27 kwietnia – Narodowym Dniem Pokuty za grzechy przeciwko życiu człowieka

Episkopat Polski w liście do rządu PRL w 1970 roku podał wstrząsającą informację, że w ciągu jednego roku ginie w Polsce ok. jednego miliona nienarodzonych dzieci. Potrzeba więc naszej pokuty, modlitwy, postu i ofiary na rzecz obrony życia każdego człowieka od momentu poczęcia. To jest sprawa sumienia każdego człowieka, do którego dotrą te słowa.

Pragnę zwrócić się do wszystkich katolików ze szczególnym apelem o włączenie się w Narodowy Dzień Pokuty za grzechy przeciwko życiu człowieka, który przypada w rocznicę narzucenia Polsce 27 kwietnia 1956 roku, w warunkach terroru komunistycznego, zbrodniczej ustawy aborcyjnej. Od tego czasu śmierć w wyniku aborcji poniosło przeszło 20 milionów nienarodzonych dzieci. Poniżej przytaczam apel zredagowany 11 kwietnia 2010 roku i wzywający do włączenia się w Narodowy Dzień Pokuty:

27 kwietnia – Narodowym Dniem Pokuty za grzechy przeciwko życiu człowieka

„27 kwietnia minie kolejna bolesna rocznica uchwalenia w 1956 roku – w warunkach komunistycznego terroru – ustawy aborcyjnej. Skutki tej zbrodniczej ustawy obowiązującej aż do 7 stycznia 1993 roku, okazały się niezwykle tragiczne dla naszego narodu: okrutna śmierć ponad 20 milionów nienarodzonych dzieci, obciążenie wielkim grzechem sumień ustawodawców, milionów ojców, matek, pracowników służby zdrowia, dziennikarzy…

Dziękujemy Wszechmocnemu Bogu za anulowanie zbrodniczej ustawy aborcyjnej, dziękujemy za rosnący w całym społeczeństwie szacunek wobec życia poczętych dzieci, za Sługę Bożego Jana Pawła II uznawanego za największego na świecie obrońcę człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, za rosnące szeregi obrońców życia w naszej Ojczyźnie. Dziękując Wszechmocnemu Bogu za błogosławieństwo w dziele obrony życia, musimy także dostrzec ogrom zła, które wydarzyło się na naszej polskiej ziemi wskutek zanegowania V Przykazania Bożego „Nie zabijaj!”: śmierć ponad 20 milionów nienarodzonych dzieci.

Bóg, jedyny Dawca i Pan Życia, poprzez swoich proroków ostrzegał: „Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi!”. Słudzy Boży: ksiądz kardynał Stefan Wyszyński i ksiądz kardynał Karol Wojtyła wielokrotnie ostrzegali przed tragicznymi konsekwencjami tej straszliwej „rzezi niewiniątek”, która działa się w naszym kraju.

Bóg – Dawca życia jest Bogiem Wszechmocnym i Miłosiernym. Prośmy Go więc z głęboką skruchą i pokorą, ale także z wielką ufnością o przebaczenie winnym i o miłosierdzie dla całego narodu.

Prośmy z ufnością o miłosierdzie dla każdej matki, której zabrakło miłości macierzyńskiej. Prośmy o miłosierdzie dla każdego ojca, który uciekł od odpowiedzialności za życie swego dziecka i nie stanął w jego obronie.

Prośmy o miłosierdzie dla lekarzy i pielęgniarek, których ręce zostały wykorzystane przeciw życiu nienarodzonych dzieci.

Prośmy o miłosierdzie dla ustawodawców, którzy umożliwili zabijanie najmniejszych Polaków.

Prośmy o miłosierdzie dla tych, którzy poprzez procedurę in-vitro niszczą poczęte istoty ludzkie.

Niech naszą modlitwę przebłagalną w imię Jezusa Chrystusa wspierają post i uczynki miłosierdzia.
Niech każdy katolik, do którego dotrze ten apel, włączy się w narodową ekspiację poprzez uczestnictwo we Mszy Świętej, odmówienie Różańca Świętego czy Koronki do Bożego Miłosierdzia. Prośmy i zachęcajmy innych do włączenia się w obchody Narodowego Dnia Pokuty za grzechy przeciw życiu człowieka.

Niech 27 kwietnia stanie się ogólnonarodowym dniem wielkiego modlitewnego wołania do Boga o przebaczenie i miłosierdzie dla całego narodu. Niech Maryja – Matka miłosiernego Syna Bożego Jezusa Chrystusa, Królowa Polski i Matka Miłosierdzia – zechce być naszą Przewodniczką i Nadzieją w dziele narodowej pokuty za grzechy przeciw życiu człowieka”.

Apel podpisali między innymi:

prof. dr hab. med. Zbigniew Chłap, Kraków
Katarzyna Cegielska – redaktor „Naszego Dziennika”
Halina i Czesław Chytrowie – animatorzy Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, Kraków
Józef Dąbrowski – prezes Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich
lek. med. Barbara Frączek – prezes Stowarzyszenia „Tak Życiu”
prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, Kraków
Leszek Langer – redaktor naczelny Ogólnopolskiego Magazynu „Serce Innym”
prof. dr hab. med. Alina T. Midro, Białystok
Bogdan Nowacki – prezes Stowarzyszenia Obrońców Życia „Evangelium Vitae” w Ełku
dr med. Wanda Półtawska, dr h.c.
Rafał Siwek – przewodniczący Prezydium Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
Halina Szydełko – prezes Akcji Katolickiej w Polsce
dr Paweł Wosicki – prezes Zarządu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia
dr hab. Jadwiga Wronicz – prezes Fundacji Źródło, Kraków
dr inż. Antoni Zięba – współorganizator Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

Ustawa aborcyjna wprowadzona 27 kwietnia 1956 roku spowodowała śmierć ponad 20 milionów nienarodzonych dzieci, ale i straty moralne naszego narodu w postaci zanegowania piątego przykazania Bożego „Nie zabijaj” oraz zlekceważenie Jasnogórskich Ślubów (złożonych w sierpniu 1956 roku na jasnej Górze i później wielokrotnie odnawianych w polskich parafiach), w których przyrzekaliśmy bronić każdego dziecka równie mężnie jak ojcowie nasi walczyli o wolność naszego narodu.

Cieszę się i dziękuję Bogu za wielką przemianę naszego narodu i postęp, który dokonał się w dziedzinie ochrony życia poczętych dzieci za sprawą modlitwy tysięcy obrońców życia. Nie możemy jednak zapominać, że ponosimy odpowiedzialność za miliony istnień, które zginęły w wyniku aborcyjnej ustawy. Episkopat Polski w liście do rządu PRL w 1970 roku podał wstrząsającą informację, że w ciągu jednego roku ginie w Polsce ok. 1 milion nienarodzonych dzieci. Potrzeba więc naszej pokuty, modlitwy, postu i ofiary na rzecz obrony życia każdego człowieka. To jest sprawa sumienia każdego człowieka, do którego dotrą te słowa. Najważniejsza niech będzie jednak modlitwa, gdyż tylko ona daje światło, moc i wytrwałość w czynieniu dobra. Ratujmy sumienie narodu!

Z całą ufnością, ale i w prawdzie prośmy Pana Boga o darowanie win za zbrodnie przeciwko życiu ludzkiemu oraz o dalsze, wsparte także akcją ekspiacji, nawracanie się szerokich kręgów całego naszego narodu do budowania cywilizacji życia w naszym społeczeństwie.

Dlatego 27 kwietnia 2012 roku o godzinie 18.00 w Bazylice Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach odbyła się uroczysta koncelebrowana Msza Święta w intencji wyproszenia Miłosierdzia Bożego dla naszego narodu w aspekcie tego wielkiego zniszczenia życia milionów nienarodzonych dzieci. Mszy Świętej przewodniczył i wygłosił homilię Ks. kard. Stanisław Nagy.

Warto przypomnieć, że ustawa aborcyjna narzucona Polsce w warunkach terroru stalinowskiego oznaczała realizację dyrektywy komunistycznego ludobójcy W.I. Lenina: „(…) domagać się bezwarunkowego zniesienia wszystkich ustaw ścigających sztuczne poronienia” (W. Lenin, Klasa robotnicza a neomaltuzjanizm (w: W. Lenin, Dzieła, Warszawa, „Książka i Wiedza” 1950, t. 19, s. 321). Obecnie również istnieją politycy, którzy chcą wprowadzić w Polsce swobodę zabijania nienarodzonych dzieci, czyli zapisać drogą ustaw państwowych zbrodniczą dyrektywę W.I. Lenina.

Nie możemy się zgodzić na realizację tych planów! Prośmy zatem Miłosiernego Boga o przebaczenie, o opamiętanie dla wszystkich, którzy nie szanują życia oraz o światło dla umysłów, serc i sumień naszych parlamentarzystów, którzy niebawem rozpoczną debatę nad procedurą in vitro, powodującą niszczenie życia poczętych dzieci.

Kategorie: Aborcja, Ekspiacja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.