinki do szpitali, aby pod przymusem zabiły swoje nienarodzone dzieci. To Kościół Święty poprzez duszpasterzy, księży biskupów na czele z Ojcem Świętym Benedyktem XVI stawia opór tej straszliwej cywilizacji śmierci.

Jesteśmy dumni, że należymy do wspólnoty, która mimo wielu przeciwności, nie zrezygnowała z wspaniałej, szlachetnej walki o zachowanie każdego życia ludzkiego i której fundamentem zawsze było i będzie modlitwa.

„Stosunek do daru życia jest wykładnikiem i podstawowym sprawdzianem autentycznego stosunku człowieka do Boga i do człowieka, czyli wykładnikiem i sprawdzianem autentycznej religijności i moralności.” (Jan Paweł II, Częstochowa, 19.06.1983r.)

Każdego roku w dniu 27 listopada diecezje w całej Polsce organizują obchody Światowego Dnia Modlitwy w Intencji Obrony Życia. Dla przykładu w Krakowie, kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski, 27 listopada 2010 roku zwrócił się z prośbą, aby wszystkie parafie i inne wspólnoty Archidiecezji Krakowskiej włączyły się w papieską modlitwę, by wyjednać u Boga, Ojca Miłosierdzia, wielką łaskę nawrócenia serc ku obronie życia. Kardynał Stanisław Dziwisz podczas homilii wygłoszonej 27 listopada w Bazylice Mariackiej z okazji modlitewnego czuwania w obronie życia nienarodzonego mówił, że „Nikt poza Bogiem nie ma prawa dysponować w sposób arbitralny ludzkim życiem” – podkreślał. I dodał, że dla każdego z nas życie jest bezinteresownym darem, jaki otrzymaliśmy od Stwórcy. „Do nas należy ten dar pomnażać, rozwijać, doprowadzać do pełni, by w jak najbardziej dojrzałym kształcie zachować go na życie wieczne” – tłumaczył metropolita krakowski.

Kardynał powiedział także, że należy troszczyć się o życie braci i sióstr „najmniejszych, czyli nienarodzonych”. „Każde poczęte życie to nowy człowiek, który ma prawo począć się w akcie miłości swoich rodziców, a nie w laboratorium” – podkreślił kard. Dziwisz[2]. Jak mówił, każde poczęte życie ma prawo do bezpiecznego wzrastania w łonie swojej matki, a nie do „zamrażania go i przechowywania w lodówce niskich temperatur co, najczęściej kończy się jego śmiercią” – tłumaczył metropolita. Zwrócił też uwagę, że zarodek ludzki to po prostu istota ludzka i nikt nie ma prawa decydować, do kiedy nie jest, a od kiedy jest człowiekiem. „Dlatego Kościół nie może się zgodzić na metodę zwaną in vitro i czyni to w imię obrony godności człowieka i świętości ludzkiego życia” – podkreślił kard. Dziwisz. Wyrazem naszego udziału winna być Msza Święta, odprawiona wieczorem 27 listopada oraz specjalne nabożeństwo eucharystyczne. W jego treści powinny się znaleźć: przeproszenie za odrzucony dar życia, wdzięczność za dar życia, modlitwa o przyjęcie poczętego życia.

Warto w tym miejscu przytoczyć wypowiedź arcybiskupa Henryka Hosera – ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej. W katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana – męczennika, na warszawskiej Pradze ks. abp powiedział:

„Walka o życie jest walką o przetrwanie całej ludzkości, a największym grzechem człowieka są grzechy przeciwko ludzkiemu życiu, zwłaszcza niewinnemu. Nie ma sytuacji, które usprawiedliwiają zabójstwo niewinnej istoty ludzkiej”[3].

Jezus Chrystus powiedział, że modlitwa i post to najważniejsza i najskuteczniejsza broń przeciwko mocom zła (por. Mt 4, 1-11) oraz pouczył swoich uczniów, że niektóre złe duchy można wypędzić tylko w ten sposób (por. Mk 9, 29). Zdobądźmy się zatem na pokorę i odwagę modlitwy oraz postu, aby sprowadzić moc z wysoka, która obali mury kłamstwa, zasłaniające niegodziwość czynów i ustaw wrogich życiu i wzbudzi w ich sercach postanowienia i zamiary inspirowane cywilizacją życia i miłości. Mamy nadzieję i modlimy się o to, aby Światowy Dzień Modlitw w Intencji Obrony Życia, ogłoszony przez Ojca Świętego Benedykta XVI, wpisze się na stałe do kalendarza wydarzeń Kościoła w skali całego świata.

Posłuchaj:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Przypisy:

  1. Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego, broszura przygotowana przez Centralny Ośrodek Krzewienia Duchowej Adopcji – Jasna Góra.
  2. http://ekai.pl/wydarzenia/polska/x35653/w-imie-obrony-godnosci-czlowieka-kosciol-nie-moze-zgodzic-sie-na-in-vitro/
  3. M. Bochenek, Zjednoczeni w obronie życia, w: „Nasz Dziennik” nr 278 (3904), 29 listopada 2010.
Kategorie: Aborcja. Tagi: . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.