Zatrzymajmy aborcję eugeniczną

Zachęcam wszystkich do aktywnego włączenia się w zbieranie podpisów pod inicjatywą „Zatrzymaj aborcję”. Do 20 listopada mamy zebrać minimum 100 tys. podpisów.

Potrzebna jest duża mobilizacja wśród naszych znajomych, w parafiach, stowarzyszeniach i organizacjach, w których działamy. Musimy zebrać nie tylko 100 tys., ale milion podpisów, by później móc przekazać je do parlamentu. Ilość zebranych podpisów pokaże, ilu ludzi mówi zdecydowane stop zabijaniu dzieci chorych, niepełnosprawnych przed narodzeniem. W Polsce ze względów eugenicznych ginie około 1000 dzieci rocznie. Gdyby ta ustawa przeszła przez parlament i podpisana została nowelizacja ustawy z 7 stycznia 1993 roku przez prezydenta Andrzeja Dudę, byłby to wielki krok w budowaniu cywilizacji życia w naszej Ojczyźnie.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Zatrzymajmy aborcję eugeniczną została wyłączona

XXXVII-lecie powstania Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

12 października minęła 37. rocznica powstania Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci. Inicjatorami i organizatorami Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci są katolicy świeccy współpracujący z Instytutem Rodziny przy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (kierowanym przez dr Wandę Półtawską – członka Papieskiej Rady ds. Rodziny) oraz Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania XXXVII-lecie powstania Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci została wyłączona

Przed Dniem Papieskim

Na początku października od wielu lat w naszej Ojczyźnie obchodzony jest Dzień Papieski. Uroczystości w Krakowie przebiegać będą pod hasłem: „Idźmy naprzód z nadzieją”.

Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego ma przypominać nam, że w drodze ku dobru, w drodze za nauczaniem Świętego Jana Pawła II nie możemy ustać ani osłabnąć, ale tę drogę powinniśmy pokonywać z nadzieją. W poprzednim spotkaniu podkreślałem wielkie zasługi ks. Arcybiskupa Kardynała Karola Wojtyły w dziele obrony życia. Wielki Święty, nasz rodak całe swoje życie związał ze szczególną sprawą obrony świętości życia każdego człowieka od poczęcia po naturalny kres.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Przed Dniem Papieskim została wyłączona

Zaproszenie na marsz dla życia w mieście Karola Wojtyły

Organizatorzy II Małopolskiego Marszu Rodzinie i Życiu TAK! zapraszają serdecznie nie tylko mieszkańców Małopolski, ale także obrońców życia z całego kraju.

Marsz, który odbędzie się w Krakowie 8 października (niedziela) w ramach Dni Papieskich, będzie miał charakter ogólnopolski. Kraków jest miastem św. Jana Pawła II, dzisiaj uznawanego powszechnie na całym świecie, za największego obrońcę życia wszechczasów. Podczas pielgrzymek św. Jan Paweł II mówił jasno i zdecydowanie o szacunku dla sprawy obrony życia każdego człowieka, od chwili jego poczęcia po naturalny kres. W Krakowie swoją działalność rozpoczął młody ksiądz Karol Wojtyła od wprowadzenia systematycznej, aktywnej działalności służącej ochronie życia człowieka. Mamy liczne dokumenty i wypowiedzi wielu osób jak np.: dr Wandy Półtawskiej, która była najbliższym współpracownikiem naszego Świętego Papieża w dziele obrony życia. Wiele razy przytaczała na różnych spotkaniach zasługi Jana Pawła II w służbie życiu. Mówiła jasno, że stworzył w Krakowie początki Duszpasterstwa Rodzin, stworzył także Instytut Rodziny, którym kierowała dr Wanda Półtawska. To Karol Wojtyła przygotowywał kadry wspaniałych pracowników do Duszpasterstwa Rodzin, przygotował także z innymi osobami słynny memoriał krakowski do Papieża Pawła VI. W latach sześćdziesiątych, w czasach Soboru Watykańskiego II, papież Paweł VI chciał jasno określić, zdefiniować i podkreślić jeszcze raz, tradycyjną naukę kościoła w dziedzinie ochrony życia i planowania rodziny. Grupa kierowana przez naszego Kardynała opracowała znakomity, udokumentowany naukowo i uzasadniony głęboko etycznie memoriał, który miał istotny wpływ na decyzje Papieża Pawła VI podczas, gdy redagował słyną encyklikę Evangelium Vitae. W Polsce są domy samotnej matki, dzisiaj praktycznie w każdej diecezji. Pierwszy dom powstał z inicjatywy Karola Wojtyły, chronił życie nienarodzonych dzieci i dawał schronienie, poczucie bezpieczeństwa matkom, które znalazły się w kryzysowej sytuacji.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Zaproszenie na marsz dla życia w mieście Karola Wojtyły została wyłączona

Kolejna inicjatywa środowisk lewicowych i feministycznych

Środowiska lewicowe i feministyczne przygotowały zastraszający projekt liberalizujący przepisy aborcyjne. Projekt ustawy „O prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie” przygotował Obywatelski Komitet Ustawodawczy „Ratujmy Kobiety 2017”

Projekt zaczyna się od ewidentnego zafałszowania faktu naukowego i medycznego. Środowiska lewicowe i feministyczne, chcą zmieniać definicję początku życia człowieka z momentu połączenia komórek rozrodczych ojca i matki, na moment zagnieżdżenia się poczętej istoty ludzkiej w macicy. Takie podejście jest absolutnie sprzeczne z nauką i medycyną. Z bólem muszę przyznać, że są niestety kraje, w których próbuje się redefiniować początek życia jako ten moment, w którym poczęta istota ludzka zagnieżdża się w łonie swojej matki. Ta nieprawda napisana jest w 2 art. ustawy „O prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie”, którą proponuje skrajna lewica. Świadczy to o tym, że argumenty naukowe i medyczne, są lekceważone przez środowiska feministyczne. Nauka i medycyna dawno stwierdziła, że w momencie poczęcia, czyli połączenia żeńskiej i męskiej komórki rozrodczej, rozpoczyna się życie człowieka. W tym czasie, są także determinowane określone cechy danego, poczętego dziecka. Od poczęcia mamy określoną płeć męską albo żeńską. Statystycznie w zaokrągleniu poczyna się 50% chłopców i 50% dziewczynek. Jeżeli środowiska skrajnie lewicowe chcą uzyskać „prawo do zabijania”, bez żadnych ograniczeń, dzieci w łonach matek do 12 tygodnia życia, to walczą także o swobodę zabijania nienarodzonych dziewczynek. Jest to brak zrozumienia, logiki i podstawowej wiedzy. Często podczas spotkań ze środowiskami lewicowymi i feministycznymi, mówiłem i prosiłem o wyjaśnienie tej kwestii. Zadawałem pytanie dlaczego postulują o swobodę aborcji dla nienarodzonych dziewczynek, do 12 tygodnia życia w łonie matki w imię swoich praw reprodukcyjnych? Takie podejście pokazuje nędzę intelektualną i katastrofę w sensie wiedzy.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aborcja | Możliwość komentowania Kolejna inicjatywa środowisk lewicowych i feministycznych została wyłączona